Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Vítejte
Nacházíte se na serveru, jehož obsah je věnován zříceninám hradů, zámků, tvzí kostelů a dalších méně významných staveb. Naleznete zde nejen tolik oblíbené a romatické hradní zříceniny, ale i méně známé ovšem neméně tajemné a působivé zříceniny dalších míst.
A proto ponořte se do hledání a objevování nových míst která stojí za navštívení.

Glanworth

Hrad byl postaven ve 13. stol. Robertem deCauntetonem. Od r. 1247 byl v majetku rodu deRoche, v 15. stol. byl přestavěn. R. 1642 obsazen parlamentním vojskem na poč. Anglické občanské války, r. 1652 zkonfiskován. V 17. stol. byl pronajímán, od r. 1723 v majetku Alana Brodericka, nevyužíván zchátral.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Chudý hrádek

Zříceniny gotického hradu, prvně zmíněného r. 1391. Po připojení k rybnovskému panství r. 1532 hrad ztratil rezidenční funkci a zpustl. Brzy zmizelo i jeho jméno a zříceniny se začaly nazývat Pustý zámek.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Dobrá Voda

Zřícenina hradu, prvně zmiň. r. 1316, kdy zde byl kastelánem župana Mikuláše jistý Štěpán. Hrad byl v l. 1316-21 Matúše Čáka Trenčanského, poté v majetku krále. R. 1394 darován Ctiborovi ze Stibořic, v l. 1436-1567 Országhů - rozšířen, opevněn. R. 1703 poškozen povstalci (opraven). Vyhořel r. 1762.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Dub

Zřícenina raně gotického hradu z pol. 13. st. Hluboký příkop odděloval trojuhelníkové předhradí. Hrad zanikl na poč. či kolem poloviny 15. st. Dochovány jsou zbytky hradeb, brány, základy hradního paláce a příkop.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

pevnost sv. Jana (tvrdjava sv. Ivan, kaštel sv. Ivan)

První opevnění v ilyrských dobách. V 6. stol. opraveno císařem Justiniánem I. V letech 1391–1420 byl Kotor samostatnou republikou. Později pevnost dvakrát poškozena zemětřesením a dvakrát obléhána Turky. V roce 1805 obsazena napoleonskou armádou. V r. 1979 zapsána na seznam UNESCO.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Brandýs nad Orlicí

Zříceniny hradu z 1. poloviny 13. století. Kolem roku 1300 patřil Oldřichu z Brandýsa. Roku 1421 dobyt a pobořen husitským vojskem, následně přešel do majetku pánů Kostků z Postupic a od r. 1505 patřil Pernštejnům.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Czorsztyn

Zříceniny královského hradu z přel. 13. a 14. st. Po r. 1348 rozšířen, přestavěn koncem 15. st. a v pol. 17. st. Dobyt 1598, 1651 (selská vzpoura), 1733-36 vyrabován kozáky. Po úderu blesku r. 1790 v troskách. Dochovány trosky paláce, bran a hradeb.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Ronov

Skromné zbytky hradu ze 14. století postaveného na nevýrazném výběžku, v záhybu silnice mezi Adamovem a Útěchovem.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Norham

Biskupský a občas i královský hrad z první pol. 12. stol. na hranici Anglie se Skotskem. Přestavěn v 2. pol. 12. stol. Mnohokrát obléhán Skoty. Dobyt v letech 1136, 1138, 1322 a 1513. Po obléhání v roce 1513 rozsáhle přestavěn. Opuštěn na konci 16. stol.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Vlčtejn

Zřícenina hradu z 13. stol. Původní dřevěný hrad nechal postavit Holen z Vlčtejna. Po roce 1360 přestavěn Rožmberky do dnešní podoby. Hrad často střídal majitele a zpustl po roce 1872. Restaurován ve 40. letech 20. stol.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.
MAPA
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz