Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Vítejte
Nacházíte se na serveru, jehož obsah je věnován zříceninám hradů, zámků, tvzí kostelů a dalších méně významných staveb. Naleznete zde nejen tolik oblíbené a romatické hradní zříceniny, ale i méně známé ovšem neméně tajemné a působivé zříceniny dalších míst.
A proto ponořte se do hledání a objevování nových míst která stojí za navštívení.

Dénia

Zříceniny hradu na kopci nad stejnojmenným městem. Hrad založen Maury v 11. stol., v roce 1244 dobyt křesťanským králem Jakubem I. Aragonským. Opraven a přestavěn po roce 1355. Poškozen na začátku 18. stol. a znovu na začátku 19. stol.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Rotštejn

Kdysi mohutný hrad byl postaven ve 2. pol. 13. st. R.1514 byl zmiňován jako pustý. Za třicetileté války zde v dutinách skal budovalo příbytky prchající obyvatelstvo.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Bydlin

Zříceniny gotického hradu založeného před r. 1389. V 15. století střídal majitele, koncem 16. století upraven na kostel. Za švédského vpádu po pol. 17. století vypálen a opuštěn. Dochovány zdi paláce do výše 1. patra a drobné zbytky opevnění.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Vranov-Pantheon

Skalní hrad, patrně největší a nejkomplikovanější, založený na poč. 15. stol., opuštěný v 16. stol. Hradní areál upraven v 19. stol. na romantický Pantheon. Na předhradí letohrádek z r. 1826 v podobě kaple.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Hričov

Zřícenina hradu z roku 1254. Vystřídal mnoho majitelů. Ve vlastnictví Thurzů (16.století) začal hrad postupně upadat.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Tantallon

Zříceniny hradu na východním pobřeží Skotska. Postaven nejspíše Vilémem, prvním hrabětem z Douglasu, v polovině 14. století. Rodové sídlo červených Douglasů bylo dvakrát obléháno skotským králem. Hrad zanikl po obléhání v roce 1650.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Dražice

Zřícenina hradu z pol. 13. stol., založeného Řehořem z Litovic. Hrad goticky přestavěn v letech 1329–1343. V r. 1424 vypálen katolickými pány. R. 1448 dobyt a vypálen vojsky Jiřího z Poděbrad. Koncem 16. stol. opuštěn.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Rokitnica

Jeden z prvních kamenných hradů ve Slezsku mimo knížecí okruh ležící nad říčkou Kaczawou u obce Rokitnica, postavený v počátku 13. stol. jako sídlo správce, raně goticky přestavěn, dnes zbytky zdí a valy.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Caisleán Cnoc

Staré sídlo irských králů. V období let 919-1171 v držení Vikingů z Dublinu. Hrad postaven Hugo Tyrrellem po roce 1171. V držení Tyrrellů do konce 14. stol. Od konce 15. stol. v rukou Burnellů. Zničen ve 40. letech 17. stol. Od té doby pustý.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Štědrý hrádek, Pohořelec

Zřícenina hradu pánů ze Štědré z 2. pol. 14. st. Za Jindřicha z Plavna r. 1418 dobyt vojskem Václava IV. Za Gutštejnů po r. 1488 opuštěn. Dochovány zbytky hradeb, cisterna a valeně klenuté sklepy paláce, na předhradí předsunutá bašta.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.
MAPA
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2017
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz