Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Vítejte
Nacházíte se na serveru, jehož obsah je věnován zříceninám hradů, zámků, tvzí kostelů a dalších méně významných staveb. Naleznete zde nejen tolik oblíbené a romatické hradní zříceniny, ale i méně známé ovšem neméně tajemné a působivé zříceniny dalších míst.
A proto ponořte se do hledání a objevování nových míst která stojí za navštívení.

Kožlí

Zříceniny hradu poprvé zmiňovaného r. 1318. Ve 2. pol. 15. st. připojen k blízkému Konopišti. Zanikl patrně v době poděbradských válek. Ještě r. 1495 se však připomíná jako tvrz.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Talmberk

Zřícenina hradu. Zakl. poč. 14. stol. Arnošt z Kouniců. V drž. pánů z Talmberka do 2. pol. 15. stol. R. 1473 maj. Bedřich Ojíč z Očedělic a r. 1487 Bedřich ze Šumburka a Talmberka. Zpustl pravd. poč. 16. stol. – r. 1533 pustý.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Levice

Zřícenina gotického hradu z 2. pol.13. stol. Prvně se zmiňuje r. 1274. Pův. královský strážní hrad, později župní sídlo. Několikrát přestavován, po r. 1542 opakovaně opevňován jako významná protiturecká pevnost. R. 1709 poničen povstaleckými vojsky F. Rákocziho. Od r. 1958 sídlem Tekovského muzea.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Caislean Luimnigh (King John's Castle)

Hrad dal postavit v l. 1200-12 král Jan Bezzemek na místě vikingské pevnosti z 10. stol. Během staletí byl hrad opakovaně přestavován. Poškozen při dobývání r. 1642. Kasárna v obd. 18. stol. - r. 1922. R. 1935 část hradu zbořena při vestavbě 22 domů (zboř. r. 1989). V l. 2011-13 rekonstrukce hradu.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Jasenov

Zřícenina hradu z přelomu 13. a 14. stol. postavená nejspíše příslušníky rodu Gutkeledů. V 16. stol. zde pod ochranou rukou Gabriela Drugetha fungovala penězokazecká dílna, která razila falešné mince.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Pajrek

Zřícenina hradu. Zal. pány z Janovic, r. 1356 maj. Něpr z Pajrku. Důležitá pozice hradu ve válkách s Bavory: r. 1467 zde význ. bitva, r. 1472 dobyt a vypálen bavor. vojskem. R. 1512 zpustlý zakoupil Jindřich Kostomlatský z Vřesovic. Násl. zanikl.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Tantallon

Zříceniny hradu na východním pobřeží Skotska. Postaven nejspíše Vilémem, prvním hrabětem z Douglasu, v polovině 14. století. Rodové sídlo červených Douglasů bylo dvakrát obléháno skotským králem. Hrad zanikl po obléhání v roce 1650.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Starý Jičín

Zřícenina ranně gotického hradu z počátku 13. stol. Největší rozkvět v 16. a počátkem 17. stol. majetkem rodu Žerotínů, z této doby renesanční přestavby a přístavby. Za třicetileté války značně zchátral.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Zborov

Zříceniny mohutného gotického hradu z 13. či počátku 14. stol. První písemná zpráva z r. 1347. Hrad dobyt a poničen císařskými vojsky r. 1684. Sloužil však až do počátku 18. stol. Byl značně poškozen za 1. svět. války. Nyní chátrající hrad udržuje a opravuje Sdružení na záchranu Zborovského hradu.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Nový hrad

Hrad založen někdy na přelomu 14. a 15. stol. pány z Častolovic. Roku 1440 se marně pokoušel o jeho dobytí Kolda ze Žampachu. Panství r. 1495 získali páni z Pernštejna, Nový hrad byl již pustý. Dodnes se zachovaly jen malé zbytky zdí, valy a příkopy

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.
MAPA
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz