Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Vítejte
Nacházíte se na serveru, jehož obsah je věnován zříceninám hradů, zámků, tvzí kostelů a dalších méně významných staveb. Naleznete zde nejen tolik oblíbené a romatické hradní zříceniny, ale i méně známé ovšem neméně tajemné a působivé zříceniny dalších míst.
A proto ponořte se do hledání a objevování nových míst která stojí za navštívení.

Dénia

Zříceniny hradu na kopci nad stejnojmenným městem. Hrad založen Maury v 11. stol., v roce 1244 dobyt křesťanským králem Jakubem I. Aragonským. Opraven a přestavěn po roce 1355. Poškozen na začátku 18. stol. a znovu na začátku 19. stol.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Kuchlov

Zřícenina hradu. Vznikl pravd. v 2. pol. 13. stol. Vystavěn patrně příslušníkem rodu z Ceblovic. Hrad zřejmě zajišťoval expanzi jedovnicko-holštejnského dominia. Po zániku rodu v 1. pol. 14. stol. hrad zpustl, možná zanikl při vojenském tažení.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Přimda

Zřícenina hradu, dle Kosmy vyb. r. 1121 Němci (asi Děpold II. z Vohburku) na našem území. Knížetem Vladislavem obležen a dobyt. R. 1427 dobyt husity. V 15. a 16. stol. často zastavován. V 16. stol. stav. úpravy za pánů ze Švamberka. Postupně zpustl.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Thürnau

Zřícenina gotického hradu založeného v pol. 12. stol. ministeriály hrabat z Perneku. Sloužil jako rodové sídlo pánů z Trnavy, poté sídlo loupežníků a r. 1281 obsazen Habsburky, kteří jej propůjčili nižší šlechtě. Někdy v 2. pol. 14. stol. výrazně rozšířen. Zanikl někdy v 1. pol. 15. stol.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Rýzmberk

Zřícenina gotického hradu založeného na přání Přemysla Otakara II. ve 2. pol. 13. stol. Několikrát přestavován. R. 1641 zpustošen Švédy. V r. 1655 pobořen z nařízení císaře Ferdinanda III., od r. 1676 zříceninou.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Mocollop

Vodní hrad ze 13. stol. Od konce 13. stol. v majetku rodu de Barry, od pol. 15. stol. do konce 16. stol. v držení hrabat z Desmondu. Zpustnul v pol. 17. stol. Od té doby součástí farmy. Dnes velmi zanedbaný.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Saint Ulrich

Alsaská zřícenina z 11. stol. patří k nejrozsáhlejším ze tří hradů nad městečkem Ribeauvillé. Od 11. do 16. století v držení pánů z Ribeaupierre. Hrad obléhán v l. 1287 a 1293. R. 1435 vystavena kaple a zasvěcena sv. Ulrichovi z Augsburgu – od toho dnešní název hradu. Zničen během třicetieté války.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Zubštejn

Zřícenina hradu. Pův. jménem Lapis = Kámen, přip. v predik. Atluše a Jimrama z Kamene r. 1344. R. 1358 již jako Zubrštejna maj. markr. Jan Jindřich, dále jeho syn Jošt, poté časté stříd. zást. držitelů. Poškozen za husit. válek. R. 1437 již zpustlý.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Siewierz

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Blatnický hrad

Blatnický hrad pocházející z druhé poloviny 13. stol. Hrad vystřídal několik majitelů (Peter z Brezovice, Pongrác ze Sv. Mikuláše, Peter Komorovský). V druhé polovině 16. a na začátku 17. stol. byl rozšířen. Od roku 1790 nebyl hrad obydlen a postupně zpustl.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.
MAPA
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz