Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Vítejte
Nacházíte se na serveru, jehož obsah je věnován zříceninám hradů, zámků, tvzí kostelů a dalších méně významných staveb. Naleznete zde nejen tolik oblíbené a romatické hradní zříceniny, ale i méně známé ovšem neméně tajemné a působivé zříceniny dalších míst.
A proto ponořte se do hledání a objevování nových míst která stojí za navštívení.

Siewierz

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Oybin

Zřícenina strážního hradu, postavena Chvalem z Lipé v 2. pol. 13. stol. R. 1319 vyměnil Jindřich z Lipé s Janem Lucemburským lužické zástavy za jiné statky. Janův syn Karel IV. přestavěl hrad v letech 1364–1384 na reprezentativní císařské sídlo. R. 1574 prodán městu Žitava. R. 1577 hrad vyhořel.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Kvítkov

Terénní zbytky skalního hradu. Založen zřejmě králem již v 1. pol. 13. stol. a patřil tak patrně k nejstarším českým hradům. Zanikl ještě ve 13. stol. Z částečně dřevěného objektu se dochovaly náspy a místnosti tesané ve skále.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Pušperk

Hrad dali postavit asi r. 1260 Jaroš ze Slivna a purkrabí Pražského hradu Poděhús. Byl to nevýznamný hrad, který býval často darován a zastavován. Ze zbytků zříceniny dnes už zbývá jen nepatrný kousek, který tvoří část značně pobořené zdi.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Týn nad Vltavou

Hrad vznikl během 13. století. R. roku 1601 byl opuštěn. V letech 1698–1699 nechal pražský arcibiskup Jan Josef Breuner postavit na místě tří vykoupených měšťanských domů nový zámek. Od roku 1956 zde sídlí městské museum.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Choustníkovo Hradiště

Valeně klenuté sklepy, zbytky bergfritu a torza obvodové zástavby zbyly po hradu založeného Půtou z Turgovy před r. 1316. Koncem 14. st. byl majitelem Heřman z Choustníka. 1645 byl pobořen Švédy. v 17. st. zde byl klášter, v 18. st. sýpka.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Coonagh

Hrad postaven Vilémem a Matyldou de Marisco kolem roku 1225. Poprvé zmiňován v roce 1234. V období 1234-1251 předmětem majetkových sporů. V letech 1251-1281 v majetku krále, poté předán Othu de Grandison. Na konci středověku majetek O’Brienů.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Ojców

Zřícenina hradu Kazimíra Velikého z 2. pol. 14. století. R. 1404 zastaven králem Vladislavem Jagello Petru Szafrancovi. Později hrad ve správě různých držitelů, též užíván Švédy jako skladiště. Poč. 17. stol. získán Mikulášem Koricyńskim, který ho nechal opravit. Od konce 18. stol. zpustl.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Falkenstein

Mohutná zřícenina got. hradu vystavěného z iniciativy Jindřicha III. jako pohraniční pevnost v r. 1050. Od r. 1571 v soukromých rukou. R. 1645 poškozen a od počátku 18. století ruina. Dnes prochází konzervací.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Radosno

Hrad vznikl zřejmě v 2. pol. 13. stol. k ochraně hranic. Poprvé je zmiňován r. 1355, kdy jej obsadila vojska českého krále Karla IV., jelikož byl základnou lupičů. Loupežníkům sloužil ještě několikrát, proto byl také r. 1497 vratislavským vojskem pobořen a již nebyl obnoven.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.
MAPA
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz