Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Vítejte
Nacházíte se na serveru, jehož obsah je věnován zříceninám hradů, zámků, tvzí kostelů a dalších méně významných staveb. Naleznete zde nejen tolik oblíbené a romatické hradní zříceniny, ale i méně známé ovšem neméně tajemné a působivé zříceniny dalších míst.
A proto ponořte se do hledání a objevování nových míst která stojí za navštívení.

Kamenica

Zřícenina hradu založeného v 1. pol. 13. stol. baronem Dietrichem. V l. 1532-1540 byl hrad v držení Jeremiáše Laského. Po povstání proti Ferdinandovi Habsburskému byl r. 1556 hrad dobyt a zpustl. Poté byl použit jako zdroj materiálu pro stavbu lihovaru. Dnes je hrad v péči sdružení Kamenná veža.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Rogowiec

Hrad Rogowiec (Hornšperk) byl postaven koncem 13. stol. za svídnicko-javorského knížete Boleslava I. Surového, snad na místě staršího opevnění. V 15. stol. poničen husity, Později sloužil jako sídlo loupeživých rytířů. V r. 1483 dobyt a pobořen vojskem Georga von Steina na příkaz českého krále.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Žumberk

Zřícenina hradu, první zmínky z roku 1318. Často se střídali majitelé. Počátkem 17. stol. opuštěn, začal pustnout, měnit se ve zříceninu. Dodatečně rozšířen, patrné stopy renesanční přestavby. Dochovány výrazné zříceniny hradeb a paláce.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Arthurův hrad

Arthurův hrad - umělá zřícenina nedaleko zámku Sychrov.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Neuer Wildenstein

Zbytky kdysi významného skalního hradu Berků z Dubé ze 13.–14. stol. R. 1459 postoupen Sasku. Ve spodní části skalního masivu se nachází puklinová jeskyně Kuhstall využívaná jako útočiště ještě za třicetileté války.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Sivý Kameň

Původně královský hrad pochází z 14.století. V roce 1524 vyhořel. Neodolal turecko-tatarským nájezdům. V 18.století zničen rákocziovskými povstalci. Jeho části rozebírány na materiál až do dnešní podoby.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Raimund

Zřícenina hradu, vyst. Janem z Donína v l. 1342–1347. R. 1414 násilně převzat Janem z Vartemberka. Hrál důležitou roli ve válkách s lužickým Šestiměstím (jeho posádkou obsazen 1424–1430). Poničen snad r. 1431 husity; r. 1453 zmiň. jako pustý.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Breznica

Hrad založen ostřihomským arcibiskupem po roce 1260. V letech 1311-1321 v držení Matúša Čáka, poté opět v rukou arcibiskupství. V polovině 15. stol. obsazen vojsky Jana Jiskry z Brandýsa. V roce 1471 obsazen vojskem polského krále Kazimíra. Ke konci 15. stol. zanikl.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Blansko

Zříceniny hradu posteveného kolem roku 1400 pány z Lungvic. 1402 hrad dobyt. Do počátku 17. století hrad využíván jen jako vězení, po připojení k děčínskému panství byl opuštěn a rychle chátral.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Blansek

Rozsáhlé zříceniny biskupského hradu. Hrad založen před r. 1275 biskupem Brunem ze Schauenburgu. R. 1430 či 1431 snad dobýván husity, v blíže neurčené době zanikl požárem a r. 1461 již je pustý.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.
MAPA
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz