Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Vítejte
Nacházíte se na serveru, jehož obsah je věnován zříceninám hradů, zámků, tvzí kostelů a dalších méně významných staveb. Naleznete zde nejen tolik oblíbené a romatické hradní zříceniny, ale i méně známé ovšem neméně tajemné a působivé zříceniny dalších míst.
A proto ponořte se do hledání a objevování nových míst která stojí za navštívení.

Lindos

Helénská akropole a křižácký hrad nad starověkou vesnicí Lindos, na Ostrově Rhodos v Řecku. Ve 4. století př. n. l. zde byl postaven antický chrám Athény Lindoské. Hrad byl postaven ve 12. století v době byzantské éry a ve 14. století byl částečně přestavěn johanity na křižácký hrad.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Roupov

Zříceniny hradu z 13. stol. s unikátní hradní kuchyní. Přestavěn goticky za Něpra z Roupova (1380–93) a za Jana II. (kon. 15. stol.), renesančně za Jana IV. (1595–98). R. 1704 Roupov ztratil rezidenční funkci, začal chátrat a od r. 1817 zřícenina.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Strádov

Hrad z 1. poloviny 14. století, zanikl kolem poloviny 15. století. V jádru jsou patrné základy věžovité stavby a část hradební zdi, v předpolí bývalo velké předhradí.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Berat

Kdy byl Berat založen, není známo. Ve 2. stol. před n. l. pevnost zničili Římané. V 5. a 6. stol. přestavěna. Největší přestavbou prošlo opevnění ve 13. stol. za vládce Michaela I. Komnena. Hrad spolu s opevněným starým městem, jehož je součástí, je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Falkenštejn

Zbytky skalního hradu z 1. poloviny 14. století postaveného pravěpodobně hejtmanem Nice Hokakerem. Při obležení byl prý silně poškozen, ale nebyl dobyl. Poslední zprávy jsou z roku 1457, kdy byl ještě obydlen.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Fiľakovo

Hrad byl patrně zal. rodem Kacsicsů ve 12. stol., zmiňován až r. 1246. R. 1551 Frant. Bebek hrad význ. přestavěl. R. 1554 dobyt Turky, poté sídlem turecké správy. R. 1593 dobyt cís. vojskem, opevněn v l. 1609–19. R. 1682 dobyt tureckým a kuruckým vojskem. Po opravě (2006–7) v Bebekově věži muzeum.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Mydlovar

Blatný hrad pánů z Kostomlat vznikl během 2. pol. 13. stol., postaven částečně z cihel. Zanikl někdy před r. 1561.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Helfenburk (Hrádek) u Úštěka

Hrad z poloviny 14.století. Od roku 1375 se stává panstvím arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Na přelomu 16. a 17. stol. hrad opuštěn a za třicet. války pustošen, později romant. rekonstruován. Vzácně zachovalá vnější hradba.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Holumnický hrad

Zřícenina hradu, který byl postaven pravděpodobně na přelomu 15. a 16. století a později byl upraven. Mohl být postaven šlechtici z rodu Görgey, Berzeyiczy či Ujházy. Opuštěn byl pravděpodobně v 17. století. Hrad byl opevněnou goticko-renesanční blokovou stavbou čtvercového půdorysu bez věží.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Libštejn

Založen před r. 1361 Oldřichem Tistou z Hedčan. Od konce 14. st. patří Kolovratům. R. 1430 oblehli hrad husité. Hrad rychle chátral, již r. 1590 se uvádí jako pustý. Jeho funkci jako střediska panství převzal Liblín.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.
MAPA
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz