Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Vítejte
Nacházíte se na serveru, jehož obsah je věnován zříceninám hradů, zámků, tvzí kostelů a dalších méně významných staveb. Naleznete zde nejen tolik oblíbené a romatické hradní zříceniny, ale i méně známé ovšem neméně tajemné a působivé zříceniny dalších míst.
A proto ponořte se do hledání a objevování nových míst která stojí za navštívení.

Brekov

Členitá zřícenina hradu z přelomu 13. a 14. stol. Rozšířen Drugethy ve 14. stol., Š. Zápolským (1486-88), znovu Drugethy v 16. a 17. stol. Po opakovaném dobytí za stavovských povstání (1644 a 1684) a vymření Drugethů na konci 17. stol. opuštěn.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Košťálov

Zdaleka viditelné zbytky hradu, založeného snad Házmburky ve 14. st., poté v majetku Kaplířů ze Sulevic, r. 1422 obléhán husity. V 16. st. opuštěn, na poč. 17. st. uváděn jako pustý. Zachovány zbytky věžovitého paláce a opevnění.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Žampach

Zřícenina hradu. Zal. r. 1300, brzy připadl Janovi Lucemburskému a byl zast. pánům z Lipé. Po r. 1347 páni ze Smojna. R. 1355 dobyt pro loupežnictví (Jan Pancíř ze Smojna) vojsky Karla IV. V l. 1367–1574 v maj. Žampachů z Potštejna. R. 1540 zpustlý.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Himlštejn

Zřícenina hradu z 15. st. – první zmínka z r. 1434. Vystřídal několik majitelů, za Šliků po r. 1528 zanedbáván a r. 1574 již uváděn jako pustý. Dochován suterén obytné věže s přilehlou hradbou, torzo paláce a 1. brány a zbytky parkánové hradby.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Plavecký hrad

Zřícenina hradu. Postaven v l. 1256 – 1273 jako král. pevnost. R. 1398 v majetku Stibora ze Stibořic, do 16. stol. pánů ze Sv. Jura a Pezinka. V 2 pol. 16. stol. provedeny renesanční úpravy. Dalšími majiteli byli Szerédiovci, Salmovci, Fuggerovci. Od r. 1641 pak Pálffyovci. R. 1707 byl hrad pobořen.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Shanid

Zřícenina hradu v západní části hrabství Limerick. Založen po roce 1198 Tomášem FitzMaurice FitzGeraldem. Nejstarší rodové sídlo Desmondů, později rytírů z Glinu. Dobyt v roce 1601 a zpustošen v roce 1641. Dnes v majetku rodiny Nolanů.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Kritinia

Hrad nechal postavit Giorgio Orsini roku 1472 nad vesnicí Kritinia, která byla založena uprchlíky z Kréty před tureckou okupací. Později za italské okupace používán jako námořní základna.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Zubštejn

Zřícenina hradu. Pův. jménem Lapis = Kámen, přip. v predik. Atluše a Jimrama z Kamene r. 1344. R. 1358 již jako Zubrštejna maj. markr. Jan Jindřich, dále jeho syn Jošt, poté časté stříd. zást. držitelů. Poškozen za husit. válek. R. 1437 již zpustlý.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Puchart

Doba založení hradu není známa. Poprvé připomínán v souvislosti se Závišem z Potštátu roku 1318. Na přelomu 13. a 14. stol. byl pravděpodobně centerm kolonizace okolí. Nejspíše zanikl v souvislosti s obsazením Potštátu markrabětem Prokopem r. 1394.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Kamenice

Hrad postaven nejspíš v l. 1427–30 Zikmundem z Vartemberka, naposledy zmíněn r. 1476. Za Salhausenů po r. 1515 opuštěn. Ještě r. 1639 dobyt a pobořen Švédy. Dochován zbytek obytné věže a obvodových hradeb.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.
MAPA
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2016
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz