Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Vítejte
Nacházíte se na serveru, jehož obsah je věnován zříceninám hradů, zámků, tvzí kostelů a dalších méně významných staveb. Naleznete zde nejen tolik oblíbené a romatické hradní zříceniny, ale i méně známé ovšem neméně tajemné a působivé zříceniny dalších míst.
A proto ponořte se do hledání a objevování nových míst která stojí za navštívení.

Pravda

Zřícenina hradu z 1. pol. 14. stol. Za majitelů Mašťovských z Kolovrat v 1. pol. 15. stol. dostal hrad dnešní podobu. R. 1523 získali panství Lobkovicové, opustili hrad v 16. stol.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Vrškamýk

Zříceniny hradu Václava I. (cca 1240), dokončen za Přemysla Otakara II. Už za Václava II. začíná význam upadat, r. 1569 uváděn jako pustý. Zachovány nádvorní zdi a části příček paláců a brány jádra, zbytky brány předhradí, okružní val, příkopy.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Odrzykoń

Zříceniny královského hradu z poloviny 14. století. V 15. a 16. století přestavěn Kamienieckimi, poté dlouho rozdělen mezi dva majitele (spory zachyceny divadelní hrou Zemsta). Opuštěn po dvojím dobytí za švédských vpádů (1657, 1702). Roku 1894 postaven pomník T. Kosciuszka.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Frangokastello

Hrad na jižním pobřeží Kréty. Postaven Benátčany v letech 1371-1374 k ochraně pobřeží před piráty a ke zpacifikování místního obyvatelstva. Svůj vojenský účel nenaplnil. V květnu 1828 místo střetu mezi Turky a řeckými povstalci.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Rogowiec

Hrad Rogowiec (Hornšperk) byl postaven koncem 13. stol. za svídnicko-javorského knížete Boleslava I. Surového, snad na místě staršího opevnění. V 15. stol. poničen husity, Později sloužil jako sídlo loupeživých rytířů. V r. 1483 dobyt a pobořen vojskem Georga von Steina na příkaz českého krále.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Šumburk

Mohutné zříceniny hradu založeného Vilémem ze Šumburka ve 30. let. 14. stol. (první zmínka z r. 1435), a přestavěného Fictumy na počátku 16. stol. Opuštěn po požáru po r. 1550. Dochovány zbytky mohutné obytné věže, hradby s baštami a zajímavá brána.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Valdek

Zříceniny raně gotického hradu z doby kol. r. 1260 založeného Buzici, za Běškovců z Běškova r. 1346 obléhán. V 16. st. hrad rozšířen o druhý renesanční palác, již r. 1623 byl ale pustý. Dochována gotická věž, palác a mladší opevnění s předhradím.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Prácheň

Zříc. hradu. Přemyslovské správ. hradiště do pol. 13. stol. (opuštěno). R. 1315 věnoval J. Lucemburský Bavorovi III. ze Strakonic na stavbu hradu. Lucemburkové vlastnili hrad až do konce 15. stol., poté maj. Půta Švihovský z Rýzmberka. R. 1558 pustý.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Topoľčiansky hrad

Hrad je poprvé zmiňován roku 1235 jako královský majetek. Začátkem 18. století jej velmi poškodila císařská vojska při vzpouře Františka II. Rákócziho. Nyní je opraveno jádro hradu a celý areál je volně přístupný.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Starý zámek

Skromné pozůstatky skalního hradu založeného pravděpodobně ve 13. století. Roku 1318 zde pobýval Půta z Vidimi. Doba zániku hradu není známa. Do dnes dochována jedna tesaná místnůstka, cisterna a draže po trámech.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.
MAPA
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz