Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina sakrální památky
  • Česká republika
  • Královéhradecký kraj
  •  Trutnov  (TU)
  • nepřístupno
50.60609500
15.73550100

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina kostela, chrámu sakrální památky evangelický kostel

kostel a fara
© Milan Caha 03/2009
Ruiny evangelického kostela z roku 1785–86. Poslední bohoslužby se zde konaly v roce 1948, kostel poté chátral. Dnes stojí uprostřed devastovaného hřbitova pouze obvodové zdivo. Při místním sboru od roku 1834 působila významná evangelická škola.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Obec Rudník (původně Heřmanovy Sejfy) byla zřejmě založena při kolonizaci Krkonoš ve 13. století. Založili ji pravděpodobně společně čeští a němečtí horníci, kteří těžili na úpatí Černé hory stříbro, zlato, železo a měď (odtud původní i dnešní název obce). Po vydání tolerančního patentu roku 1781 se 400 obyvatel přihlásilo k evangelickému luteránskému náboženství. Do roku 1783 do obce docházeli a střídali se zde němečtí kazatelé. V roce 1783 do Krkonoš přichází konat pastorační službu skupina mladých uherských nekatolických intelektuálů. Prvním stálým pastorem v Rudníku byl Stephan Hoszu, šlechtic z Turé Lúky na Nitransku. Káže ve staveních osadníků nebo pod širým nebem. V spartánských podmínkách vydržel pouze rok a po něm přišli další pastoři z Uher. V roce 1785 se v osadě Bolkov začal stavět evangelický kostel, dokončen byl ze sbírek věřících a za podpory „bratří“ z pruského Slezska za rok. V té době zde už bylo 800 evangelíků. Současně byla v sousedství vystavěna budova fary. Hřbitov byl kolem kostela založen v roce 1810. Roku 1834 byla při kostele zřízena evangelická škola. V té době byla jedinou školou tohoto typu a připravovala děti z celého regionu ke studiu na vyšších evangelických školách, tehdy převážně na Slovensku. První učitel – Jan Kadavý z Jestřebí – se stal spolupracovníkem Jána Kollára a později Ludovíta Štúra. Učil na střední škole v Martině, vytvořil první slovenský slabikár a čítanku. Roku 1862 získal kostel věž a v roce 1867 tři zvony – Paulus, Petrus a Hus. Zrekvírovány byly za první světové války. Evangelická obec fungovala do poloviny dvacátého století, po druhé světové válce zde do roku 1948 působil pastor z Černého Dolu. Na počátku šedesátých let je kostel již zdevastovaný, stejně jako zarostlý hřbitov kolem (poslední pohřeb zde byl v roce 1957). V roce 1991 byla budova v tak havarijním stavu, že musela být snesena kopule věže. Od té doby budova rychle chátrala, dnes je propadlá i střecha a strop lodi, zbylé obvodové zdi nabízel obecní úřad jako stavební materiál.
Milan Caha (zdroj: Wajsar S.: …tam u těch
http://www.hrady.cz/data_g//.jpg

Galerie

kostel a fara
kostel a fara
© Milan Caha 03/2009
věž kostela od jihu
věž kostela od jihu
© Milan Caha 03/2009
jižní průčelí kostela
jižní průčelí kostela
© Milan Caha 03/2009
vchod do kostela v podvěží
vchod do kostela v podvěží
© Milan Caha 03/2009
věž kostela
věž kostela
© Milan Caha 03/2009
věž kostela
věž kostela
© Milan Caha 03/2009
zborcená střecha lodi
zborcená střecha lodi
© Milan Caha 03/2009
obnažené zdi lodi
obnažené zdi lodi
© Milan Caha 03/2009
trámy zborceného stropu
trámy zborceného stropu
© Milan Caha 03/2009
zřícenina kostela od jihovýchodu
zřícenina kostela od jihovýchodu
© Milan Caha 03/2009

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
evangelický kostel na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz