Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Vítejte
Nacházíte se na serveru, jehož obsah je věnován zříceninám hradů, zámků, tvzí kostelů a dalších méně významných staveb. Naleznete zde nejen tolik oblíbené a romatické hradní zříceniny, ale i méně známé ovšem neméně tajemné a působivé zříceniny dalších míst.
A proto ponořte se do hledání a objevování nových míst která stojí za navštívení.

Pařez

Pozůstatky hradu poprvé připomínaného r. 1403. Zanikl zřejmě v době husitských válek. Jako zřícenina se uvádí v r. 1430. Dochovány zbytky zdí věže, paláce a hradeb, světničky vysekané do skály.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Tetín

Skromné zbytky hradu z pol. 13. století. Od roku 1321 v majetku Štěpána z Tetína. Hrad koupil Karel IV. a panství bylo připojeno k hradu Karlštejn. Poté brzy zpustl a zanikl.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Burkvíz

Hrad existoval od 2.pol. 13. st. do pol. 14. st. Byl centrem kolonizace zdejší krajiny. Dodnes je ve zřícenině znatelná studna v příkopu pod věží. Zajímavostí jsou hrázky kamení vymezující políčka prvních obyvatel nedaleko pod hradem.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Ronovec

Zřícenina hradu, zal. v 2. pol. 13. stol. Smilem z Lichtemburka. Jeho potomky směněn r. 1345 s Janem Lucemburským za hrad v Poděbradech. R. 1362 koupen Ješkem ze Zlíchova, předkem Andělů z Ronovce. Hrad zpustl v 15. – 16. stol.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Rytro

Zříceniny gotického hradu z přelomu 13. a 14. stol. na strmém kopci nad řekou Poprad. Královský hrad později v zástavě mocných šlechtických rodů chránil celní stanici při řece. V 16. století zpustnul, roku 1657 vypleněn uherskými vojsky.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Ogrodzieniec

Zřícenina hradu Založen Kazimírem Velkým na obranu hranice. Hrad svěřen Przedborovi z Brzezia (oprava hradu). V 15. stol. opraven a rozšiřován (Włodek z Charbinowic). R. 1523 získán Janem Bonerem, jenž ho dal přestavět na okázalé renesanční sídlo. R. 1702 po vpádu Švédů vyhořel, poté pomalu chátral.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Leamaneh Castle

Hrad postavil na konci 15. stol. král Turlogh Donn z rodu O'Brienů, jeho syn Murrough se r. 1548 poddal anglickým králům. V 17. stol. jej přestavěl na zámek rod O'Brien. Po zadlužení majitelů přestal být na konci 18. stol. obýván a zchátral.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Podskale

Zbytky kamenného gotického hradu postaveného na skalním hřbítku v 2. pol. 14. století Talkenbergy, v roce 1476 dobyt a zbořen pro zbojnictví Bernarda Talkenberga.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Dobczyce

Zříceniny královského hradu. Postaven koncem 13. st., po staletí v zástavě významných rodů. Obléhán Švédy (1655) a Uhry (1657). Zpustošen Švédy (asi 1702), od té doby chátral. V 19. st. rozebírán, ve 20. st. provedena nepříliš šťastná rekonstrukce.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.

Bydlin

Zříceniny gotického hradu založeného před r. 1389. V 15. století střídal majitele, koncem 16. století upraven na kostel. Za švédského vpádu po pol. 17. století vypálen a opuštěn. Dochovány zdi paláce do výše 1. patra a drobné zbytky opevnění.

Server je financován reklamou, tak pokud Vás něco zaujme, neváhejte kliknout, reklamy se stále mění.
MAPA
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz