Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Polsko
  • dolnośląskie
  • volně přístupno
50.99738900
15.28447200

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Świecie

pohled na gotické jádro od severovýchodu
© iV 4.5.200
Původní malý gotický hrad oválného tvaru postavený v první čtvrtině 14. století svídnicko-javorským knížetem Bernardem jako strážní hrad na důležité hraniční stezce. V 16. stol. přestaven na zámek, další velké úpravy proběhly v 18. století.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Zříceninu hradu a později zámku Świecie najdete severně od stejnojmenné vsi nad korytem potoka Bruśnik (Schwertbach), asi 3 km jihovýchodně po hlavní silnici od Leśne. Silnice tvoří okolo hradu velký oblouk.
Ivka
Hrad byl postaven počátkem 14. století na popud svídnicko-javorského knížete Bernarda (zemřel v roce 1326). Náležel k obranným hradům tehdejšího kraje Kwisy a střežil cesty z Lužice do Slezska. V roce 1527 hrad zničil požár, po kterém byl opraven a přestavěn na renesanční zámek. Další stavební úpravy proběhly na začátku 18. století. Obě přestavby částečně poškodily gotické dispozice. V roce 1760 přestal zámek sloužit jako šlechtické sídlo a v roce 1827 znovu vyhořel, znovu opraven už nebyl. Mezi světovými válkami tady fungoval zájezdní hostinec. Od roku 1945 zámek chátrá. Současní majitelé už ale částečně (pod archeologickým dozorem) vyklidili suť a zeminu z trosek hradu a odstranili náletové dřeviny.
Ivka
http://www.hrady.cz/data_g/5259/46541

Galerie

pohled na gotické jádro od severovýchodu
pohled na gotické jádro od severovýchodu
© iV 4.5.200
pohled na gotické jádro od severovýchodu přes roh hradby
pohled na gotické jádro od severovýchodu přes roh hradby
© iV 4. 5. 2007
hranolová věž s osmibokou nástavbou – pozůstatek kaple
hranolová věž s osmibokou nástavbou – pozůstatek kaple
© iV 4. 5. 2007
pohled na gotické jádro od západu
pohled na gotické jádro od západu
© iV 4. 5. 2007
severozápadní užší konec gotického jádra
severozápadní užší konec gotického jádra
© iV 4. 5. 2007
jihovýchodní konec gotického jádra se zazděnou vstupní brankou
jihovýchodní konec gotického jádra se zazděnou vstupní brankou
© iV 4. 5. 2007
pohled od renesančního paláce k dnešní bráně
pohled od renesančního paláce k dnešní bráně
© iV 4. 5. 2007
zříceniny renesančního paláce
zříceniny renesančního paláce
© iV 4. 5. 2007
dnešní vstupní brána
dnešní vstupní brána
© iV 4. 5. 2007
nádvoří od západu
nádvoří od západu
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2007
jižní fasáda hradního jádra
jižní fasáda hradního jádra
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2007
hrad od severu
hrad od severu
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2007

Půdorys místa

46541

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Świecie na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz