Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Slovensko
  • Trenčiansky
  •  Ilava  ( IL )
  • přístupno v návštěvních hodinách
48.79085000
17.89846700

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Beckov

© Vladimír Pinďák, 09/2009
Raně got. hrad z přel.12. a 13. stol. Za Mat. Čáka výrazně opevněn. Po r. 1388 za Stiborských hrad přeměněn v přepychové sídlo. Renesančně upraven Bánffyovci. V r. 1729 vyhořel a nebyl obnoven. Ve 3. čtvrt. 20. stol. proběhla rozsáhlá konzervace.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Jedna z nejfotogeničtějších a nejvýraznějších hradních zřícenin na Slovensku, dominanta středního Pováží – hrad Beckov. Výrazná a památkově zakonzervovaná zřícenina se nachází na výrazném skalním bradle zvedajícím se více než 60 m nad širokou nivu řeky Váh nad stejnojmenným městečkem. Hrad byl po více než čtvrt století trvající památkové konzervaci opět zpřístupněn veřejnosti, která si jej může volně prohlédnout v návštěvní době. Vstup do zříceniny je symbolicky zpoplatněn. Na hrad vede značená, asi půl kilometru dlouhá stezka z návsi městečka pod hradem. Těsně před hradem se při stezce nachází poměrně rozsáhlý a udržovaný židovský hřbitov, který stojí za prohlídku.
Jan P. Štěpánek
Pro vystavění hradu Beckova bylo vybráno přes 60 m vysoké samostatné skalní bradlo. Výzkumem bylo dokázáno, že tato dominanta, čnící vysoko nad záplavové území široké nivy řeky Váhu, byla využita již na přelomu letopočtu. Intenzivní osídlení hradního bradla lze datovat do 9. století, kdy zde vzniklo velkomoravské hradiště. To lze snad ztotožnit z hradem „Blundus“ v tzv. Anonymově kronice. Tato kronika zmiňuje osídlení hradu již před příchodem starých Maďarů do Karpatské kotliny. Právě Maďaři hrad obsadili a pojmenovali názvem Bolondóc. Významnost hradu se projevila i na zdejším umístění sídla pohraniční župy. Významný růst důležitosti hradu vyvrcholil ve 12. století, kdy zde byl vystavěn kamenný hrad. Do té doby se dá mluvit pouze o lehčím opevnění. Vlastníkem Beckova se stal uherský král, který díky němu upevňoval své postavení v kraji. Na počátku 14. století získal hrad do svého držení válečník Matúš Čák zvaný Trenčianský. Za něj došlo k vylepšení opevnění hradu. Po jeho smrti v r. 1321 se hrad vrátil do královských rukou. Roku 1388 král hrad prodává původně polskému šlechtici Ctiboru ze Stibořic, který zbohatnul z odměn za své zásluhy a oddanost uherskému králi Zikmundovi. Ctibor postupně získal na dvacítku hradů v Pováží a sám se tituloval jako „pán celého Pováží“. Právě Beckov si zvolil za svůj sídelní hrad a to se projevilo i na reprezentativních přestavbách, které zcela změnily původní siluetu starého hradu. Celkově se za rodu Stiborských stal Beckov jedním z nejhodnotnějších a nejvýstavnějších sídel počátku 15. století na území střední Evropy. Sňatkovou politikou se hrad dostal po smrti Ctibora mladšího v r. 1434 do rukou rodu Bánffyů, za nichž hrad prošel postupnou modernizací v duchu nastoupivší renesance. Současně byla posílena i obranyschopnost hradu, což se projevilo při odražení náporu Turků v r. 1599. Ti tehdy vypálili pouze městečko pod hradem. Po vymření rodu Bánffyů po meči na konci 16. století se hrad rozdělil mezi vícero dědiců, což negativně přispělo k jeho chátrání. Ještě na konci 17. století byly opraveny hradní střechy. Konec života hradu znamenal velký požár městečka v r. 1729, který se nešťastně přenesl i na hrad a ten již nebyl obnoven. Ještě na konci 19. století byly na hradě velké plochy stěn s ornamentální a figurální výzdobou, kvůli jejichž ochraně byla alespoň v kapli zřízena provizorní střecha. Avšak i ta vzala časem za své. Na sklonku 70. let 20. století byla rozsáhlá zřícenina zachráněna dlouhodobou památkovou konzervací, která však ne vždy citlivě respektuje původní charakter stavby a způsob zdění. Záchraně předcházel v letech 1970–76 komplexní památkový a archeologický výzkum. Teprve po čtvrt století trvající konzervaci byl hrad opět zpřístupněn veřejnosti.
Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček, M. Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, 2007
http://www.hrady.cz/data_g/8267/86144

Galerie


© Vladimír Pinďák, 09/2009

© Vladimír Pinďák, 09/2009

© Vladimír Pinďák, 09/2009

© Vladimír Pinďák, 09/2009
celkový pohled na hrad Beckov od jihu
celkový pohled na hrad Beckov od jihu
© Jan P. Štěpánek 09/2009
pohled od jihu, z přístupové cesty z vesnice na hrad
pohled od jihu, z přístupové cesty z vesnice na hrad
© Jan P. Štěpánek 09/2009
dovnitř otevřená věž opevnění předhradí a přístupu do hradu
dovnitř otevřená věž opevnění předhradí a přístupu do hradu
© Jan P. Štěpánek 09/2009
detail hradního jádra s kaplí a severním palácem
detail hradního jádra s kaplí a severním palácem
© Jan P. Štěpánek 09/2009
celkový pohled na hrad od jihovýchodu
celkový pohled na hrad od jihovýchodu
© Jan P. Štěpánek 09/2009
úzké opevnění přístupové cesty od jihu z podhradí vystavěné Matúšem Čákem
úzké opevnění přístupové cesty od jihu z podhradí vystavěné Matúšem Čákem
© Jan P. Štěpánek 09/2009
v pozadí vstupní brána do předhradí (dolního hradu)
čelo jádra hradu od jihovýchodu z předhradí (dolního hradu)
čelo jádra hradu od jihovýchodu z předhradí (dolního hradu)
© Jan P. Štěpánek 09/2009
zleva: vstupní brána do jádra hradu, vysoký střep věžovitého donjonu (12.–13. stol.), oválná a úzká hmota stiborovské východní bašty a dělová bašta z pol. 16. stol.
oválná hmota štíhlé východní bašty postavená Ctiborem ze Stibořic
oválná hmota štíhlé východní bašty postavená Ctiborem ze Stibořic
© Jan P. Štěpánek 09/2009
vlevo střep vysoké obranně obytné věže z přelomu 12. a 13. století

Půdorys místa

86144

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Beckov na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz