Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Ústecký kraj
  •  Ústí nad Labem  (UL)
  • volně přístupno
50.69768800
14.09907500

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Blansko

Hlavní budova
© MaReK Olšavský, 05/2009
Zříceniny hradu posteveného kolem roku 1400 pány z Lungvic. 1402 hrad dobyt. Do počátku 17. století hrad využíván jen jako vězení, po připojení k děčínskému panství byl opuštěn a rychle chátral.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Nedaleko Ústí nad Labem v malebné krajině je možné objevit zříceniny hradu Blanska. Dochovalo se poměrně hodně zdí a nekolik místností. Z hradu je pěkná vyhlídka.
Nad osadou Blanskem, nedaleko obce Mírkova se tyčí zříceniny hradu Blanska, zvaného též v minulosti Blankenštejn. Jeho základy tvoří mohutný čedičový suk vybíhající více než 200 m nad okolní krajinu, jenž poskytl prostor 80 x 45 m, protáhlý v severojižním směru v nepravidelný mnohoúhelník. Cesta ke hradu vedla nejprve do podhradí, kde byla brána ve vnějším opevnění, z něhož se již nic nezachovalo. Pak pokračovala podél hradební zdi na vysoké skále. Tato jihovýchodní strana hradu byla zpevněna mohutnou půlkruhovou baštou, vystupující z úrovně hradeb a umožňující ostřelování celé jihovýchodní fronty hradu a cesty až k vlastní hradní bráně, která byla vzdálena asi 45 m od zmíněné bašty. Brána se opírala o dvě skaliska a byla zabezpečena příkopem s padacím mostem a další baštou. Po několika metrech byla další brána, jíž se vcházelo do hradního nádvoří. Na jeho východní straně stávala obytná budova o třech větších místnostech, další stavení stávala na severní straně. Hradební zeď byla na západní straně zpevněna čtyřhrannou veží vystupující rovněž z úrovně hradební fronty. V tomto rozsahu byl hrad Blansko postaven někdy na sklonku 14 století, protože je poprvé výslovně uveden v r. 1401 v přídomku Václava z Vartemberka „na Blankenštejně“ při jednání o hradu Střekově. Této době vzniku odpovídá i zmíněný způsob ochrany hradeb vysunutými baštami a věžemi. Hned první období existence hradu je naplněno řadou závažných událostí. Václav z Vartemberka byl stoupencem krále Zikmunda a stál tedy v opozici proti králi Václavu IV. Proto se Václlavovi přívrženci v době bojů mezi oběma soupeřícími stranami na jaře 1402 zmocnili i hradu Blanska. Ale již v létě téhož roku, po dohodě krále s panstvem, se Václav z Vartemberka svého hradu zase ujal. Po jeho smrti (asi r. 1407) jména držitele hradu několik let neznáme; patřil zřejmě odpůrcům krále Václava, byla tu i míšeňská posádka, a proto dal král příkaz k jeho dobytí. Václav IV pak hrad zastavil Bohuši ze Zvěřince (1417). Po králově smrti (1419) se stal pánem Blanska v r. 1421 Albrecht Šenk z Landsberka, který však hrad postoupil míšeňským vévodům. Jejich posádka na Blansku znamenala další posílení míšeňského vlivu na české straně Krušných hor, kde vévodové již delší dobu získávali do zástavy různé hrady a města (např. Ústí nad Labem, Most) a vkládali do nich své posádky. Na Blansku zůstala míšeňská posádka jen do r. 1426, kdy po bitvě u Ústí (16. června) Zikmund z Vartemberka na Děčíně - do té doby horlivý stoupenec císaře Zikmunda - přešel na husitskou stranu a po porážce křižáků se hradu zmocnil. V držení Vartemberků zůstalo Blansko i po husitství. Když se Vartemberkové dostali do dlouholetých válek se saskými vévody a lužickými městy, pokračovaly boje na českém pomezí i po Lipanech. Po velikonocích r. 1441 byl hrad Blansko, patřící tehdy Janu z Vartemberka, obležen saským a lužickým vojskem, ale odolal mu. Obě válčící strany uzavřely mír, který však byl často přerušován novými vzájemnými útoky. Boje vzplanuly nanovo v r. 1452, vedly k vpádům a plenění v Sasku i na Ústecku a hrad Blansko byl tehdy střediskem všech akcí Jana z Vartemberka proti saským knížatům. Po Janově smrti (po r. 1458) spravovali panství jeho manželka a dcera, ale v posledních desetiletích 15. století se držitelé hradu několikrát vystřídali až do r. 1518, kdy se stal jeho majitelem Jan z Vartemberka Březenský a po něm v r. 1527 Jindřich z Buenau a jeho synové Rudolf a Guenter. S nimi vstoupil do dějin Blanska rod, který ho držel až do Bílé hory. Hrad sám byl na počátku 16. století ještě obýván, a pokud tam nesídlil majitel sám, žil zde hejtman panství, k němuž patřily v r. 1584 vsi Krásné Březno, Blansko, Neštěmice, Mojžíř, Veselí, Lysá, Ryjice, Mírkov, Neštědice, Mnichov, Povrly, Arnultovice, Lipová a Čermná. V průběhu druhé poloviny 16. století se však sídlem vrchnosti stával stále častěji nový zámek v Krásném Březně a hrad Blansko byl jen udržován. Svědčila o tom i renesanční úprava opevnění hradní brány v této době. Z r. 1608 se dochovala zpráva, že na hradě byli drženi vězňové, o jejichž stravování se musel starat šenkýř pod hradem. Ani třicetiletá válka neznamenala pro Blansko návrat k někdejší válečné slávě. Guenter z Buenau neztratil pobělohorskými konfiskacemi svůj majetek v Čechách, protireformačnímu tlaku se však nechtěl podvolit. Prodal proto panství Blansko v r. 1628 Kryštofovi Šimonovi z Thunu za 66 tisíc zl. Další dějiny hradu jsou pak již spjaty s panstvím Krásné Březno. Za nových majitelů nebylo Blansko již vůbec udržováno. Hrad se postupně rozpadal, takže do dnešní doby z něho zůstaly zbytky hradebních zdí, obou bašt a čtyřhranné věže s klenutou místností. Někdejší obytné a hospodářské budovy se již dávlo zřítily, kamene z nich byl před několika desetiletími použito k úpravě nádvoří a přístupu do něho.
http://www.hrady.cz/data_g/709/8142

Galerie

Hlavní budova
Hlavní budova
© MaReK Olšavský, 05/2009
Nádvoří s výhledem na vesnici
Nádvoří s výhledem na vesnici
© MaReK Olšavský, 05/2009
Kopec s hradem
Kopec s hradem
© MaReK Olšavský, 05/2009
Takto je hrad vidět od nedaleké vesnice Blansko
Skála s kusem hradu
Skála s kusem hradu
© MaReK Olšavský, 05/2009

© Prudký Martin, 12/2006
Kraj jižně od hradu
Kraj jižně od hradu
© Prudký Martin, 12/2006

© Prudký Martin, 12/2006

© Prudký Martin, 12/2006
Schodiště na Blansku
Schodiště na Blansku
© Marek Reimann, 07/2012

© Václav Čermák 03/2005
Romantiky postavená místnost
Romantiky postavená místnost

Půdorys místa

8142

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Blansko na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz