Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Vysočina
  •  Žďár nad Sázavou  (ZR)
  • volně přístupno
49.59248500
16.24404900

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Dalečín

© Roman Řezáč 12/2005
Mohutné torzo zdiva hradu založeného v polovině 14. století. Kvůli sporům prodán Jimramovi z Pernštejna. Protože se stal sídlem loupežníků, byl v r. 1519 pobořen a po postavení nové tvrze zpustl.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Zřícenina hradu stojí na levém břehu Svratky přímo v obci Dalečín, na poměrně nevýrazné zvýšenině jejího břehu, u silnice směrem na Vír. Je téměř s podivem, že z hradu zůstalo zachováno tolik z nadzemního zdiva. A to především úsek západní plášťové zdi, dokonce v plné výšce. Většina podobných míst, které stojí v blízkosti novodobé zástavby, se totiž stanou zdrojem levného stavebního materiálu a bývají do základu rozebrány a druhotně využity. V případe Dalečína se tak nestalo a mimo zmíněného úseku plášťové zdi je zachován celý jeho obvod, místy až 3 m vysoký, základy vstupního objektu i pozdějšího ohrazení, včetně zbytků dvou bašt. Poloha hradu byla značně nevýhodná. Prakticky mimo svahu nad řekou, tedy toho západního, byl snadno ohrozitelný pokračující planinou, dnes s novodobou zástavbou. Snad jen na jihu nad silnicí se dá ještě hovořit o mírném svahu. Hrad měl nepravidelně oválný tvar, rozměrů asi 30 x 28 m, s vystupujícím hranatým vstupním objektem na jihu. Ten má zachovalou výšku až 4 m. Pokud se dá věřit dnešní přetvořené situaci, tak se zdá, že přístupová cesta vedla podél východní hradby, kde je znatelný násep. Na zmiňovaném úseku zachované plášťové zdi jsou vidět tři patra, s mnoha otvory po oknech a dvě řady kapes po trámech. Nad posledním patrem jsou dokonce zbytky cimbuří. Jinak je celá vnitřní plocha hradu srovnána do roviny, bez jakýchkoliv náznaků zástavby a v severozápadní části stojí novodobý pomník. Stejně tak je parkově upraveno okolí hradu, jsou tedy zarovnány příkopy, které tu jistě byly. Přesto je z terénní nerovnosti na východě a především na severu možno dovodit, že měl víc než 10 m šířky. Právě na severu se patrně navezená zemina časem mírně propadla a příkop je zde v pozměněné podobě a v náznaku docela jasný i teď. Celý areál hradu, i s plochou pod ním, na jihu a západě ohrazuje po stranách zídka, snad z 15. století, se zbytky dvou okrouhlých bašt. Zídka se na západě jeví jako původní, ale ta jižní je znatelně místy zcela nová a nad silnicí je otázka, nakolik využila původní základy. Ze dvou bašt v zídce se lépe zachovala ta jižní, a to celá její polovina, zbytek se již rozpadá. Z té severní je znát jen náznak, pokračování je ukryto v suti, pokud vůbec existuje.
Roman Řezáč
Jednou z osad, jež vznikla jako hornické sídliště na horním toku řeky Svratky, je Dalečín. Nasvědčuje tomu zasvěcení kostela sv. Jakubu Většímu, patronu horníků. Když se kraj feudalizoval, dostal se Dalečín do držení pánů s křídlem v erbu, kteří se psali po Tasově a Lomnici u Tišnova. Stal se střediskem statku, k němuž náležela řada okolních vsí. Dalečín se poprvé připomíná r. 1349, kdy jej postoupila Klára, druhá manželka Znaty z Tasova, zároveň s Písečným a Dětochovem (Vítochovem) svému manželu; v té době tu již existoval hrad neboť se připomíná mezi odstoupeným majetkem. Znata zemřel v r. 1353 a Klára, aby Dalečín nepozbyla, spojila svůj majetek se zbožím svého švagra Ješka, probošta v Olomouci; Ješek dal do spolku své zboží v Jasenici u Tasova. Proti svodu se však postavili Jimram z Pernštejna a Jan z Kounic, kteří si na spojený majetek činili nároky. Klára a Ješek nakonec prodali hrad i ves Dalečín, Vítochov a Písečné se vším příslušenstvím Jimramovi z Pernštejna. Protože se hrad Dalečín stal sídlem loupežníků, kteří ohrožovali celé okolí, byl v r. 1519 zbořen. V rodě Pernštenů zůstalo dalečínské panství až do r. 1588, kdy je Jan z Pernštejna postoupil spolu s jimramovským zbožím Pavlu Katharýnovi z Katharu. Dalečínský hrad stával na ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Svratkou. Jaká byla jeho původní podoba, nevíme; zachovala se z něho jen vysoká obvodová zeď, jež má ve dvou řadách nad sebou malá střílnová okénka, směřující na strmý skalnatý břeh řeky. Přední část hradní stavby stála na mírně svažité straně ostrohu a musela být chráněna příkopem a hradbou, jež se však nezachovala. Staviva z ní bylo patrně použito při budování dvora a ostatních panských budov, které stávaly na levém břehu řeky. Ochranu skýtala hradu nejen řeka, ale i strouha, vedená z ní hned pod svahem. Její voda poháněla mlýn, který byl nezbytnou součástí hradního i poddanského hospodářství.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1981
http://www.hrady.cz/data_g/126/25438

Galerie


© Roman Řezáč 12/2005
Zachovaná plášťová zeď s branským stavením
Zachovaná plášťová zeď s branským stavením
© Roman Řezáč 12/2005

© Roman Řezáč 12/2005
Zachovaná část bašty v ohradní zídce
Zachovaná část bašty v ohradní zídce
© Roman Řezáč 12/2005
Zachovaná bašta v ohradní zídce
Zachovaná bašta v ohradní zídce
© Roman Řezáč 12/2005
Vnější část zachované plášťové zdi
Vnější část zachované plášťové zdi
© Roman Řezáč 10/2004

© Roman Řezáč 10/2004
Ohradní zídka nejasného původu nad silnicí
Ohradní zídka nejasného původu nad silnicí
© Roman Řezáč 10/2004

© Iva Spurná 26.9.2009

© Iva Spurná 26.9.2009

© Iva Spurná 26.9.2009

© Iva Spurná 26.9.2009

Půdorys místa

25438

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Dalečín na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz