Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Liberecký kraj
  •  Česká Lípa  (CL)
  • volně přístupno
50.80762100
14.74992800

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Starý Falkenburk

Vrch Sokol. Terénní náznaky.
© Filip Kozák, 7/2015
Skromné zbytky jednodílného hrádku s nejsnými počátky. Poprvé zmiňován v souvislosti sVartenberky a Lemberkem. 1431 byl Lužičany vypálen. Několikrát obnoven, avšak 1467 dějiny hradu definitvně končí.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Hrad Falkenberk na česko-lužickém pomezí stával na vrcholu zalesněného kopce Sokolu mezi Petrovicemi, Heřmanicemi a Kněžicemi, jež od nejstarších dob patřívaly k městečku Jablonnému v Podještědí. Jeho počátky jsou nejasné, a protože chybějí pramenné zprávy, objevilo se mnoho různých dohadů, nezřídka velmi problematických. V žádné z mnoha dochovaných listin z přelomu 14. a 15. století o majetkových převodech jablonských statků není o Falkenberku ani zmínky. Zda se proto, že jej postavili teprve na začátku 15. století Vartemberkové, držící tehdy Jablonné i Lemberk. Na tuto dobu vzniku ukazuje i celková dispozice hradu, pokud ji lze vůbec ze sporých pozůstatků zjistit. Nevelké oválné hradiště bylo od severu chráněno prudkým srázem, od jihu, kde byl svah kratší, zajišťoval bezpečnost příkop. Celý areál byl obklopen valem, ostatní opevňovací systém zanikl beze stopy. Skrovné zbytky zdiva, nikde nevystupující nad úroveň terénu, dávají pouze tušit, že východní stranu hradiště tvořilo nádvoří s úzkými staveními a nádrží na vodu, zatímco na západní straně stával palác, snad věžovitý. Falkenberk nebyl nikdy panský sídlem. Vojenská posádka hradu měla za úkol chránit na severních hranicích přístup na vartemberské území a jako protějšek lužického Karlsfriedu střežil záhvozdskou cestu mezi Ojvínem a Jablonným. Historie Falkenberk není dlouhá. Začíná až rokem 1415, kdy již hrad přešel do rukou purkrabích z Donína, pánů na nedalekém Grabštejně a Roimundu. V době husitské zůstali rabštejnští Donínové, podobně jako v blízkém sousedství lipští a milštejnští Berkové z dubé nebo děvínští Vartemberkové, katolíky a byli ve spojení s lužickými městy. Proto došlo na počátku r. 1424 k tažení husitského hejtmana Bočka z Poděbrad na grabštejnské panství a proti Žitavě. Falkenberk byl tehdy útoku husitů ušetřen a hornolužičtí stavové, kteří pochopili jeho význam, sem vložili vlastní posádku pod vedením Baltazara Wunsche. O pět let později, v r. 1429, za dědických sporů mezi členy donínského rodu, však nastal náhlý zvrat. Falkenberk koupil od Venče z Donína horlivý stoupenec strany podobojí Jan Kolúch z Vesce a podnikal odtud výpady do Žitavska. V odvetu za to Lužičané hrad na velikonoce r. 1431 vypálili. Byl sice brzy opraven, ale konečný zánik na sebe nenechal dlouho čekat. Husitská pevnost, která se ani po Lipanech nepoddala Zikmundovi, r. 1437 znovu vyhořela a Žitavští z císařova rozkazu dílo zkázy dokonali. Přesto se však o třicet let později, v souvislosti s taženími proti Jablonnému, vracejí na Falkenberk ještě jednou. Je pravděpodobné, že Berkové z Dubé, držitelé nedalekého Jablonného, využili neklidné doby bojů mezi Vartemberky a Lužicí a opuštěné hradiště obsadili vlastní posádkou, proti níž byl útok Žitavských namířen. Přesnou zprávu o tom prameny nezachovaly, je však jisté, že rokem 1467 dějiny Falkenberku končí. Kamennou suť, jediný zbytek někdejší pohraniční pevnosti, pokryl les.
Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy
Jednodílný hrad oválného půdorysu se nachází na výrazné znělcové kupě. Obsahoval s největší pravděpodobností pouze jednu větší stavbu na východní straně. Na západě to pak bylo obvodovou hradbou vymezené nádvoří, obsahující asi cisternu, indikovanou dobře patrnou prohlubní. Hrad nese stopy opevňovacích prací z 1.pol. 20.století. Celý obvod obíhá příkop, v některých úsecích sledovaný valem. Hrad byl vystavěn v předhusitském období a doba jeho života se završila pravděpodobně do pol. 15. století. Z literatury doporučuji F.Gabriel – J.Panáček, Hrady okresu Česká Lípa, 2000
Michal Merkl (2004)
http://www.hrady.cz/data_g/621/40945

Galerie

Vrch Sokol. Terénní náznaky.
Vrch Sokol. Terénní náznaky.
© Filip Kozák, 7/2015
Falkenburk
Falkenburk
© Michal Merkl 03/2004
Hradní kupa od jihovýchodu

© Břetislav Hušek 04/2004

© Břetislav Hušek 04/2004

© Břetislav Hušek 05/2004

© Břetislav Hušek 05/2004

© Břetislav Hušek 05/2004

© Břetislav Hušek 04/2004
zbytky hradeb
zbytky hradeb
© Stanislav Drda 07/2004
zbytky hradeb Falkenburku
pohled svrchu
pohled svrchu
© Stanislav Drda 07/2004
pohled svrchu
Starý Falkenburk
Starý Falkenburk
© Pavel Zabrana, 12/2006
Starý Falkenburk
Starý Falkenburk
© Pavel Zabrana, 12/2006

Půdorys místa

40945

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Starý Falkenburk na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz