Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Liberecký kraj
  •  Česká Lípa  (CL)
  • nepřístupno
50.62692800
14.47515800

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Hrad u Hostíkovic

Severní zeď věže z rybníka.
© Michal Merkl 02/2006
Zřícenina hradu z 30.let 14.století. Manské sídlo. I.fáze sídla Milčany.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Bažinatá, později rybničnatá krajina s pískovcovými skalami na jih od České Lípy patřila již od konce 13.století převážně Berkům z Dubé. Jižně od Hostíkovic vystupuje z Milčanského rybníka (dříve Velká Nohavice) asi 7m vysoká pískovcová skála, dnes porostlá borovicemi, na níž stávala středověká tvrz Milčany. Původně byla skála, která má oválný tvar o délce asi 30 m, obklopena vodním příkopem a valem, přes něž vedl padací most. Protože celé okolí bylo bažinaté, učinila příroda z Milčan výbornou pevnost. Skála má na severozápadě téměř kolmé stěny. Zde stávala čtverhranná obytná věž, její zbytky spolu se sklepy se zachovaly. Uprostřed skály byla nádržka na vodu a vyhloubené prostory na nižší, jihovýchodní straně svědčí o další stavbě. Hradba, jež se zčásti zachovala, obtáčela celý vrcholek skály. Jak nasvědčuje jméno, byla ves Milčany nazvána podle srbského kmene z Horní Lužice. Nabízí se hypotéza, že předkové Berků z Dubé zde usadili při kolonizaci tohoto území na konci 13.století obyvatele z této oblasti.Ves s tvrzí je poprvé doložena v r.1366, kdy se objevuje Přibík z Milčan, který držel i Mnichov a byl zřejmě ve službách Berků. Když r.1391 rozděloval Jindřich starší Berka z Dubé svůj majetek, ponechal si pro sebe i mladší syny milčanské zboží. Přirozeným středem tohoto panství se stalo tržní městečko Holany. Po Jindřichu starším Berkovi zdědil Milčany Jindřich mladší. Po jeho smrti r.1406 získal celé zboží mladší bratr Hynek Berka na Housce a po něm jeho mladší syn Chval, který zdědil i Kuří Vody. Ten však prodal r.1437 tvrz a ves Milčany, městečko Holany a část Hostíkovic Zikmundu z Vartemberka na Děčíně. Protože syn tohoto nového majitele držitele založil na koupeném panství tvrz Rybnov, byly Milčany opuštěny. Při vpádu Lužičanů do tohoto kraje r. 1444 se milčanská tvrz ještě uvádí; byla jen vypálena, protože je ještě r. 1575 doložena v deskách dvorských jako pustá. Její další osudy splývají s dějinami tvrze Rybnova, hradu Vítkovce a Nového Zámku. Rybník Velká Nohavice byl později zrušen, ale r. 1864 vznikl na jeho místě nový rybník, který dostal jméno po zaniklé tvrzi, Milčanský rybník.
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Nakladatelství Svoboda, Praha, 1984, díl. III., Severní Čechy, str.310.
Lokalita je pravděpodobně I. fází sídla Milčany. První zmínkou o Milčanech je predikát Přibíka z Milčan z roku 1366 (zmiňován i r.1377). Podle archeologických nálezů byla doba života hradu vymezena koncem první třetiny 14.století a dvacátými léty věku následujícího. Byl sídlem manů Berků z Dubé,jimž milčanské zboží patřilo a zahrnovalo asi ves Holany a část Hostíkovic. Berkovským manem byl i výše zmiňovaný Přibík. Hrad se rozkládá na přibližně obdélném ostrůvku, tvořeném pískovcovou skálou, v Milčanském rybníku. Z původního rozsahu se dodnes dochovalo pouze jádro na uvedené skalce. Opevnění kolem hradu, zmiňované a zplanýrované v 19.století, jehož podoba a rozsah není známa, zaplavily vody rybníka. To se týká i případných dalších částí hradu, pokud byl vícedílný. Sídlo totiž vzniklo v blatném terénu a rybník zde vznikl až po jeho zániku. Ten poslední asi v polovině 20.století. Lokalitu postihla též těžba pískovce, jak je patrné na jižní straně jádra. Na nejvyšším místě hradu se nachází pozůstatky po, zřejmě obytné, čtverhranné věži. Na hradě se nacházely i další zděné stavby. Pozůstatky nějakého objektu se nacházejí na jihovýchodní straně jádra. Relikty zdiva vystupují také na jižní straně z bažinatého terénu a na severovýchodním okraji skály se dochovaly krátké úseky asi obvodového opevnění jádra. Kudy se do hradu vstupovalo a odkud přicházela přístupová komunikace nevíme.
Michal Merkl (2006),lit.:T.Durdík - Ilusrovaná encyklopedie českých hradů (1999), P.Chotěbor - Encyklopedie českých tvrzí II. (2000),Castellologica bohemica 4/94 a 8/02
http://www.hrady.cz/data_g/3878/27475

Galerie


© Michal Merkl 02/2006
Severní zeď věže z rybníka.

© Michal Merkl 02/2006
Hradní skála od jihovýchodu.

© Michal Merkl 02/2006
Prostor vylámaný při těžbě pískovce v pohledu z věže.

© Michal Merkl 02/2006
Jižní nároží věže.

© Michal Merkl 02/2006
Prostor jádra z východního konce lokality.Vzadu zbytky věže.

© Michal Merkl 02/2006
Pozůstatky zděné architektury na jihovýchodní straně hradu. Pohled od západu.

© Michal Merkl 02/2006
Lokalita od východu.

© Michal Merkl 02/2006
Hrad od severovýchodu ze břehu rybníka.

Půdorys místa

27475

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Hrad u Hostíkovic na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz