Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Středočeský kraj
  •  Kutná Hora  (KH)
  • volně přístupno
49.77215800
15.00910800

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Kácov

Polookrouhlá věž
© Filip Matoušek 03/2002
Zbytky gotického hrádku zvaného Starý hrad založeného asi s městečkem v roce 1352. Jeho historie ovšem není jasná. Dochovány příkopy, zbytek hradby a suterén půlválcové věže.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Zajímavé a poměrně málo známé zříceniny hradu Kácov, jinak zvaného i Hrádek či Starý hrad, najdete asi 1 km jihozápadně od stejnojmenného městečka se zajímavým zámkem. Pokud odbočíte ze silnice na východním okraji městečka a vydáte se polní cestou ve svahu nad řekou, dojdete až na lokalitu. Kromě zbytků opevnění a zdiva stojí za návštěvu i kvůli pěknému výhledu do údolí Sázavy.
Filip Matoušek
Historické zprávy týkající se Kácova jsou sice poměrně bohaté, je však velice složité rozlišit, které se vztahují přímo k městečku s farním kostelem a původní tvrzí v místech dnešního zámku a které naopak k poměrně vzdálené lokalitě Hrádku. Městečko samotné se poprvé uvádí v roce 1352 a zdejší šlechtický rod se po něm přímo i psal; místo tehdejšího kácovského sídla je ale sporné. Roku 1412 je přímo zmiňována tvrz, opět však nelze určit, zda se jedná o Hrádek či tvrz v městečku. Podle dalších zpráv víme, že tvrz byla poté rozdělena mezi dva majitele a k roku 1459 se celá uvádí jako pustá. Vzhledem k tomu, že některé archeologické nálezy z hrádku dokazují jeho existenci ještě na konci 15. století, převládá v současné odborné literatuře názor, že dostupné zprávy se spíše opravdu týkají tvrze přímo v Kácově. Další přesnější informace o době vzniku a životě hradu by bylo možné očekávat jen od případného archeologického výzkumu. Hrádek byl založen trochu nezvykle na skalce přímo na strmém svahu vysoko nad řekou Sázavou. I přes skutečnost, že boky hradního areálu byly chráněny strmými roklemi a v čele vznikl široký příkop, je umístění lokality z obranného poměrně nevýhodné, neboť svah pokračující směrem dále od řeky vlastní úroveň hradu značně převyšoval. Samotný dvoudílný areál hradu je také výškově rozdílný. Čelní téměř čtvercová část ležící níže byla původně opevněna parkánem a hradbou, jejíž jihozápadní nároží ještě zpevňovala menší polookrouhlá věž, vysunutá na čelní straně před linii vlastní hradební zdi. Z této věže a k ní přilehlé hradby se také dochovaly dnes nejvýraznější zbytky zdiva hradu. Na vnitřní ploše této části hradu jsou ještě patrné pozůstatky prohlubně po studni či cisterně. Menší, úzká horní část přímo na vrcholu skalky nad řekou dnes bohužel již nenese žádné zbytky zdiva a jediným dokladem stavby je zde jen málo patrné nároží, vytesané přímo do skalního podloží.
© Tomáš Durdík (Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 1999)
http://www.hrady.cz/data_g/3005/16236

Galerie

Polookrouhlá věž
Polookrouhlá věž
© Filip Matoušek 03/2002
Opadaný venkovní líc hradby na jihozápadní straně dolní části hradu
Opadaný venkovní líc hradby na jihozápadní straně dolní části hradu
© Filip Matoušek 03/2002
Převýšená horní část původního hradu již dnes nenese žádné zbytky zdiva
Převýšená horní část původního hradu již dnes nenese žádné zbytky zdiva
© Filip Matoušek 03/2002
Nadzemní část půlválcové věže
Nadzemní část půlválcové věže
© Filip Matoušek 11/2007
Vnitřní šachta věže
Vnitřní šachta věže
© Filip Matoušek 11/2007
Zbytek jižní hradby, přiléhající k půlválcové věži
Zbytek jižní hradby, přiléhající k půlválcové věži
© Filip Matoušek 11/2007
Horní centrální část lokality již nevykazuje stopy zástavby
Horní centrální část lokality již nevykazuje stopy zástavby
© Filip Matoušek 11/2007
Horní část jádra, vpravo v pozadí lze tušit městečko Kácov
Horní část jádra, vpravo v pozadí lze tušit městečko Kácov
© Filip Matoušek 11/2007
Zbytky nádvorní stěny věže
Zbytky nádvorní stěny věže
© Filip Matoušek 11/2007
Jádro od severu
Jádro od severu
© Filip Matoušek 11/2007
Čelní příkop
Čelní příkop
© Filip Matoušek 11/2007

© Rodochrozit, 03/2008

Půdorys místa

16236

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Kácov na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz