Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Plzeňský kraj
  •  Plzeň-sever  (PS)
  • volně přístupno
49.94902700
13.58854500

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Krašov

Krašov 3. ledna 2009
© Zdeněk Kudrna, 01/2009
Zřícenina gotického hradu založeného pány z Krašova v r. 1232. V 15. stol. přistavěno rozsáhlé předhradí. Koncem 17. stol. barokně upraven na letní sídlo řeholníků. Po zrušení kláštera v r. 1785 byl hrad ponechán svému osudu.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Hrad založil před rokem 1232 Jetřich z rodu Hroznatovců. V držení pánů z Krašova zůstal až do poloviny 14. století. V 15. a na počátku 16. století jej drželi pánové z Kolovrat. V 16. století byl přestavěn v renesanční zámek. Od druhé poloviny 17. století se stal Krašov majetkem plaského kláštera, který ho pro své potřeby nechal barokně upravit. Po zrušení kláštera roku 1785 rychle zpustl. Okolo roku 1800 byl již zříceninou. V letech 1970–71 probíhal na Krašově archeologický výzkum. Dispozice hradu je dvojdílná, nejstarší podobu předhradí však doposud neznáme. Dvojdílné bylo od počátku i nevelké jádro za enormně mohutným šíjovým příkopem. V přední část jádra, ve které se nacházela čtverhranná cisterna vysekaná do skály, měla zřejmě lehčí opevnění doposud neznámé podoby. Zadní část obtáčela hradba, z níž vedle brány vystupovala nevelká věžice s břitem. V zadní části při straně nad řekou stál malý sálový palác. Plocha předhradí leží výše než jádro a tato skutečnost vedla záhy, zjevně již ve druhé polovině 13. století, k prvé přestavbě. Přední část jádra dostala zděnou hradbu, na čelní straně, kde byla prolomena vstupní branou, zvýšenou do štítové podoby. Volně za ní v ploše nádvoří stál nový okrouhlý bergfrit. V další fázi výstavby byla pozornost věnována rozšiření obytné plochy. Při boční frontě zadní části jádra vznikl nový dvouprostorový palác a nároží mezi oběma paláci zaujala čtverhranná, nejspíše věžovitá stavba. Datování této stavební činnosti je za současného stavu vědomostí značně složité, díky nepočetným dochovaným detailům lze uvažovat nejspíše o průběhu 14. století. Zcela bez opor jsme při úvahách o časovém zařazení výstavby nové prvé brány a parkánu, který od ní běžel před čelem a podél jižní strany přední části jádra. Nejspíše se tak stalo ještě před nástupem palných zbraní. Jejich rozvoj si vyžádal v průběhu druhé poloviny 15. století zlepšení obranyschopnosti hradu. Tíha obrany se vzhledem k terénní konfiguraci přenesla na čelo rozměrného předhradí. To zajišťoval masivní val, na němž se na nejvyšším místě nacházela dnes zaniklá obranná stavba, nejspíše bateriová věž. Nebezpečnou, výše ležící výšinu za Brodeslavským potokem zablokovala předsunutá bašta. Předhradí, s boční stranou zajištěnou dalším příkopem a valem, bylo zastavěno množstvím různých objektů, mezi nimiž nalezneme pivovar se spilkou a sladovnou (k jeho provozu zřejmě náležel i dosud dochovaný rozměrný sklep), kovárnu, krčmu, lázeň, cihelnu a musíme předpokládat i další běžné hospodářské objekty. Součástí hospodářského provozu hradu byl i mlýn o jednom složení, stojící ve svahu pod předhradím. Voda na jeho kolo na horní vodu byla vedena z rybníčků před předhradím, naháněných pomocí rozsáhlejšího vodního díla. Krašov náleží mezi nejstarší české šlechtické hrady. Zadní část jeho jádra přísluší bergfritovému typu, u něhož byl zřejmě z úsporných důvodů bergfrit nahrazen věžicí s břitem. Absence velké věže byla v nepříznivé terénní situaci záhy pociťována zjevně značně silně, a proto došlo v druhé fázi k výstavbě regulérního bergfritu, který odsunul starší věžici do role zajištění brány. Tato přestavba je zároveň jednou z prvých přestaveb nedávno založeného šlechtického hradu, signalizujících rychle stoupající možnosti a požadavky šlechtických majitelů. Další stavební úpravy motivovala především snaha přiblížit stísněný a malým palácem vybavený raně gotický hrad dobovému obytnému a reprezentačnímu standardu. Koncem 15. století představoval Krašov přední šlechtickou rezidenci. Rozsáhlé předhradí a hospodářské vybavení umožňovalo podnikání ve vlastní režii. Toto předhradí náleží k nejlépe dochovaným na našem území.
Zřícenina hradu Krašov zaujímá polohu v chráněné oblasti přírodního parku Hřešihlavy na skalnaté ostrožně nad vtokem Brodeslavského potoka do Berounky nedaleko vesničky Bohy a nebo Všehrdy, odtud je to po modré turistické na hrad 3,5 km. Nejblíže je vlaková stanice Kožlany (asi 12 km po modré). Naprosto jedinečná zřícenina hradu, o kterou se stará místní průvodce a několik partiček lidí. Z hradu je perfektní výhled na údolí Berounky.
http://www.hrady.cz/data_g/187/130

Galerie

Krašov 3. ledna 2009
Krašov 3. ledna 2009
© Zdeněk Kudrna, 01/2009
Krašov 3. ledna 2009
Krašov 3. ledna 2009
© Zdeněk Kudrna, 01/2009
Krašov 3. ledna 2009
Krašov 3. ledna 2009
© Zdeněk Kudrna, 01/2009
Krašov 3. ledna 2009
Krašov 3. ledna 2009
© Zdeněk Kudrna, 01/2009
pohled z nadvoří
pohled z nadvoří
© Václav ŠABAT, 10/2010

© Václav ŠABAT, 10/2010
pohled na hrad od řeky.
pohled na hrad od řeky.
© Václav ŠABAT, 10/2010
hrad Krašov
hrad Krašov
© Václav ŠABAT, 10/2010
hrad Krašov
hrad Krašov
© Jaroslav Pošta, 06/2011
Hrad Krašov 1.6.2011
Hrad Krašov
Hrad Krašov
© Jaroslav Pošta, 06/2011
fotografie, soukromé album Jaroslav Pošta 1.6.2011

© Luděk Pitter 10/2005
Krašov -letecký snímek
Krašov -letecký snímek
© Radovan Smokoň 04/2009

Půdorys místa

130

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Krašov na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz