Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Ústecký kraj
  •  Teplice  (TP)
  • volně přístupno
50.68572800
13.85518400

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Krupka

Hrad od jihovýchodu
© Ivan Grisa, 09/2008
Rozsáhlá zřícenina královského hradu z poč. 14. stol. Roku 1330 udělil Jan Lucemburský Krupku míšeňskému šlechtici Těmovi z Koldic. Silně poničen husity v r. 1426. Poté pozdně goticky přestavěn. Od r. 1621 trvale neobydlen.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Hrad se vypíná nad městečkem Krupka. Je přístupný po silnici. V současné době probíhají na hradě opravy. Pro hrad byl na počátku 19. stol. užíván název Rosenburg – tj. Růžový hrádek, podle množství růží, které zde rostly.
Před dávnými lety bydlel v Krupce horník, který do únavy kopal v skalách. Pátral po ložisku rudy, avšak stále jen narážel na jalový kámen. Když se tak jednoho dne opět marně lopotil a stíral mozolnou rukou pot s čela, objevil se před ním bradatý mužíček v červené suknici, s rozžatým kahanem v ruce. Byl to permon – skřítek rudných hor. „Zdař Bůh!“ pozdravil a zazubil se na horníka. „Nemohu se již dívati na tvoje marné kopání,“ řekl, kývaje se na krátkých, tenkých nožkách. „Dovedu tě k bohaté žíle rudy, avšak jen s tou podmínkou, že se o vše, čeho dobudeš, rozdělíš se mnou na polovic.“ „To rád udělám,“ souhlasil horník a k svému slibu dal permonovi čestné slovo, že nic neprozradí z této úmluvy. Permon ho zavedl do staré, opuštěné štoly a ukázal mu místo, kde má začíti s dolováním. Sotvaže horník odkopl slabou skalní vrstvu, zatřpytila se v sluji mohutná rudná žíla. „Zde máš, po čem jsi tak dlouho toužil,“ řekl permon s úsměvem. „Kopej vesele a mou půlku mi vždy po práci zanechej v těchto místech!“ dodal a zmizel v postranní chodbě. Horník se pustil s chutí do kopání. Denně chodil do hor a přivážel odtud množství vzácné, drahocenné rudy. Musil se sice děliti s permonem, avšak i přitom bohatl, takže si mohl postaviti nový domek a žíti jako pán. Sousedé pozorovali se závistí blahobyt svého soudruha. Nemohli si vysvětliti, jak se to stalo, že se mu tak dobře daří, zatím co oni jen stěží uhájí živobytí. Napadlo je, že je soudruh ve spojení s nějakou nadpřirozenou mocí, i smluvili se, že vylákají jeho tajemství. Když vešel jednoho dne do krčmy, sešli se nenápadně ve velikém počtu a dali se do zpěvu. Soudruh se rozjařil, jazyk se mu rozvázal a vyjevil jim vše, co choval tak dlouho v přísné tajnosti. Druhého dne šel opět kopati do hor, avšak sluj, která se stala zřídlem jeho štěstí, byla zasuta. A neobjevil se ani dobrý permon, který ho vodil podzemním temnem. Musel se zase bídně prokopávati jalovými skalami, cediti pot a okrvovati si ruce za mrzkou odměnu – tak jak bývalo do doby, nežli se sešel s dobrým permonem, jehož přízeň tak zbůhdarma ztratil.
Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků
http://www.hrady.cz/data_g/189/8227

Galerie

Hrad od jihovýchodu
Hrad od jihovýchodu
© Ivan Grisa, 09/2008
Renesanční portál do sklepních prostor
Renesanční portál do sklepních prostor
© Ivan Grisa, 09/2008
Bývalý úřednický dům (hotel) z bateriové věže
Bývalý úřednický dům (hotel) z bateriové věže
© Ivan Grisa, 05/2009
krupka - hradní brány
krupka - hradní brány
© zdeněk komínek, 05/2011
hrad Krupka - torzo velké věže
hrad Krupka - torzo velké věže
© Radovan Smokoň 05/2013
hrad Krupka - torzo velké věže
hrad Krupka - torzo velké věže
© Radovan Smokoň 05/2013
Krupka
Krupka
© Petr Kodajek, 09/2016
Krupka
Krupka
© Petr Kodajek, 09/2016
Krupka
Krupka
© Petr Kodajek, 09/2016
Krupka
Krupka
© Petr Kodajek, 09/2016
Krupka
Krupka
© Petr Kodajek, 09/2016
Krupka
Krupka
© Petr Kodajek, 09/2016

Půdorys místa

8227

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Krupka na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz