Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Jihočeský kraj
  •  Český Krumlov  (CK)
  • volně přístupno
48.88902164
14.35739210

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Maidštejn

© Pekelnik Vinohradsky, 07/2008
Zřícenina mohutného gotického hradu založeného Rožmberky v roce 1349 (ojediněle dochováno panovníkovo svolení ke stavbě). Hrad měl funkci vojenskou a správní. V 16. stol. hrad opuštěn a brzy propadl úplné zkáze.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Dívčí Kámen (Menštejn) náleží k nemnoha hradům v českých zemích, o nichž se zachovala zakládací listina. K jeho stavbě dal souhlas r. 1349 král Karel IV. bratrům Petru, Joštu, Oldřichu a Janu z Rožmberka. Hrad byl vystavěn v l.1350–1360 na skalnatém ostrohu před ústím Křemžského potoka do řeky Vltavy a chráněn soustavou příkopů, hradeb a věží. Jediný přístup byl od jihu, branou na předhradí, kde stály hospodářské budovy a stáje. Druhá brána vedla do latránu, na jehož konci byla čtyřhranná dvoupatrová obranná věž zasazená do opevnění vlastního hradu. Za touto branou se postupovalo úzkým průchodem k bráně v ohradní zdi předbraní a dále k dvoupatrové hranolové věži s branou do předhradí vlastního hradu. Na nádvoří stál dvoupatrový palác sestávající ze dvou protilehlých traktů, spojených mezi sebou na bočních stranách vysokými zdmi. Na vnitřní straně zdí obrácených do nádvoří byly pavlače, po nichž se dalo přecházet z jednoho traktu, ve kterém bylo obydlí pro služebnictvo, do druhého traktu, kde byl příbytek hradního pána. Po výstavbě vlastního hradu pokračovalo do r. 1384 budování vnějšího opevnění prodloužením parkánu, zesíleného dvěma čtyřbokými baštami. Kromě účelu vojenského plnil hrad také funkci správního střediska okolního území. V r.1394 se hrad stal místem krátkého pobytu krále Václava IV. na jeho nedobrovolné cestě do Rakous. Na počátku husitských válek postoupil Oldřich z Rožmberka hrad Vilémovi z Potštejna, jenž podobně jako Oldřich byl zprvu nakloněn opravnému hnutí v církvi, ale později se obrátil proti husitům. R. 1424 převzal Rožmberk Dívčí Kámen od Viléma z Potštejna zpět. Po Oldřichově odchodu z veřejného života do ústraní stal se hrad jeho stálým sídlem. Zde také dal v I.1421 až 1437 padělat královské listiny, které mu měly potvrdit různé výsady a získání majetku. Počátkem 16. století, za Petra z Rožmberka, byl hrad částečně opraven. Stavební práce si zřejmě vyžadovaly větší náklady, a proto se Petr rozhodl hrad nadále neudržovat. Vnitřní zařízení bylo odvezeno do Krumlova a opuštěný hrad brzy propadl úplné zkáze. Na svahu rozsáhlé hradní zříceniny, kde se zachovaly zbytky obvodových zdí a příček, byl v r.1972 proveden archeologický průzkum, který prokázal, že toto území bylo osídleno již v pravěku. Nejstarší nálezy pocházejí z pozdní doby kamenné, další z rozhraní starší a střední doby bronzové.
Hrad se nalézá nedaleko vlakové zastávky Třísov v malebném údolí nad Křemžským potokem. Kdo toto místo jednou navštíví bude unesen. Nedaleko je malá příjemná hospůdka.
http://www.hrady.cz/data_g/129/4605

Galerie


© Pekelnik Vinohradsky, 07/2008
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
pohled z protějšího kopce na hradní palác
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
směrovka na hrad pod byvalou hradní bránou
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
zbytek plošiny po hradní mostu přes potok
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
zbytky zdiva
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
hraba a zbytek hradní brány
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
hradní brána do nádvoří
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
interiér hradní brány
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
relativně zachovalá hradní brána z nádvoří
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
zbytky hospodářských budov
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
interiér v jedné hospodářské budově
Dívčí Kámen
Dívčí Kámen
© MarcoRave, 07/2009
celkový pohled na hradní budovy

Půdorys místa

4605

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Maidštejn na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz