Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Liberecký kraj
  •  Česká Lípa  (CL)
  • volně přístupno
50.81170000
14.63386900

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Milštejn

Brána
©2003 Jiří Čížek
Téměř zaniklý hrad Berků z Dubé vznikl na poč. 14. stol. V r. 1456 dobyt vojskem lužických měst, v průběhu 16. stol. pozvolna zpustnul.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Asi 8 km severovýchodně od Nového Boru je možné nalézt nevelké zříceniny hradu Milštejna. Vlakem do zastávky Svor a dále po červené turistické 4,5 km.
V částí Lužických hor, kterou ovládal v době přemyslovské i později rod Berků z Dubé, stával na pískovcové skále uprostřed hlubokých lesů, táhnoucích se na sever od Cviková k vrchu Luž na česko-německém pomezí, hrad Milštejn. Třebaže se o jeho počátcích nedochovaly žádné zprávy, válcová obranná věž, jejíž zbytky se ještě před 200 lety tyčily nad krajinou, napovídá, že hrad vznikl na přelomu 13. a 14. století, kdy vyrůstaly v okolí nové kolonizační osady, tvořící jádro milštejnského zboží. Pod hradem vedla důležitá obchodní cesta ze Žitavy přes Ojvín na Cvikov, Českou Lípu a dále do Čech a je tedy pravděpodobné, že hlavním úkolem hradní posádky bylo střežit bezpečnost kupců. Tvar skaliska, z něhož se původně vypínaly tři vrcholky, určil nepravidelný půdorys hradiště, obehnaného pevnou hradbou se střílnami, která vyplňovala i průrvy mezi skalami. Dvojice bran, jedna vytesaná do pískovce a druhá zděná, zachycená ještě na rytinách z druhé poloviny 19. století, umožňovala přístup do hradu od severozápadu. Areál hradiště se skládal z nižšího předhradí a výše položeného hlavního nádvoří s věží a cisternou na zásobu vody. Po ostatních stavbách, především po obytném paláci, se nedochovaly žádné pozůstatky. Hrad, založený Berky z Dubé, byl s tímto rodem spjat po celou dobu své existence a jedna větev rodu byla jeho jménem i označována. První známá zmínka o hradu Milštejně je v zápise z r. 1343 o loupeživém řádění Míšňanů v okolí Žitavy a Ojvína, ale teprve z l. 1362–1391 se dochovalo i nejstarší jméno držitele Milštejna, jímž byl Jindřich Berka. Na konci 14. století přešel Milštejn do rukou jeho čtyř synů, z nichž po otcově smrtí v r. 1404 získal milštejnské panství Hynek Berka z Dubé. Tehdy k hradu patřilo městečko Cvikov a vsi Kunratice u Cvikova s tvrzí, Lindava, Velký Grunov, Horní a Dolní Světlá, Mařenice a Krompach. Katolické smýšlení pánů z Dubé i poloha Milštejna v těsné blízkostí zemské hranice s Lužicí určovaly osudy hradu v době husitské. Byl v úzkém spojení s lužickým šestiměstím, kam držitelé hradu, od r. 1419 Jaroslav a od r. 1429 společně s ním i jeho bratr Jindřich Berka z Dubé, posílali zprávy o pohybech husitských vojsk. Husitská tažení se však Milštejnu vyhnula. Také později, v době válek sousedních Vartemberků s Lužičany, udržoval Jindřich Berka, od r. 1433 jediný pán na Milštejně, přátelské styky s lužickými městy a jeho zboží bylo za vpádů ušetřeno. Zkáza, které hrad unikl při válečných událostech, však záhy přišla z jiné strany. V r. 1454 získal Jindřich Berka od krále Ladislava město Lipou (dnešní Českou Lípu). Spojení milštejnského panství s Lipou a v r. 1502 za Petra z Lipé také s panstvím zákupským znamenalo, že vrchnost přenesla své sídlo do těchto živějších center a význam Milštejna upadal. Městečko Cvikov a všechny vsi, které dříve patřívaly k hradu, byly od té doby počítány k Zákupům a neobydlený hrad chátral. Již na konci 16. století byl zcela pustý a po třicetileté válce dokonala lidská ruka dílo zkázy. Lámání pískovce, vhodného na výrobu mlýnských kamenů, podle nichž dostal již ve středověku vrch své jméno, se rychle rozmáhalo, až v 19. století nabylo téměř průmyslových forem. Těžbě musely ustoupit nejen věže a ostatní zdivo otřesené výbuchy náloží, ale lom pohltil i část skály, na níž hrad stával. Dnes již existenci hradu Milštejna připomínají pouze skrovné zbytky hradeb mezi skalami.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984
http://www.hrady.cz/data_g/214/74415

Galerie

Brána
Brána
©2003 Jiří Čížek

©2003 Jiří Čížek

©2003 Jiří Čížek

©2003 Jiří Čížek
Skála Kočka při cestě na Milštejn
Skála Kočka při cestě na Milštejn
©2003 Jiří Čížek
Vlk na Milštejně:-)
Vlk na Milštejně:-)
© Marek Reimann, 08/2012
Vlk na Milštejně:-)
Vlk na Milštejně:-)
© Marek Reimann, 08/2012
Skalní brána
Skalní brána
Až si budete opékat buřtíky, tak nerozdělávejte oheň pod skálou. Teplo jí narušuje a praská.
Zeď na Milštejně
Zeď na Milštejně
Průchod mezi kameny
Průchod mezi kameny
A jako obvykle v tomto kraji, nádherný rozhled
A jako obvykle v tomto kraji, nádherný rozhled
Milštejn - skromné zbytky zdiva
Milštejn - skromné zbytky zdiva
2003 ©Puffin Puffin

Půdorys místa

74415

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Milštejn na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz