Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Polsko
  • małopolskie
  • volně přístupno
49.81666700
19.95000000

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Myślenice

bloky zdiva věže v západní části jádra
© Pavel Zany Komárek 4/5/2005
Zbytky královského hradu. Postaven snad poč. 14. st., poprvé zmíněn 1342. Zničen snad v pol. 15. st. Již při zániku či v neznámé pozdější době (16. či 19. st.) rozmetána válcová věž. Z hradu zůstaly její zbytky, plošina jádra a čelní val s příkopem.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Zbytky hradu Myślenice se nacházejí na výběžku kopce Uklejna nad pravým břehem řeky Raba. Již v letech 1253-58 je zde zmiňováno nějaké opevnění, v letech 1325-8 je zmiňována zdejší fara. V té době mohl zde být založen i hrad, jehož vznik je však do začátku 14. století zařaditelný pouze na základě analogií. Roku 1342 převedl Kazimír Veliký myślenickou osadu z práva polského na právo magdeburské. Téhož roku je také poprvé zmiňován myślenický hrad jako sídlo celního úřadu na cestě spojující Krakov a Uhry. Královští purkrabí myślenického hradu jsou v pramenech uváděni od roku 1399. Jak dlouho hrad existoval nelze bez archeologických výzkumů říci. Vodítkem může být zmínka o „starém hradu“ v listině z roku 1444, což může naznačovat existenci nového sídla nebo skutečnost, že hrad byl ve špatném stavu. Pro druhou možnost by svědčila listina z roku 1457, kdy se zde usadila vojska dožadující se vyplacení dlužného žoldu za výpravu do Prus. V následných bojích s trestnou výpravou královského vojska bylo město zcela zničeno a zbytky hradu vypáleny. Pojistkou proti zneužití hradu při nějaké další vzpouře mohlo být rozmetání jeho zbytků náložemi střelného prachu a zbouráním věže. Ta však mohla zaniknout až v souvislosti se získáváním stavebního materiálu pro stavbu nového zámku východně od městečka v letech 1550-60 nebo jako důsledek hledání pokladů v 19. století.
Zany
Od stoupajícího hřebene Uklejny hrad oddělují dva mohutné příkopy s mezilehlým valem. Jádro tvoří plošina o rozměrech cca 50x60 m v jejíž východní části stojí základy okrouhlé věže o průměru 10,5 m a síle zdiva 3,6-4,2 m. Jak byla věž vysoká nelze odhadovat, snad jen kdyby se podařilo znovu sestavit mohutné bloky jejího zdiva, které jsou roztroušeny po celém areálu hradu. Jakým způsobem byla věž zničena také není jednoznačné, četné z dochovaných bloků zdiva mají poměrně pravidelné tvary – dochované vnější i vnitřní líce zdi i hladce seříznutý průřez, vypadají jako ostrým nožem ukrojená kolečka gigantického kamenného salámu, což destrukci explozí příliš neodpovídá. Stopy dalších staveb ani obvodového opevnění nebyly nalezeny, více informací by mohl přinést jen hloubkový archeologický průzkum. Je poměrně pravděpodobné, že hrad zůstal v počáteční fázi kamenné věže obehnané pouze dřevěným opevněním.
Zany
http://www.hrady.cz/data_g/2152/17972

Galerie

bloky zdiva věže v západní části jádra
bloky zdiva věže v západní části jádra
© Pavel Zany Komárek 4/5/2005
základy věže s dutinou interiéru
základy věže s dutinou interiéru
© Pavel Zany Komárek 4/5/2005
pohled z čelního valu na jádro hradu
pohled z čelního valu na jádro hradu
© Pavel Zany Komárek 4/5/2005
bloky zdiva věže ve východní části jádra
bloky zdiva věže ve východní části jádra
© Pavel Zany Komárek 4/5/2005

Půdorys místa

17972

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Myślenice na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz