Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Plzeňský kraj
  •  Domažlice  (DO)
  • volně přístupno
49.46362200
13.07893700

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Netřeby

© Zdeněk Susa, 12/2007
Hrad postaven Děpoltem z Rýzmberka v 1. pol. 14. stol. Kolem r. 1379 patří Nový Rýzmberk (Netřeb) Racku ze Švamberka, r. 1391 Vilému z Čachrova. R. 1528 je pustý. Dochována zřícenina věže, torzo hradeb, valy a příkopy.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Uprostřed lesů nedaleko Kanic můžete na mírném vrcholku nalézt nevelké zřícenniny hradu Netřeb. Z něho se dochovaly dvě obvodové zdi a nevelká zeď u spodní části hradu snad zbytek brány nebo opevnění.
Necelé dva kilometry jižně od Kanic na severovýchodním zalesněném výběžku Úlíkovského hřebenu se dochovaly na příkrém skalnatém ostrohu zbytky středověkého hradu, který dostal název podle jména vrchu – Netřeb. Ještě dnes je na tomto rozlehlém vrchu téměř 200 tisů, jejichž stáří se odhaduje na 600 – 800 i více let, což nás utvrzuje v názoru, že v době budování hradu ve 14. století byl vrch zčásti „netřiebený“, porostlý hustým lesem, jenž se dal těžko mýtit, a podle toho dostal jméno. Nevelký hrad Netřeb postavil pravděpodobně již Děpolt z Rýzmberka nebo jeho nejbližší potomek v první polovině 14. století. Děpolt z Rýzmberka se v r. 1325 výslovně uvádí jako pán na blízkých Kanicích. Hrad se na paměť Děpoltova rodu jmenoval až do počátku 15. století Nový Rýzmberk, od této doby pak většinou Netřeb. Kolem r. 1379 byl na Novém Rýzmberku pánem Racek (Ratmír) ze Švamberka, jemuž také patřil hrad Osvračín. Racek ze Švamberka prodal v r. 1382 oba hrady spolu s Kanicemi, tamní tvrzí a další vsí Ješkovi z Pnětluk, zvanému Kozíhlava. Ješek však nedal Rackovi hotové peníze, ale výměnou mu postoupil třebelské zboží. Brzy po Ješkovi však získali Nový Rýzmberk do držení vladykové Kaničtí z Čachrova. Již v r. 1391 zde byl pánem Vilém z Čachrova, který se od r. 1362 připomíná jako držitel Čachrova, Úsilova, Kříštína, Hradešic a jiných zboží v Plzeňském kraji. Po Vilémově smrti před r. 1403 zdědil kanické zboží s hradem Novým Rýzmberkem jeden ze čtyř Vilémových synů, Jenec, který se v r. 1404 označuje „seděním na Netřebu“. Ten zřejmě brzy potom postoupil kanický statek svému synovci Vilémovi, po němž na Netřebu převzal vládu stejnojmenný syn; ten byl též vlastníkem Čachrova a naposledy se v Kanicích připomíná v r. 1481. Jeho nástupcem z rozvětveného rodu Kanických byl zřejmě Jan Kanický, jenž zemřel před r. 1495 a zanechal majetek synům Janovi a Václavovi. Již za některého z těchto jmenovaných vladyků byl hrad Netřeb opuštěn a sídlem kanického statku se stala opět pohodlnější tvrz v Kanicích. Podle zápisu v zemských deskách z r. 1528 byl „zámek nade vsí Kanicemi, řečený Netřeby“ již v tomto roce pustý. Opuštěný hrad zůstal natrvalo příslušenstvím kanického statku a při jeho majetkových převodech se o něm mluví ještě v r. 1663. Z hradu se zachovaly za příkopem, jenž byl vylámán do skály, pouze vysoké zbytky (až do výše druhého poschodí) dvou zdí stavby, která bývala věží i obydlím zároveň, a dále několik metrů vysoké zbytky západní hradební zdi.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985
http://www.hrady.cz/data_g/220/34652

Galerie


© Zdeněk Susa, 12/2007

© Zdeněk Susa, 12/2007

© Zdeněk Susa, 12/2007
Les na Netřebu

© Zdeněk Susa, 12/2007
Jeden ze starých tisů na Netřebu
Netřeby
Netřeby
© Petr Havlík, 07/2009
Netřeby
Netřeby
© Petr Havlík, 07/2009
Netřeby
Netřeby
© Petr Havlík, 07/2009
Netřeby
Netřeby
© Petr Havlík, 07/2009
Netřeby
Netřeby
© Petr Havlík, 07/2009
Netřeby
Netřeby
© Petr Havlík, 07/2009
Netřeby
Netřeby
© Petr Havlík, 02/2012
Netřeby
Netřeby
© Petr Havlík, 07/2009

Půdorys místa

34652

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Netřeby na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz