Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Olomoucký kraj
  •  Prostějov  (PT)
  • volně přístupno
49.38668616
17.06721144

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Otaslavice

Místo paláce
Nádvoří a za ním reliéfní náznaky paláce severně od bergfritu.
© Roman Řezáč 08/2003
Z dolního hradu v Otaslavicích se dochovaly četné valy a torzo obranné věže. První písemné zmínky jsou z r. 1377, kdy hrad získal Jan Puška z Kunštátu. Hrad je však staršího založení. Kolem r. 1400 opevněn, r. 1424 dobyt Albrechtem Rakouským, pobořen a již nikdy neobnoven.
Jak se Vám líbí?
Reklama
K názvu obce se traduje pověst o založení hradu olomouckým knížetem Otou Černým po jeho vítězství nad polským vojskem r. 1107, kdy hrad pojmenoval údajně Otova sláva, a odtud tedy Otaslavice. Název však je pravděpodobně odvozen z osobního jména Otaslav. Jistou zajímavostí Otaslavic je, že se zde říká o tom, jak zde teče voda do kopce. Je to dáno tím, že říčka Brodečka teče z Dolních Otaslavic do Horních. Jedna z místních pověstí pojednává o zdejším vodníkovi. Ten jednou prý přišel na louce o botu. Tu našel jistý hlídač. Nechal si druhou ušít u ševce. Vodníkova bota se prý nikdy nezničila a celý život si hlídač nechal dělat jen druhou do páru. Po celou dobu prý vodník nevylezl z rybníku a nemohl lidem škodit. Dodnes prý sedí u dna a občas vztekem čeří Brodečku.
IvoR
Dolní část Otaslavic patřila r. 1337 bratrům Ondřeji a Soběhrdovi z Otaslavic. Dolnootaslavický hrad, který stál na úzkém sklaním ostrohu nad vsí asi 80 m severně od horního hradu, je poprvé v pramenech uváděn r. 1377. Patřil tehdy Ješku Puškovi z Kunštátu, který jej získal sňatkem s dcerou Ondřeje z Otaslavic Annou. Puškové z Kunštátu hrad na přelomu 14.a 15. století patrně znovu opevnili a vybudovali mohutnou obrannou věž, dodnes zčásti dochovanou. Po smrti Ješka Pušky zdědil hrad jeho syn Jan Puška z Kunštátu, který v r. 1406 přijal jako spoluvlastníka statku svého bratra Heralta. Heralt sídlil na dolnoostaslavickém hradě až do své smrti v r. 1420, zatímco Jan Puška odešel do Čech, kde získal v r. 1413 panství častolovické a později, v r. 1420, panství Kostomlaty. Oba bratři byli Husovými stoupenci a patřili mezi signatáře stížného listu proti jeho upálení. Jan Puška se po r. 1420 stal jedním z předních husitských hejtmanů pražské strany, jako příslušník panského stavu patřil k pravici husitského hnutí. Po Heroltově smrti postoupil Jan Puška celé své dolnootaslavické panství vdově po Heraltovi a jeho synovi Janu mladšímu Puškovi z Kunštátu, který však na dolním otaslavickém hradě dlouho neseděl. V létě 1424 hrad dobyl a rozbořil Albrecht Rakouský za svého tažení proti moravským husitům; již nikdy nebyl obnoven. Zachovalo se z něj pouze torzo válcové věže s částí gotického okenního ostění s erbem pánů z Kunštátu.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1983
http://www.hrady.cz/data_g/241/32338

Galerie

Místo paláce
Místo paláce
© Roman Řezáč 08/2003
Nádvoří a za ním reliéfní náznaky paláce severně od bergfritu.
pahorek s čelem dolního otaslavického hradu s typickou siluetou střepu oválné věže
pahorek s čelem dolního otaslavického hradu s typickou siluetou střepu oválné věže
© Jan P. Štěpánek 11/2009
od jihovýchodu
atypický pohled na oválnou hlavní věž hradu – přesná polovina věže dolního otaslavického hradu
atypický pohled na oválnou hlavní věž hradu – přesná polovina věže dolního otaslavického hradu
© Jan P. Štěpánek 11/2009
detail části zachovalého pískovcového ostění portálku na ochoz věže v jejím patře se zachovalým lícem chodby do interiéru
detail části zachovalého pískovcového ostění portálku na ochoz věže v jejím patře se zachovalým lícem chodby do interiéru
© Jan P. Štěpánek 11/2009
zachovalý celý oválný základ věže
zachovalý celý oválný základ věže
© Jan P. Štěpánek 11/2009
vysoký střep čelní válcové věže dolního hradu od jihozápadu
vysoký střep čelní válcové věže dolního hradu od jihozápadu
© Jan P. Štěpánek 11/2009
přesná polovina hlavní válcové věže dolního hradu
přesná polovina hlavní válcové věže dolního hradu
© Jan P. Štěpánek 11/2009
pohled z nádvoří
vysoký střep hlavní věže dolního hradu v pohledu z místa hradu horního
vysoký střep hlavní věže dolního hradu v pohledu z místa hradu horního
© Jan P. Štěpánek 11/2009
pohled z horního hradu na dolní
pohled z horního hradu na dolní
© Jan P. Štěpánek 11/2009

© Luděk Vláčil, 08/2014
Místo Horního hradu. Pod tímto domem se skrývá hradní sklepení a hradní studna
Místo Horního hradu. Pod tímto domem se skrývá hradní sklepení a hradní studna
© Ivo Rozehnal, 09/2014
ve skalisku pod věží je několik nádherných záseků po trámoví
ve skalisku pod věží je několik nádherných záseků po trámoví
© Ivo Rozehnal 08/2015

Půdorys místa

32338

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Otaslavice na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz