Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Plzeňský kraj
  •  Plzeň-sever  (PS)
  • volně přístupno
49.96080000
13.16050000

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Preitenstein

© Luděk Pitter 02/2004
Hrad založen po r. 1330 Janem Lucemburským, od konce 14. stol. zastavován. Po r. 1434 dobyt, od r. sídlem Gutštejnů, po nich královský. R. 1547 zabaven Pluhům z Rabštejna a vypálen, poté zpustnul. Dochovány zříceniny paláce a hradeb, valy a příkopy.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Hrad Preitenstein se nachází na skále nad zámkem v Nečtinách.
Koncem 13. století prodali bratři Bavor a Vyšemír z Nečtin své nečtinské panství králi Václavu II. Čeští panovníci však Nečtiny zastavovali. V l. 1330–1333 je držel jako zástavu Oldřich Pluh, kterému patřil i nedaleký hrad Rabštejn. Nový držitel (velmi pravděpodobně z popudu krále Jana) dal před r. 1333 postavit na nedalekém kopci rozsáhlý hrad, který byl nazván Breitenstein, tj. Široký kámen, později Nečtiny. Šlo spíše o vojenský opěrný bod, kde bylo možno ubytovat velké množství vojáků, než o reprezentativní sídlo. Král Jan nechal v Čechách postavit (zřejmě) pouze dva hrady, Preitenstein je jedním z nich (druhým je Adršpach). Hrad stál na nevysokém kopci s příkrými svahy, který jen na východní straně souvisí sedlem s okolní lesnatou výšinou. K hradu vedla strmá cesta, jež procházela třemi branami. Z hradu je dnes zachováno obvodní zdivo a zdivo vnitřního paláce s velkým klenutým prostorem a chodbou, vedoucí do sklepních místností. Oldřich Pluh, jako náměstek Jana Lucemburského, měl značnou moc a proto mohl pod nově postaveným hradem založit novou ves, nazvanou podle hradu Preitenštejn, později Nečtiny, a poplužní dvůr. Starou ves Nečtiny povýšil na městečko udělením zvláštních výsad. Když se syn Jana Lucemburského kralevic Karel vrátil zpět do vlasti a stal se správcem Čech, usiloval o to, aby hospodářsky posílil své postavení. Snažil se proto získat zpět královský majetek, který byl mezitím rozchvácen. A tak vedle jiných hradů vyplatil i Nečtiny s hradem Preitenštejnem. V zákoníku Majestas Carolina se mezi královskými hrady, které neměly být nikdy zastaveny, uvádí i Preitenštejn. Hrad byl střediskem nevelkého panství, k němuž patřilo několik okolních vsí s rozsáhlými lesy. Nečtiny byly delší dobu přímo v držení Karla IV. i jeho syna Václava IV. Ke konci 14. století zapsal Václav IV. hrad Petrovi Zmrzlíkovi ze Svojšína, který si jej však r. 1407 vyměnil s Oldřichem Hulerem za Orlík. V r. 1411 držel hrad Nečtiny již opět Václav IV. a purkrabím zde byl Lvík z Jivjan, po něm Duc Něpr z Vařin. Po Václavově smrti (1419) držel hrad král Zikmund, který jej dal Něprovi do zástavy za půjčku 400 kop grošů českých. Poslední držitel Nečtin za husitských válek Zbyněk z Kočova se velmi aktivně podílel na protihusitských taženích a při posledním obléhání Plzně v r. 1434 se spojil s husitským hejtmanem Přibíkem z Klenové a společně propašovali do obležené a vyhladovělé Plzně potraviny; tím ji zachránili. Zbyněk z Kočova dal v r. 1434 hrad Nečtiny, který byl zřejmě někdy předtím dobyt, značným nákladem opravit, a přitom bylo znovu obnoveno opevnění i rybníky, jež byly součástí opevňovacího systému. Brzy po skončení husitských válek byl hrad znovu dobýván, protože jeho držitel Zbyněk z Kočova měl spor s Petrem Bradou z Nekmíře. Hrad byl pobořen a městečko Nečtiny vypáleno, takže se stalo pouhou vsí. Před r. 1441 postoupil Zbyněk z Kočova hrad katolickému pánu Burianovi z Gutštejna, který držel také Bělou a Rabštejn. Nový pán Nečtin i jeho stejnojmenný syn učinili z hradu své hlavní sídlo a psali se vždy seděním na Nečtinách. Burian zemřel r. 1494 a Nečtiny zdědil jeden z jeho pěti synů, Jan. V r. 1506 se všichni bratři vzbouřili proti Vladislavu II., museli se však podrobit a Jan z Gutštejna byl nucen vrátit nečtinské panství králi. Vladislav II. Jagellonský v r. 1511 opět obnovil Nečtinám právo městečka a celé panství nyní patřilo přímo jemu. Ferdinand I. zastavil panství Hanušovi Pluhovi z Rabštejna. Hanuš Pluh i jeho synovec Kašpar Pluh, který zdědil veškerý majetek po svém bezdětném strýci, byli podnikaví hospodáři. Hanuš získal další rozsáhlé statky: Tachov, Kynžvart, Chodovou Planou a zvelebil horní města Bečov a Slavkov. Po jeho smrti v r. 1537 získal rozsáhlý majetek synovec Kašpar Pluh. Účastnil se odboje proti Ferdinandovi I. v r. 1547 a byl postaven do čela stavovského vojska. Po porážce povstání uprchl Kašpar do Saska a byl v nepřítomnosti odsouzen ke ztrátě všeho majetku a k trestu smrti. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 5000 kop grošů míšeňských. Po smrti krále Ferdinanda I. (1564) byl Kašpar omilostněn, vrátil se zpět do Čech a zemřel r. 1585. Po vyhlášení rozsudku měl být hrad Nečtiny rozbořen, ale byl pouze vypálen, pomalu chátral a propadal zkáze.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, aktualizováno
http://www.hrady.cz/data_g/468/47719

Galerie


© Luděk Pitter 02/2004

© Luděk Pitter 02/2004

© Luděk Pitter 02/2004

© Luděk Pitter 02/2004
Preitenstein
Preitenstein
© Petr Havlík, 07/2007
Preitenstein
Preitenstein
© Petr Havlík, 07/2007
pohled z Preitensteina
pohled z Preitensteina
© Petr Havlík, 02/2011
Preitenstein
Preitenstein
© Petr Havlík, 07/2007
Pohled od západu
Pohled od západu
© Prudký Martin, 04/2010

© Luděk Pitter 02/2004
nádvorní líc jižní obvodové hradby
nádvorní líc jižní obvodové hradby
2003 ©Šemík
Zbytek paláce
Zbytek paláce
2003 ©Šemík

Půdorys místa

47719

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Preitenstein na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz