Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Vysočina
  •  Žďár nad Sázavou  (ZR)
  • volně přístupno
49.54455600
16.33569400

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Pyšolec

Zbytek opěrného pilíře hradby s průchodem parkánu na severní straně jádra
© Filip Matoušek 10/2004
Zřícenina rozsáhlého hradu ze 13. stol. v raně gotickém slohu. Vlastnil Filip mladší z Pernštejna, poté markrabě Jan. Z majetku Lomnických na Jana z Pernštejna. V 2. pol. 15. stol. rozbořen za Česko-uherských válek.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Rozsáhlý hrad Pyšolec, středisko samostatného panství, byl vystavěn v 13. století v raně gotickém slohu, jak svědčí jeho dochovaná zřícenina. V pramenech se o něm dozvídáme teprve r. 1350, kdy jej Filip mladší z Pernštejna prodal Ješkovi z Kounic; tehdy byl hrad v sutinách. Při prodeji uzavřel Filip s Ješkem smlouvu o postoupení majetku v případě úmrtí jednoho z nich. Ješek zemřel brzy po koupi a Pyšolec se spolu se vsí vrátil k Pernštejnu. Filip vyměnil v r. 1359 zbořený hrad Pyšolec s územím až po říčku Bystřičku za zboží v Dunajovicích s markrabětem Janem. Markrabě v témž roce získal i podíl, který na Pyšolci náležel Ješkovi z Boskovic. Jako zeměpanské zboží byl hrad obnoven. V r. 1437 prodal rakouský vévoda Albrecht svůj díl pyšoleckého zboží Janu z Lomnice, který už od něho získal hrad Zub. V r. 1446 přešlo pyšolecké zboží z majetku Lomnických na Jana z Pernštejna. Tak se stal hrad i okolní vesnice součástí državy Pernštejnů a při ní už zůstal. Hrad byl znovu rozbořen za Česko-uherských válek v druhé polovině 15. století, jeho zbytky jsou dodnes na prudkém kopci nad údolní přehradou ve Víru. Opevněný areál má tři části. Za prvním příkopem je rozlehlé předhradí, jež bylo obehnáno mohutnými hradbami, které jsou v některých místech dosud dobře znát. Za hradbou, na mírnějším svahu, je příkop, chráněný vysokým valem, na němž bývala patrně dřevěná ohrada. Val a příkop se na předhradí zatáčely nad první hluboký příkop a tvořily druhou obrannou linii hradu. Za předhradím byl strmý hřeben přerušený dalším příkopem, vylámaným ve skále, a za ním se nacházelo druhé, menší předhradí, chráněné příkopem a náspem. Z tohoto opevněného prostoru vedl přes další příkop most k vlastnímu hradu. Ve stěně příkopu jsou dosud patrné opěrné zdi, na kterých most spočíval. Vjezd tvoří obloukové ostění na opracovaných patkách, zhotovených z bílého nedvědického mramoru. Vlastnímu hradu vévodila mohutná věž, jež měla přes 11 m v průměru; stála osamoceně a byla kolem dokola obehnána hradbou. Hned za věží je hluboká, do skály tesaná studně a za ní zbytky vysoké budovy, která byla patrně hradním palácem, spojeným s věží dřevěnou pavlačí. Budova, postavená na úzkém terenním výběžku téměř kolmo k ose ostatní hradní stavby, končila nad příkrým srázem, kde byla její zeď zajištěna mohutným kamenným pilířem.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1981
http://www.hrady.cz/data_g/256/33674

Galerie

Zbytek opěrného pilíře hradby s průchodem parkánu na severní straně jádra
Zbytek opěrného pilíře hradby s průchodem parkánu na severní straně jádra
© Filip Matoušek 10/2004
areál hradu Pyšolec
areál hradu Pyšolec
© Jiří Čížek 07/2009
Torzo mohutné věže
Torzo mohutné věže
© Jiří Čížek 07/2009
Pyšolec
Pyšolec
15.6.2008
Pyšolec
Pyšolec
15.6.2008
Hluboký příkop mezi předhradím a přední částí samotného jádra hradu
Hluboký příkop mezi předhradím a přední částí samotného jádra hradu
© Iva Spurná 26.9.2009
Skalnatý výchoz v čele jádra hradu
Skalnatý výchoz v čele jádra hradu
© Iva Spurná 26.9.2009
Jen zpola dochovaný mohutný bergfrit
Jen zpola dochovaný mohutný bergfrit
© Iva Spurná 26.9.2009
Jen zpola dochovaný mohutný bergfrit
Jen zpola dochovaný mohutný bergfrit
© Iva Spurná 26.9.2009
Opěrný pilíř dávno zaniklé obvodové zdi, který zřejmě zcela (či částečně) přepažoval parkán
Opěrný pilíř dávno zaniklé obvodové zdi, který zřejmě zcela (či částečně) přepažoval parkán
© Iva Spurná 26.9.2009
Opěrný pilíř dávno zaniklé obvodové zdi, který zřejmě zcela (či částečně) přepažoval parkán
Opěrný pilíř dávno zaniklé obvodové zdi, který zřejmě zcela (či částečně) přepažoval parkán
© Iva Spurná 26.9.2009
otvor byl zřejmě vylámán pro volný průchod parkánem (pokud nejde o práci pozdějších hledačů pokladů)
Opěrný pilíř dávno zaniklé obvodové zdi, který zřejmě zcela (či částečně) přepažoval parkán
Opěrný pilíř dávno zaniklé obvodové zdi, který zřejmě zcela (či částečně) přepažoval parkán
© Iva Spurná 26.9.2009

Půdorys místa

33674

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Pyšolec na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz