Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Pardubický kraj
  •  Chrudim  (CR)
  • volně přístupno
49.90466700
15.75300000

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Rabštejnek

Zbytek hranolové věže na východní straně jádra
© Roman Řezáč 04/2005
Zříceniny nevelkého hrádku z 14. stol. majitele Matyáše z Rabštejna. Po opuštění Bohuslavem Mazancem z Frymburka v 1585 se uvádí jako pustý. Po romantických přestavbách na počátku 19. stol. byl upraven a dostavěn palác se dvěma místnostmi.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Lesy ČR, majitel parcely se zříceninou hradu jej v rámci zbavování se nepotřebného majetku nabízí k prodeji http://www.lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebnych-nemovitosti-lcr/Stranky/default.aspx?itemid=2648
http://www.lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebnych-nemovitosti-lcr/Stranky/default.aspx?itemid=2648
Hrad Rabštejnek, původně nazývaný Rabštejn, je nepřímo doložen poprvé v r. 1390, kdy se připomíná jeho majitel Matyáš z Rabštejna. První přímý doklad o hradu pochází z r. 1405, kdy po smrti Jana z Orle připadl jako odúmrť králi Václavovi IV. Hrad byl postaven na skalnatém ostrohu, který na severní a západní straně strmě spadal do údolí bezejmenného potoka a jen na jihovýchodě byl v úrovni roviny, na níž dnes stojí vesnice Rabštejn. Hrad se skládal z předhradí, které zaujímalo jižní část hradního areálu, a vlastního hradu, tvořícího severní část areálu. Předhradí obdélníkového půdorysu bylo na jihu odděleno příkopem od okolí a na severu dalším příkopem od vlastního hradu. Prostor předhradí byl uzavřen kamennou hradbou, která vybíhala dále směrem k severu a zde pod budovami vlastního hradu vytvářela nevelký parkán. Budovy na předhradí byly pravděpodobně dřevěné. Vlastní hrad se skládal z věže čtvercového půdorysu o straně 9 m, která stála na nejvyšším místě hradního skaliska, a paláce západně od věže, který měl půdorys nepravidelného čtyřúhelníka. Obě stavby hradu byly spojeny hradbami uzavírajícími nevelké nádvoří. V hradbě na jižní straně byla branka, kterou byl jediný přístup do hradu z předhradí. Severní hradba vlastního hradu byla zesílena okrouhlou baštou. Hospodářské příslušenství hradu tvořil dvůr stojící v místech nynější vesnice Rabštejna. V r. 1437 prodal Jetřich z Orle hrad s dvorem a příslušenstvím ve čtyřech vesnicích Hertvíkovi z Ostružna. Od Hertvíkova nástupce Viléma z Ostružna koupil r. 1450 rabštejnské panství Vaněk z Vlkova. Tehdy se hrad poprvé nazývá Rabštejnek. V r. 1457 připadl hrad Rabštejnek s příslušenstvím ve třech vesnicích jako odúmrť po Janovi Těchlovcovi z Těchlovic králi Ladislavovi a ten ho daroval Petrovi Kdulíncovi z Ostroměře a Vilémovi z Dřele. Na konci 15. století vlastnil Rabštejnek majitel nedalekých Slatiňan Zikmund Šárovec ze Šárova. Jeho potomci prodali v r. 1540 Rabštejnek s pěti vesnicemi městu Chrudimi. V r. 1547 byl Rabštejnek spolu s ostatními statky městu pro jeho účast na protihabsburském odboji zkonfiskován. Z části zkonfiskovaných statků bylo vytvořeno nové panství, k němuž kromě hradu Rabštejnka náležela ještě tvrz, dvůr a ves Slatiňany a dalších devět vsí. Toto panství král Ferdinand I. prodal na konci r. 1547 Janovi z Pernštejna, od něhož je již v r. 1548 koupil hejtman Chrudimského kraje Heřman Lhotský ze Zásmuk. Vdova po Heřmanovi Barbora, rozená z Ronovce, prodala Rabštejnek v r. 1555 Jindřichovi Fraňkovi z Liběchova. Jeho syn Jan Franěk postoupil v r. 1575 panství Bohuslavovi Mazancovi z Frymburka. Až do této doby byl hrad majiteli obývána a udržován, takže si bez větších změn zachoval svůj vzhled z poloviny 14. století. Bohuslav Mazanec z Frymburka odlehlý a nepohodlný Rabštejnek opustil a jako své sídlo si zvolil slatiňanskou tvrz. Hrad potom zpustl a jako pustý se připomíná již v r. 1585. Na počátku 19. století z něho stály již jen nevysoké zdi. V druhé polovině 19. století dal kníže František Josef Auersperk v duchu romantických představ o středověkém hradě upravit zbytky hradního paláce. Nově byl tehdy vybudována východní strana paláce obrácené do nádvoří, která však neodpovídala původní východní stěně. Do vylámaných okenních otvorů na severní a západní straně byla zasazena nová pseudorománská okenní ostění a torzo paláce bylo zakryto dřevěnou pultovou střechou. V interiéru byly zřízeny dvě místnosti – nevelká komora a prostorný sál zařízený dřevěným vyřezávaným nábytkem. Vnitřní úpravy paláce však nenavazovaly na jeho původní členění. Upravený interiér měl sloužit pro případný pobyt majitele na hradě po dobu lovu v přilehlé oboře. Později však místnosti upravené v paláci zpustly, zřítilo se zastřešení, takže dnes je prostor paláce opět zříceninou. Zříceniny hradu Rabštejnka leží západně od vsi Rabštejna v blízkosti silnice Seč – Chrudim. V podobě terénní vlny je patrný příkop, oddělující hradní areál od okolí, z hradeb předhradí se zachovaly jen základové zdi. Též parkán pod vlastním hradem je dochován jen v nepatrných zbytcích. Ze staveb vlastního hradu zůstaly jen nízké základové zdi. Pouze z paláce stojí i obvodové zdivo, ale zde na sebe navazují zbytky původní stavby se zbytky stavebních úprav prováděných v druhé polovině 19. století.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989
http://www.hrady.cz/data_g/261/8260

Galerie

Zbytek hranolové věže na východní straně jádra
Zbytek hranolové věže na východní straně jádra
© Roman Řezáč 04/2005
Zbytky zástavby jádra
Zbytky zástavby jádra
© Roman Řezáč 04/2005
Zbytek stavení v jihozápadní části jádra
Zbytek stavení v jihozápadní části jádra
© Roman Řezáč 04/2005
Vstupní portál, pohled z jádra
Vstupní portál, pohled z jádra
© Roman Řezáč 04/2005
Zeď s opěráky na jihozápadě
Zeď s opěráky na jihozápadě
© Roman Řezáč 04/2005
Zbytky ohradní zdi pod jádrem
Zbytky ohradní zdi pod jádrem
© Roman Řezáč 04/2005
Zeď s opěráky na jihozápadě
Zeď s opěráky na jihozápadě
© Roman Řezáč 04/2005

© Rodochrozit, 03/2010

© Rodochrozit, 03/2010
dnes už historická fotka
dnes už historická fotka
© Rodochrozit, 06/2006

© Rodochrozit, 09/2009

© Rodochrozit, 06/2006

Půdorys místa

8260

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Rabštejnek na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz