Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Polsko
  • małopolskie
  • volně přístupno
49.77263000
20.69608000

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Rożnów - pevnost

průjezd se zazděným portálem brány
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005
Zřícenina pevnosti, kterou dal stavět v 16. stol. korunní hejtman Jan Amor Tarnowski za účelem obrany výnosného rożnówského panství. Stavba moderně opevněné bastionové pevnosti však z neznámých příčin nikdy nebyla dokončena. V 19. stol. byl uprostřed opevnění postaven klasicistní hospodářský dvůr.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Až do konce 15. století sloužil jako sídlo majitelů rożnówského panství hrad na hřebeni Łaziska. Na počátku 16. století přešlo panství sňatkem do rodu Tarnowsich, kteří však k bydlení využívali jiné objekty. Až v polovině 16. století velký korunní hejtman Jan Amor Tarnowski rozhodl o definitivním opuštění starého hradu, který již nevyhovoval z hlediska obytného ani obranného. Aby zabezpečil obranu výnosného panství zahájil na břehu Dunajce stavbu moderní bastionové pevnosti na pravidelném půdorysu. Z neznámých příčin však moderně opevněná rezidence nikdy nebyla dokončena a dochovala se pouze v torzovitém stavu. V 19. století byl v místě nikdy nepostaveného zámku uprostřed opevnění postaven klasicistní hospodářský dvůr, dnes také pobořený.
Zany
Nikdy nedokončený opevněný zámek byl jednou z prvních realizací rané bastionové pevnosti v Polsku. Nepochybně se mělo jednat o pravidelnou pevnost s nárožními bollwerky zde zvanými podle italského vzoru beluard. Do dnešních dní se zachoval pouze jihovýchodní bollwerk, vstupní brána a kurtina mezi nimi. Bollwerk je nízká stavba ve tvaru protáhlého pětiúhelníku o nejdelší ose 30 m. Uvnitř kamenných zdí zakončených profilovanou římsou na krakorcích je jeden velký prostor zaklenutý kopulovou klenbou s ventilačními otvory. Každá ze stěn je vybavena dvěma zdvojenými střílnami přístupnými z interiéru z dřevěné galerie a zvenčí jakoby utopenými mezi krakorci římsy. Ze strany nádvoří byl bollwerk uzavřen stěnou s průchodem na malý dvorek a odtud šikmou plošinou na nádvoří. Dvoupodlažní brána je obdélná stavba s čtvercovým přístavkem při čelní straně vsazena do náspu, takže průjezd z úrovně nádvoří je na vnější straně celých 7 metrů nad terénem. Průjezd rozdělený příčkou na dvě stejně velké části i suterén pod ním jsou valeně zaklenuté. Na bránu navazuje valeně zaklenutá sestupná chodba osazená kamenným portálem, kterou je dnes veden vstup na nádvoří. Z celkové situace jsme usoudili, že by mohlo jít o přístup k již nerealizovanému severovýchodnímu bollwerku, který by tak svou bezprostřední blízkostí výtečně kryl vstupní bránu – obdobné uspořádání má například brána a bastion na nedalekém opevněném zámku Nowy Wiśnicz.
Zany
http://www.hrady.cz/data_g/3113/18053

Galerie

průjezd se zazděným portálem brány
průjezd se zazděným portálem brány
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005
větrací otvor v klenbě bollwerku
větrací otvor v klenbě bollwerku
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005
jedna ze střílen z interiéru
jedna ze střílen z interiéru
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005
dvojitá střílna mezi krakorci římsy bollwerku
dvojitá střílna mezi krakorci římsy bollwerku
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005
figurální výzdoba nároží bollwerku
figurální výzdoba nároží bollwerku
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005
vstupní brána
vstupní brána
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005
bollwerk
bollwerk
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005

Půdorys místa

18053

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Rożnów - pevnost na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz