Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Karlovarský kraj
  •  Karlovy Vary  (KV)
  • volně přístupno
50.06245600
13.13351300

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Štědrý hrádek, Pohořelec

Jižní suterénní místnost původního paláce
© Filip Matoušek 07/2006
Zřícenina hradu pánů ze Štědré z 2. pol. 14. st. Za Jindřicha z Plavna r. 1418 dobyt vojskem Václava IV. Za Gutštejnů po r. 1488 opuštěn. Dochovány zbytky hradeb, cisterna a valeně klenuté sklepy paláce, na předhradí předsunutá bašta.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Ke zbytkům Štědrého hrádku se nejlépe dostanete z blízké vsi Borek, a to cestou od můstku podle potoka. Dojdete až k osamocenému mlýnu, od nějž pokračujte vpravo do stráně až na vrchol ostrožny. Také lze dojet vlakem do zastávky Borek u Žlutic, odkud je to na hrad jen několik set metrů. Až ke mlýnu vede úzká asfaltová cesta.
Filip Matoušek
Hrad byl zřejmě založen v polovině 14. století a nahradil tak starší sídlo pánů ze Štědré, které stávalo přímo v obci v místech domu č. p. 21. Poprvé se Štědrý hrádek objevuje v historických zprávách v roce 1361 jako sídlo Vícemila z Borku. Roku 1379 hrad koupili Rýzmburkové, resp. Boreš z Oseka a po jeho synech zde seděl od roku 1399 Bušek Calta z Kamenné Hory. Roku 1417, kdy hrad patřil Vilému Bukovinovi z Pnětluk, se jej patrně vojensky zmocnil Jindřich z Plavna, který jej poté využíval jako základnu pro své vojenské akce proti králi Václavu IV. Proto byl o rok později hrad obležen královským vojskem a také, jak dokládají dosavadní archeologické nálezy, dobyt a vypálen. Majetek byl zanedlouho navrácen právoplatnému majiteli a král Zikmund mu za několik let udělil přímé povolení hrad obnovit. Vilém jej pak obratem roku 1445 prodal svému sousedovi a známému husitskému válečníkovi Jakoubkovi z Vřesovic a jeho synu Janovi. Roku 1488 se stal majetkem zboží Jan z Gutštejna, nedlouho poté bylo ale připojeno k sousednímu panství Prohořského hrádku a Štědrý hrádek přestal definitivně sloužit svému účelu, byl zanedlouho úplně opuštěn a postupně zanikl. Areál vlastního hradu je dodnes na jihovýchodní straně od pokračující ostrožny oddělen hlubokým, ve skále vytesaným příkopem. Nad ním se vypíná hlavní obranná část hradu, nepřístupný skalní blok nesoucí zbytky 2 metry silné čelní zdi. Při patě bloku je zachována výrazná prohlubeň čtvercové cisterny. V dolním nádvoří jádra se dochovalo několik malých zbytků obvodového opevnění a především velmi zajímavé zbytky původního obdélného paláce ve formě dvou valeně klenutých sklepů pod úrovní dnešního terénu. Před hradem na jihovýchodě jsou pak ještě pozůstatky zřejmě pozdně gotické předsunuté bašty, která chránila druhé novější předhradí. Nelze vyloučit, že tato bašta vznikla v době obnovení hradu na místě obléhacího opevnění z roku 1418.
© Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí koruny české, Libri 2004.
http://www.hrady.cz/data_g/788/19956

Galerie

Jižní suterénní místnost původního paláce
Jižní suterénní místnost původního paláce
© Filip Matoušek 07/2006
Výkopem odhalené zdivo paláce
Výkopem odhalené zdivo paláce
© Filip Matoušek 07/2006
Nadzemní části zdiva paláce
Nadzemní části zdiva paláce
© Filip Matoušek 07/2006
Cisterna
Cisterna
© Filip Matoušek 07/2006
Pohled přes příkop k předsunutému opevnění
Pohled přes příkop k předsunutému opevnění
© Filip Matoušek 07/2006
Zadní část jižní místnosti v suterénu paláce
Zadní část jižní místnosti v suterénu paláce
© Filip Matoušek 07/2006
Interiér severní suterénní místnosti paláce
Interiér severní suterénní místnosti paláce
© Filip Matoušek 07/2006

© Jiří Čížek 09/2004

© Jiří Čížek 09/2004

© Jiří Čížek 09/2004

© Jiří Čížek 09/2004

© Jiří Čížek 09/2004

Půdorys místa

19956

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Štědrý hrádek, Pohořelec na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz