Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Pardubický kraj
  •  Chrudim  (CR)
  • nepřístupno
49.87090800
15.81741700

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Strádov

Pohled od severovýchodu na zachovanou část obvodové hradby
© Roman Řezáč 04/2005
Hrad z 1. poloviny 14. století, zanikl kolem poloviny 15. století. V jádru jsou patrné základy věžovité stavby a část hradební zdi, v předpolí bývalo velké předhradí.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Od Práčovského hřbitova v oboře vlevo, dole u řeky vlevo za mostem vpravo do kopce nebo od Pily u Libáně do obory a stále rovně. (V létě přístupný – obora otevřena.)
archangel ze Stradova
Hrad Strádov stával na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Chrudimky poblíž dnešní osady Libáně. První nepřímá zpráva o hradu Strádově je z r. 1374, kdy se připomíná Jaroš Lacembok ze Strádova jako patron kostela a kláštera v Práčově, který leží proti hradu Strádovu nad levým břehem Chrudimky. Dispozice hradu byla dána podobou místa, na němž byl založen. Na severní a západní straně byl hrad chráněn strmým skalnatým svahem ostrohu. Na jihovýchodě, kde areál hradu byl v úrovni okolní roviny, bylo nutno vybudovat silnější umělé opevnění. Hrad se skládal z předhradí, které zaujímalo jižní část hradního areálu, a vlastního hradu, ležícího na nejzazším výběžku hradního ostrohu. Předhradí bylo na jihovýchodě odděleno od okolí jedním příkopem, na severozápadní straně od vlastního hradu dalším příkopem vytesaným ve skále. Předhradí bylo obklopeno hradbou, v jejíž východní části byla vstupní brána. V předhradí bylo umístěno hospodářské příslušenství hradu. Přesnou podobu uspořádání hospodářských objektů v předhradí již nelze zjistit. Vlastní hrad měl půdorys lichoběžníka, daný nepravidelným utvářením skalnatého terénu. Byl přístupný z předhradí po mostě přes příkop. Vstupní brána byla od jihu chráněna mohutnou věží obdélníkového půdorysu (8,5x11 m). Ve vyšších patrech této věže byly obytné prostory. Palác byl umístěn v nejzápadnější části hradu při hradbě stojící na samém okraji příkrého skalnatého srázu. Obě hradní budovy byly spojeny hradbami. Mezi budovami a hradbami bylo nevelké nádvoří. V r. 1382 se připomíná jako majitel Strádova Jarošův syn Jindřich Lacembok ze Strádova, v r. 1409 Bleh z Lipky a ze Strádova. Za jeho vlády na jaře r. 1421 husitská vojska dobyla klášter v Práčově a lze předpokládat, že ovládla i Strádov. V r. 1438 Jan ze Strádova, který z jiných pramenů není znám, dal do zástavy hrad Strádov, městečko Nasavrky a devět vsí Alešovi z Bítovan, Benešovi z Křivého a Janovi z Lipky, synovi uvedeného Bleha. A to je první přímá zpráva o hradě Strádově. Vr. 1444 panství náleželo Janovi Slonovi ze Seslavce. V této době, snad i v důsledku válečných událostí doby husitské, hrad zpustl. Jako pustý se připomíná poprvé r. 1457 jako součást odúmrti po Janovi z Lipky, která připadla králi Ladislavovi. Zpustlý hrad nebyl obnoven, neboť středisko panství se přesunulo v druhé polovině 15. století do Nasavrk. Jako příslušenství Nasavrk se pustý hrad Strádov připomíná naposledy v r. 1595. V druhé polovině 18. století byla v okolí zpustlého hradu zřízena rozsáhlá obora, do níž bylo pojato i samo hradní návrši se zříceninou. Za Vincence Karla Auersperka v první polovině 19. století byl zřízen dnes již zaniklý dřevěný most přes hradní příkop, který měl usnadnit přístup ke zřícenině. Z opevnění hradu, jehož areál je zalesněn, se zachovaly hradní příkopy, přičemž první přikop oddělující předhradí od okolí je zčásti zasypán, a základové zdi hradeb. Na hospodářské budovy předhradí upomíná jen několik prohlubní a zbytek klenutého sklepa. Obvodové zdi hradní věže se zachovaly až do výše 3–4 m, na její severní straně se zachoval i původní vstupní portál. Z paláce zůstaly jen základové zdi.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989
http://www.hrady.cz/data_g/294/16391

Galerie

Pohled od severovýchodu na zachovanou část obvodové hradby
Pohled od severovýchodu na zachovanou část obvodové hradby
© Roman Řezáč 04/2005
Zaoblení obvodové hradby v čele jádra
Zaoblení obvodové hradby v čele jádra
© Roman Řezáč 04/2005
Pohled přes příkop na čelo hradu
Pohled přes příkop na čelo hradu
© Roman Řezáč 04/2005
Část obvodové hradby na jihozápadě
Část obvodové hradby na jihozápadě
© Roman Řezáč 04/2005
Zachovaný portálek stavení v čele jádra
Zachovaný portálek stavení v čele jádra
© Roman Řezáč 04/2005
Pohled od jihozápadu na čelní část jádra
Pohled od jihozápadu na čelní část jádra
© Roman Řezáč 04/2005
Zachovaný příkop v čele předhradí
Zachovaný příkop v čele předhradí
© Roman Řezáč 04/2005
Pohled na jádro hradu
Pohled na jádro hradu
© Petr Nožička 03/2012

© Josef Pošík, 03/2014
Vstup do obory je pouze v únoru, březnu, červenci a srpnu.
Zřícenina hradu Strádov
Zřícenina hradu Strádov
© aleshwarrior, 03/2014
Zřícenina hradu Strádov
Zřícenina hradu Strádov
© aleshwarrior, 03/2014
Zřícenina hradu Strádov
Zřícenina hradu Strádov
© aleshwarrior, 03/2014

Půdorys místa

16391

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Strádov na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz