Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Plzeňský kraj
  •  Tachov  (TC)
  • volně přístupno
49.87714900
12.93224600

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Švamberk

Kostel sv. Jiří na vrchu u hradu
© 2002 Vlky, Jirka Čížek
Hrad Krasíkov založen kolem 13. stol. Prvním držitelem Jiří ze Skviřína, purkrabí z Přimdy. R. 1644 hrad zcela vyhořel a r. 1647 byl obsazen švédským generálem Wrangelem. Po vymření rodu Švamberků přešel jako dědictví na Kryštofa z Heissensteinu.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Nedaleko Bezdružic vypíná se brdo nevysoké sice, ale pro vysoký svůj podstavec okolní krajině panující, na němž stával hrad prvotně Krasikov, potom obecně Švamberk řečený. Brdo strmě vystupuje, jen na východní straně jest svah volnější, ač přece ještě dosti příkrý. Boky Hradiště jsou holé a na nich většinou buď kamení anebo suchopar. Pod hradištěm jest dvůr a pivovar. Odtud jde cesta napřed k vesničce Krasikovu, která k východní patě Hradiště přistavěna jest a zelení se od něho odráží. Odtud jest nejkratší cestou pěšina po boku hory, z níž se hned do předhradí přichází; volněji se vstupuje po staré vozové cestě. Hned tam, kde cesta tato od vozové cesty skrze vesničku jdoucí odbočuje, začíná jedlé cesty kamenný val a táhne se až k jižní straně Hradiště. Pod tímto náspem k východní straně jest odstavec ze země nasypané, patrně staré plotiště, které dřevěnými sruby bylo opevněno, aby odtud nepřítel na cestu nevylezl. Dvě hluboké díry na tomto odstavci svědčí o tom, že se tu zachycovala voda. Na jižní straně hradiště, nežli se přijde k první bráně, otáčí se cesta do tří čtvrtin kruhu okolo bašty, t. j. opevnění venkovského, z něhož zůstal pahrbek s polookrouhlým výběžkem skalnatým, jak to hned od prvopočátku vylámáním skal bylo přizpůsobeno. Cesta jde pak ke hradu levostranně, a právě proto tu byla bašta velkou výhodou, protože nepřítel jí svou pravou, nechráněnou stranu ukazoval. Od té bašty táhne se násep po celé východní straně hradu až k jeho severozápadnímu skalnatému konci a zase od skal těch po celé západní straně až k jižnímu konci hradiště, kdež stála okrouhlá věž, k níž se pak dotčený kamenný násep, jdoucí podlé cesty, připojoval. První brána bývala snad pod dotčenou skalnatou baštou aneb teprve za ní tam, kde začíná nyní dřevěné obydlí kostelníkovo a k němu stará zeď přistupuje. Touto branou vstupuje se na předhradí, velké prostranné místo. Vlevo proti baště stávalo veliké čtverhranaté stavení, v němž se nádržka pro vodu spatřuje a někdy byty chasy a obilnice bývaly; přední jeho strana je docela zbořena. Zdivo jest novější způsoby, kde dvoru jsou okna a dvéře; venku na jižní straně stará zeď bez oken. Severně odtud jsou ... ... více A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého XIII.
August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého XIII.
Na dominantním kopci (636 m n. m.) s tyčící se věží kostela sv. Jiří naleznete romatické místečko se zříceninami hradu a rozpadající se zvonicí. Toto místo určitě stojí za navštívení. Vchod do věže kostela je uzamčen.
http://www.hrady.cz/data_g/186/1861

Galerie

Kostel sv. Jiří na vrchu u hradu
Kostel sv. Jiří na vrchu u hradu
© 2002 Vlky, Jirka Čížek
V základech velké věže
V základech velké věže
© 2002 Vlky, Jirka Čížek
Krasíkov
Krasíkov
© 2002 Vlky, Jirka Čížek
Krasíkov
Krasíkov
© 2002 Vlky, Jirka Čížek
Podzemní chodba
Podzemní chodba
© 2002 Vlky, Jirka Čížek
Nad zazděným vchodem
Nad zazděným vchodem
© 2002 Vlky, Jirka Čížek
Symbol dvou draků s propletenými ocasy.
Zvonice
Zvonice
© 2002 Vlky, Jiří Čížek
Vchod do  hladomorny
Vchod do hladomorny
© Jiří Čížek 05/2004

© Jiří Čížek 05/2004
Pohled z kostelní věže
Pohled z kostelní věže
© Jiří Čížek 05/2004
Interiér kostela
Interiér kostela
© Jiří Čížek 05/2004
Zříceniny pivovaru
Zříceniny pivovaru
© Jiří Čížek 05/2004

Půdorys místa

1861

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Švamberk na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz