Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Středočeský kraj
  •  Beroun  (BE)
  • volně přístupno
49.95002800
14.10646400

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Tetín

© Iva Spurná 2.5.2009
Skromné zbytky hradu z pol. 13. století. Od roku 1321 v majetku Štěpána z Tetína. Hrad koupil Karel IV. a panství bylo připojeno k hradu Karlštejn. Poté brzy zpustl a zanikl.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Nastal soumrak staré pohanské víry. Lid přestal věřiti žrecům, kácel modly, odvracel se od víry otcův. Zemí se šířila nová víra, víra v jednoho Boha, otce všech lidí, a v Krista, syna jeho, který přikázal lidem, aby se milovali. Český národ ochotně přijímal evangelium, hlásané slovanskými kněžími, které povolal do země Rostislav, moravský kníže. Na Moravě byl pokřtěn kníže Bořivoj s manželkou svou Ludmilou, která se pak zvláště přičiňovala o rozšíření křesťanství. Byla to žena rozumná, srdce dobrého, takže ji lid choval v úctě a lásce a pro její štědrost nazýval ji matkou chudiny. Po manželově smrti, když i její syn kníže Vratislav I. v mladém věku zemřel, ujala se vnuka svého Václava a pečlivě se starala, aby jako budoucí kníže byl vycvičen v písmu slovanském i v křesťanských zásadách. Václav ji miloval nade všecko, avšak tato láska vzbudila hněv jeho matky Drahomíry, panovačné, hrdé kněžny lutické, která se zmocnila vlády v zemi a Ludmile záviděla její oblibu. Kněžna Ludmila tušíc příčinu její nenávisti odstěhovala se na tichý, odlehlý Tetín, kde chtěla v osamění a na modlitbách svůj život dokončiti. Avšak i zde dostihl jí hněv ukrutné kněžny. Jednoho dne přitrhla ke hradu tlupa najatých vrahů, a když se setmělo, vpadli její vůdcové Tuman a Kovan do komnaty, kde se právě kněžna modlila. Nedbajíce proseb nevinné oběti, zardousili ji závojem, který jí strhli z hlavy. Když vykonali svůj ohavný zločin, prchli pod ochranou tmy a spěchali koňmo pro odměnu ke kněžně Drahomíře, z jejíhož návodu provedli vraždu. Jidášské groše jim však nepřinesly požehnání. Pří dělení peněz znepřátelili se tak, že druh před druhem musel prchati. Když pak ve známost lidu vešlo, kdo zavraždil oblíbenou kněžnu, tu ze strachu odešel Tuman do ciziny a zhynul tam v nouzi. Kovan byl jat a kmetským soudem odsouzen ke ztrátě hrdla. Drahomíra počala brzy litovati svého činu. Dům, v němž přebývala kněžna Ludmila, dala přestavěti v chrám, zasvěcený archandělu Michalovi. Nesmyla tím však své viny před národem ani před soudem dějin. Ani Drahomířin hrob se nezachoval. Zmizela prý záhadně na náměstí Loretánském, v těch místech, kde stával po léta Drahomířin sloup. Dějepisci se domnívají, že tady byla zavražděna, lid bájil, že ji unesli draci.
Josef Pavel, Pověsti Českých hradů a zámků
Hrad založený kolem roku 1288 za Václava II. Od roku 1321 byl v majetku Štěpána z Tetína, synovce přemyslovského levobočka probošta Jana Volka. Od jeho rodu koupil hrad Karel IV. a panství bylo připojeno k nedalekému hradu Karlštejn a hrad Tetín brzy poté zanikl. Na místě proběhl archeologický průzkum. I když bylo místo poničeno těžbou vápence, bylo prokázáno, že první fáze hradu vznikla již kolem poloviny 13. století pravděpodobně v souvislosti se zánikem funkce staršího tetínského hradiště, jehož areál se rozkládal v místech dnešní obce a plnil pro hrad funkci předhradí.
http://www.hrady.cz/data_g/488/32107

Galerie


© Iva Spurná 2.5.2009

© Iva Spurná 2.5.2009

© Iva Spurná 2.5.2009

© Iva Spurná 2.5.2009

© Iva Spurná 2.5.2009
Výhled z hradu na Berounku
Výhled z hradu na Berounku
© Iva Spurná 2.5.2009
Pohled z hradu ke vsi
Pohled z hradu ke vsi
© Iva Spurná 2.5.2009

© Iva Spurná 2.5.2009
Zbytek jádra hradu
Zbytek jádra hradu
leden 2011© Olga Procházková, 01/2011
Dochované zdivo
Dochované zdivo
leden 2011© Olga Procházková, 01/2011
Areál hradu od vsi
Areál hradu od vsi
leden 2011© Olga Procházková, 01/2011
Pohled na hrad od kostela sv. Jana Nepomuckého
Pohled na hrad od kostela sv. Jana Nepomuckého
leden 2011© Olga Procházková, 01/2011

Půdorys místa

32107

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Tetín na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz