Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Liberecký kraj
  •  Česká Lípa  (CL)
  • volně přístupno
50.72114200
14.65683600

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Velenice

Jižní nároží věže
© Filip Matoušek 04/2003
Zbytky opevněného sídla, snad nedostavěného hrádku, v pramenech zmiňovaného jako Velenice. Na klesajícím konci úzké ostrožny dochovány zbytky přízemí hranolové stavby a úzký, do podloží vytesaný sklípek.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Nad údolím Svitavského potoka, severně od Zákup, stojí zbytky čtverhranné věže a sklepení, snad pozůstatky gotického hrádku.
Obec Velenice, o níž máme první zprávu z r. 1399, leží 4 km severně od Zákup podél Svitavského potoka, v údolí hlubokém několik desítek metrů, které se táhne od severu k jihu. Západně od obce svírá hlavní údolí s postranním úvalem místy téměř svislými stěnami ohraničený jazykový ostroh, pohodlně přístupný pouze od severozápadu, kde přechází v rovnou náhorní plošinu. Na ostrohu stával nevelký hrad, jehož zbytky jsou zde patrné podnes. Nejzazší část ostrohu byla chráněna čtverhrannou věží, z níž se zachovalo zdivo. Dále k severu jsou základy přibližně čtvercového obytného stavení, do skály vytesané sklepem a malý příkop, přetínající ostroh napříč. O těchto pozůstatcích se zpravidla hovoří jak ohradě, ale mohlo jít i o tvrz či opevněný dvorec. Ve 14. století patřily Velenice i sídlo v jejich sousedství Pancířům ze Smojna, pravděpodobně jako manství pánů z Lipé. Zprávy o Velenicích jako žitavském manství svědčí o tom, že hrad vznikl ještě v době, kdy Žitava patřila Ronovcům, tedy před r. 1319. V této souvislosti nelze ani vyloučit možnost, že velenický hrad byl původním rodovým sídlem Pancířů ze Smojna, tedy Smojnem. Koncem 14. století patřily Velenice k Zákupům, jejichž majiteli byli po nějakou dobu rovněž Pancířové. V té době se snad Pancířové stali vazaly Vartemberků, kteří získali různé zboží v sousedství Velenic. Nasvědčují tomu alespoň doklady o patronátních právech Pancířů a Vartemberků uplatňovaných střídavě k týmž kostelům v bližším i vzdálenějším okolí. O osudech velenického hradu za husitských válek a pak za válek zdejší šlechty proti lužickým městům, v nichž hrál významnou úlohu právě příslušník rodu Pancířů Mikeš, téměř nic nevíme. Samostřílové šipky, nalezené v prostoru hradu, svědčí o jeho dobývání a je tedy možné, že zanikl za odvetných tažení Lužičanů do severních Čech ve 40. letech 15. století, pokud ovšem nalezené střely nepocházejí již z r. 1385, kdy byl velenický hrad údajně rovněž obležen. Pozdější zprávy o něm se asi vztahují ke dvorci v obci. Na počátku vlády krále Vladislava II. (1471–1516) bylo velenické manství převedeno ke královskému dvoru a o něco později zcela zrušeno. Současně změnily Velenice v krátké době několikrát své držitele. Na počátku 70. let 15. století zde seděl Melichar z Kouče, v r. 1475 koupil od něho vesnici i dvůr Mikuláš z Lutic, ale již v r. 1479 získali statek bratři Berkové z Dubé a z Lipé a připojili jej k panství sloupskému. Jeho součástí zůstaly Velenice i za dalších majitelů – Salhausenů, Kolovratů, Kokořovců i Kinských.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984, aktualizováno
http://www.hrady.cz/data_g/437/27632

Galerie

Jižní nároží věže
Jižní nároží věže
© Filip Matoušek 04/2003
Sevrní nároží věže
Sevrní nároží věže
© Filip Matoušek 04/2003
Vchod do tesaného sklípku
Vchod do tesaného sklípku
© Filip Matoušek 04/2003
Vnitřek sklepa
Vnitřek sklepa
© Filip Matoušek 04/2003
Upravený skalní útvar v severním svahu ostrožny
Upravený skalní útvar v severním svahu ostrožny
© Filip Matoušek 04/2003
Zbytky věže od severozápadu
Zbytky věže od severozápadu
© Filip Matoušek 04/2003
Velenice
Velenice
© Radek Kos, 04/2008
Zbytky zdí od jihu.
Velenice
Velenice
© Radek Kos, 04/2008
Zbytek západní zdi.
Velenice
Velenice
© Radek Kos, 04/2008
Pohled od západu.
Velenice
Velenice
© Radek Kos, 04/2008
Pohled od severu.

Půdorys místa

27632

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Velenice na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz