Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Pardubický kraj
  •  Chrudim  (CR)
  • nepřístupno
49.83685800
15.65362800

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Vildštejn

Pohled z Vildštejna na Oheb
© Roman Řezáč 04/2005
Téměř zaniklý hrad. Zal. koncem 13. stol., maj. Hrabiše z Paběnic. V drž. jeho rodu do konce 14. stol. Poč. husit. válek obsazen Janem Hertvíkem z Rušínova. R. 1436 připojen Janem z Dubé a Třebechovic k Žlebům. R. 1499 pustý. Pošk. stavbou přehrady.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Kdyby tam ještě stál, tak je to hrad jako z pohádky. Dnes ale zbylo po tomto hrádku jen několik malých zdí. Tyto se nalézají nad tunelem, který vede na most přehradní nádže Seč. Na místo se velmi těžko dostává, neboť přístupová cesta vede přes soukromý pozemek.
Vznik hradu Vildštejna souvisel s kolonizací lesnaté oblasti na středním toku řeky Chrudimky na přelomu 13. a 14. století. Prvním majitelem této oblasti a snad i zakladatelem hradu byl Hrabiše z Paběnic, jenž je zde prokazatelně doložen r. 1315, kdy měl majetkový spor s vilémovským klášterem, vlastnícím též majetky na Chrudimce. Snad tehdy již Vildštejn stál, neboť Hrabiše z Paběnic, když klášter spor prohrál, usiloval o to, aby mu dal do zástavy horu Oheb, která z hlediska majitele Vildštejna měla velký strategický význam. Hrabiše z Paběnic se připomíná naposledy v r. 1318. V r. 1348 vrátili Hrabišovi synové Petr a Oldřich horu Oheb vilémovskému klášteru. Oldřich tehdy poprvé užívá přídomku z Vildštejna a sama listina byla na Vildštejně sepsána. A to jsou první písemné zprávy o existenci hradu. Módní německý název hradu Vildštejn byl zřejmě odvozen od jeho polohy v divoké a ještě řídce osídlené krajině. Zakladatel si zvolil pro hrad skalnatý, těžko přístupný ostroh nad levým břehem Chrudimky. Ostroh spadal na třech stranách téměř kolmo do údolí řeky a jen na severu byl s okolím spojen sedlem, ale i na této straně byl tak strmý, že jediný možný přístup na jeho vrchol byl po dřevěných schodech či žebřících. Jádrem hradu byl věžovitý palác nepravidelného půdorysu, stojící na vrcholu skaliska. V přízemí této stavby bývalo skladiště a hospodářské příslušenství hradu, v patrech obydlí majitele. Budova byla zřejmě zakončena dřevěným obranným ochozem a vysokou valbovou střechou. Nelze vyloučit, že její patra byla pouze dřevěná. Jižně od paláce byla ve skalnatém svahu další nevelká budova. Celek byl obklopen hradbou na okraji svahů. Z dalších majitelů hradu je v r. 1382 doložen Hrabiše z Vildštejna a Paběnic a v r. 1404 Ješek z Popovce, který z hradu podnikal loupežné výpravy. Ješek zemřel před r. 1410 a jeho statky připadly jako odúmrť králi Václavovi IV. Hrad Vildštejn si král ponechal. Na počátku husitských válek, zřejmě již v r. 1421 v souvislosti s dobytím vilémovského kláštera a jeho panství, se i Vildštejna zmocnil Jan Hertvík z Rušinova, kterého v r. 1436 vystřídal Jiří z Dubé a Vízmburka. Ten dostal v r. 1436 Vildštejn od krále Zikmunda do zástavy a připojil ho ke žlebskému panství. Hrad byl potom ponechán svému osudu a zpustl. Jako pustý se uvádí v r. 1499, kdy jej král Vladislav II. postoupil spolu s městečkem Sečí a třemi vesnicemi Mikuláši mladšímu Trčkovi z Lípy. Hrad již nikdy nebyl opraven a postupně pustl. K velkému zásahu do bezprostředního okolí hradu Vildstejná došlo v l. 1925–1935 v souvislosti s výstavbou Sečské přehrady. Ta zvýšila hladinu Chrudimky tak, že dnes nad ní vystupuje jen asi třetina hradní skály, přičemž sama přehradní zeď se o ni přímo opírá. Dalším zásahem bylo prolomení tunelu v hradní skále pro silnici, vedoucí po koruně hráze. Tento tunel byl vybudován přímo pod základy hradu. Severní strana skály, odkud býval původní přístup k hradu, se výrazně změnila vybudováním přepadních odtoků vody. Z hradu se zachovala nad přehradní zdí Sečské přehrady a silničním tunelem část obvodového zdiva věžovitého paláce, zbytky hradeb a základové zdi další budovy.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989
http://www.hrady.cz/data_g/372/90817

Galerie

Pohled z Vildštejna na Oheb
Pohled z Vildštejna na Oheb
© Roman Řezáč 04/2005
Zbytky zdiva na jižní straně jádra
Zbytky zdiva na jižní straně jádra
© Roman Řezáč 04/2005
Zaoblení zdiva jádra na severovýchodě
Zaoblení zdiva jádra na severovýchodě
© Roman Řezáč 04/2005
Zbytky bašty asi 100 m severně od hradu, dnes na soukromém pozemku
Zbytky bašty asi 100 m severně od hradu, dnes na soukromém pozemku
© Roman Řezáč 04/2005
Čelo bašty na severu
Čelo bašty na severu
© Roman Řezáč 04/2005
Nejlépe zachovaný a dobře viditelný zbytek zdí na jihozápadě nad mostem
Nejlépe zachovaný a dobře viditelný zbytek zdí na jihozápadě nad mostem
© Roman Řezáč 04/2005
Pohled od JZ
Pohled od JZ
© Jan Večeřa, 03/2015
Pohled od JZ, vpravo otvor neznámého účelu, snad vynášecí pas, ale pod otvorem je zdivo, nikoli podloží, které bylo nutno takto překonat
Pohled od JZ, vpravo otvor neznámého účelu, snad vynášecí pas, ale pod otvorem je zdivo, nikoli podloží, které bylo nutno takto překonat
© Jan Večeřa, 03/2015
Poloha A na plánku (podle Durdík-Frolík 1993, 50), soutka mezi SV hradbou a centrálním skaliskem
Poloha A na plánku (podle Durdík-Frolík 1993, 50), soutka mezi SV hradbou a centrálním skaliskem
© Jan Večeřa, 03/2015
Poloha A, soutka z ptačí perspektivy
Poloha A, soutka z ptačí perspektivy
© Jan Večeřa, 03/2015
Č. 1 označuje druhotně přizděnou plentu ke starší hradbě (č. 2), která je ubouraná a nižší
Č. 1 označuje druhotně přizděnou plentu ke starší hradbě (č. 2), která je ubouraná a nižší
© Jan Večeřa, 03/2015
Poloha C, prostor při nároží obvodové hradby, patrně tu stála budova
Poloha C, prostor při nároží obvodové hradby, patrně tu stála budova
© Jan Večeřa, 03/2015

Půdorys místa

90817

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Vildštejn na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz