Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Královéhradecký kraj
  •  Trutnov  (TU)
  • nepřístupno
50.48510800
16.04985100

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Vízmburk

Vízmburk
© Jiří Čížek, 09/2008
Hrad z 2. poloviny 13. století, r. 1447 odkoupen a zbořen Slezany. Znovuzrozen v r. 1972 při archeologickém výzkumu, během kterého získal označení České Pompeje. V současnosti je hrad spravován Sdružením pro Vízmburk a je přístupný veřejnosti.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Hrad Vízmburk stával uprostřed lesů na nepřístupném ostrohu nad ohbím řeky Úpy. Až do archeologického výzkumu, započatého r. 1972, byl hrad skryt pod příkrovem suti a o jeho poloze svědčil jen hradní pahorek se skromnými zbytky věže, příkopy a valy. Archeologický výzkum přinesl mnoho zajímavých poznatků. Hrad se totiž až do svého zániku zachoval až do výše prvního patra v takové podobě, v jaké v polovině 13. století vznikl. Vnitřní hrad má oválný půdorys o rozměrech zhruba 40 x 30 m. Okrouhlá věž byla umístěna na severní straně, kde hradní ostrožna pozvolna přechází v táhlý hřbet. Od tohoto hřbetu byl hrad oddělen dvěma valy a příkopy. Vnitřní hrad byl opevněn jedním příkopem, valem a parkánovou zdí. Vstup na parkánový ochoz byl pravděpodobně na jihovýchodní straně, hradní brána však byla na straně západní. Nádvoří bylo ze všech stran obklopeno stavbami, z nichž objekt na straně západní přiléhal k věži. Jižní objekt byl bohatě architektonicky vyzdoben (síň s konzolami), pod ním byly rozsáhlé suterénní prostory. Jihovýchodní objekt, zčásti zapuštěný pod úrovní nádvoří, je interpretován jako palác, jehož součástí byla i hradní kaple. Podobný ráz má i objekt v severovýchodním sektoru hradu. Mezi věží a tímto objektem byla odkryta hradní kuchyně, na vnější straně, na parkánovém ochozu, pak kovárna. Věž byla v r. 1447 zničena podkopáním a požárem. Na nádvoří byla zjištěna studna. Bohatá architektonická výzdoba a celkový stavební ráz hradu svědčí o zámožnosti držitelů i o práci vyspělé kamenické hutě v tomto prostoru v pokolonizačním období. Hrad Vízmburk postavil ve třetí čtvrtině 13. století bohatý východočeský šlechtic Tas. Z Kroniky tak řečeného Dalimila se o něm dovídáme, že vedl r. 1278 boje s braniborskými vojsky, která vtrhla do Čech pod vedením markraběte Oty Braniborského po smrti českého krále Přemysla Otakara II. V roce 1289 jej nalézáme v družině krále Václava II. a před r. 1295 zastával úřad zemského hejtmana v Krakově a později na jiných místech v Polsku. V r. 1303 se stal královským podkomořím v Čechách. V r. 1304 zavraždil Tasa z Vízmburka v Praze Jan Vlk, kterého Tas bezprávně odsoudil k životu psance a připravil ho o majetek. Někdy potom získal hrad krátce Jaroš z Vízmburka. Od r. 1309 patřil hrad Vízmburk Milotovi z Pnětluk, jenž se po něm píše ještě v r. 1323. Ve 20. letech 14. století jej zřejmě držel Lucek z Vízmburka, který se v r. 1340 připomíná na Moravě. Po něm držel hrad Arnošt z Hostyně, otec pozdějšího prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Arnošt z Hostyně vyměnil hrad Vízmburk někdy v l. 1327–1330 za pardubické panství s bratry Hynkem Crhou, Hajmanem, Hynkem Hlaváčem a Václavem z Dubé a Náchoda. Ti pak drželi vízmburské panství spolu s Náchodem a Malou Skalicí až do r. 1336, kdy se o majetek rozdělili. Vízmburk získal Hynek Crha, po němž jej zdědili jeho synové Hynek a Jindřich, řečený Hynáček. Oba bratři se vyskytují často až do r. 1401 jako patroni kostelů v Úpici a okolních vsích. Hynáček byl navíc v l. 1381–1397 přísedícím zemského soudu, jímž pak byl v l. 1402–1404 i jeho syn Jan z Dubé a Náchoda. Ten se připomíná poprvé v r. 1392, kdy potvrdil spolu s otcem náchodským měšťanům různé výsady. Zřejmě jemu byl po smrti v r. 1420 postaven náhrobek v kostele sv. Bartoloměje v Zálesí. Jeho syn Jiřík z Dubé a Vízmburka se na Vízmburku uvádí až r. 1426, ale můžeme předpokládat, že jej držel hned po otcově smrti. Za něho byl hrad svědkem bojů husitů s vojsky Slezanů. Když vtrhl vratislavský biskup Konrád v r. 1425 se Slezany do Čech, došlo k vyplenění a vypálení vesnic v okolí hradu až k Trutnovu a Náchodu. Husitská posádka na hradě Vízmburku byla pro Slezany velkým nebezpečím. Z Jiříka z Dubé se stal nakonec stoupenec krále Zikmunda. Po r. 1436 půjčil Jiřík králi Zikmundovi 15 000 kop grošů, za což mu král zapsal východočeské statky Žleby, Vildštejn, Chotěboř a Drobovice. Jiřík z Dubé mohl proto již v r. 1437 přesídlit z hradu Vízmburka na Žleby, ze kterých bylo blíže do centra českého politického života, jehož se Jiřík čile zúčastňoval. V r. 1440 byl jedním z velitelů nového českého krále. Jako stoupenec Poděbradské jednoty měl přední slovo na jejím kutnohorském sjezdu v r. 1446. R. 1447 byl zvolen do velkého poselstva, které mělo jet k římskému králi Fridrichovi III. do Vídně a v r. 1448 se zúčastnil obsazení Prahy. Jiřík z Dubé a Vízmburka zemřel na Žlebech r. 1450 jako bezdětný. Na Vízmburku zatím zřejmě sídlil správce, který spolu s posádkou napadal slezská města. Slezská knížata a města ve Slezsku a Horní Lužici, zejména Vratislav, Svídnice, Budyšín, Žitava a Zhořelec vytvořila proto v r. 1447 vojenský spolek, koupila od Jiřího z Dubé Vízmburk, zbořila jej a spálila. A to je v podstatě konec hradu. V l. 1516–1519 byl zpustlý vízmburský hrad natrvalo připojen k Náchodu a zůstal jeho příslušenstvím až do nové doby. Výslovně se zřícenina hradu připomíná ještě v r. 1545 při prodeji Náchoda a potom v půhonu z r. 1615.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989
Čas od času na hradě prováděla neoficiální průvodkyně v dobovém kostýmu. Popravdě – byla to docela rarita. Docela by mne zajímalo, jestli tam je ještě dnes. Já ji tam zastihl v sobotu odpoledne v červenci 2001.
Netopyrek 2000
http://www.hrady.cz/data_g/324/8282

Galerie

Vízmburk
Vízmburk
© Jiří Čížek, 09/2008
Prostor opravené brány
Prostor opravené brány
© Jiří Čížek, 09/2008
Vízmburk
Vízmburk
© Jiří Čížek, 09/2008
Vízmburk, palác
Vízmburk, palác
© Jiří Čížek, 092008
Nová brána
Nová brána
© Jiří Čížek, 09/2008
Vízmburské slavnosti 2008
Vízmburské slavnosti 2008
© Jan Košťál, 07/2009
Vízmburské slavnosti 2008
Vízmburské slavnosti 2008
© Jan Košťál, 09/2008
Prohlídka hradu Vízmburk s průvodkyní
Vízmburk
Vízmburk
© Tomáš Marek, 07/2011
Vlk na Vízmburku:-)
Vlk na Vízmburku:-)
© Marek Reimann, 08/2012
Hrad Vízmburk od severu
Hrad Vízmburk od severu
© Jan Košťál, 05/2013
architektonické články
architektonické články
neznámý
Architektonické články objevené během archeologického výzkumu.

© Martin Baudyš 07/2017

Půdorys místa

8282

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Vízmburk na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz