Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradišti
  • Česká republika
  • Jihočeský kraj
  •  Prachatice  (PT)
  • volně přístupno
49.10166700
13.59250000

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradišti Obří hrad

2003 ©Jiří Marounek
Nejvýše položené keltské (či snad předkeltské) oppidum na českém území sloužilo v posledních několika stoletích před změnou letopočtu jako útočiště či ochrana zlatonosných nalezišť v údolí Otavy.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Po staletí si lidé z okolí nedovedli vysvětlit původ mohutných kamenných valů. V podivuhodném objektu viděli sídlo obrů. V jedné z lidových pověstí se vypráví o nálezu jejich kosti, údajně tři metry dlouhé, kterou vesničané z Popelné použili jako lávku přes říčku Losenici.
Kamenné valy známé pod názvem Obří hrad v blízkosti kamenných moří, 5 km jihovýchodně od Kašperských Hor, poblíž osady Popelná, je se svou nadmořskou výškou 940 až 980,5 m nejvýše položenou pravěkou stavbou na území ČR. Ohrazení se skládá z vyvýšené akropole a předhradí s celkovou délkou 370 m a šířkou okolo 80 m . Valy z kamenů dosahují výšky až 5 m. Vnější, téměř kolmá stěna kamenných zdí byla lícovaná a nahoře opatřena dřevěnou konstrukcí. Na stavbu byly použity kameny přinášené nejspíše ze suťového pole západně pod aktropolí. Vnitřní hradiště - akropole - je zajištěno dvojitým pásmem kamenných valů, z jedné strany příkrým srázem. Na vrcholu akropole si lze všimnout kamenného stolu a pod ním skalní brány. Podle názoru archeologů to vše mohla vystavět asi stovka lidí za pouhé 4 letní měsíce. Obří hrad se datuje do období pozdního halštatu a ranního laténu, tj. mezi 7. - 5. století př. n. l. Není vyloučeno, že objekt používali nejen předchůdci Keltů a Keltové, ale i další kultury v 2. - 1. stolení n.l. Ačkoliv z bezprostředního okolí Obřího hradu do vzdálenosti 3 až 4 kilometrů není doloženo zlatonosné zrudnění, zvažovali někteří archeologové, že Obří hrad sloužil k ochraně Kelty získaného zlata v širší oblasti. Není také vyloučeno, že šlo jen o ochranné hradiště, využívané pouze v dobách nebezpečí, jako opevněný úkryt obyvatel z povodí Otavy. Objevuje se také názor, že nešlo o obvyklé opevnění, ale že hradiště mělo zvláštní účel. Šlo o ohraničení posvátného místa. Tomu odpovídá fakt, že z vnitřku kamenných valů nepochází obvyklé nálezy střepů nádob, kovových aj. předmětů, a běžných kuchyňských odpadků, kostí apod. Neexistence těchto nálezů by mohla znamenat, že se obyvatelé zde nechovali tak, jako jinde, ale s náležitou úctou, a tyto předměty zde nepohazovali. Tato interpretace se opírá i o zprávu, kterou zaznamenal Gaius Julius Caesar ve svých Zápiscích o válce galské, že kněží a soudci Keltů, druidové "v určitou dobu roční zasedají... na posvátném místě..., kterýžto kraj se pokládá za střed Gallie". Obří hrad by tak byl keltským obětištěm mimořádného významu. Tomu by nasvědčoval nález 13 stříbrných a bronzových mincí. Jde o unikátní ražbu a na jedné z nich se vyskytuje společně několik keltských symbolů obvykle užívaných samostatně.
Horpeniak, V., Obří hrad na Šumavě možná vydá tajemství. MFD, 19.10.1999
http://www.hrady.cz/data_g//.jpg

Galerie


2003 ©Jiří Marounek

2003 ©Jiří Marounek

2003 ©Jiří Marounek

2003 ©Jiří Marounek

2003 ©Jiří Marounek

2003 ©Jiří Marounek

© Milan Náplava, 05/2008
Zřícená hradba a vpravo jádro lokality.

© Milan Náplava, 05/2008
Nejzachovalejší část hradby z nasucho kladených kamenů.

© Milan Náplava, 05/2008
Skalnaté jádro a absence jakýchkoli archeologických nálezů dokládajících život na opevnění nahrává domněnce, že se jedná o kultovní místo Keltů.

© Milan Náplava, 05/2008
Impozantní přírodní skalní brána - původní vchod na hradisko.

© Milan Náplava, 05/2008
Pohled na jádro lokality s rozvalenou hradbou vpravo.

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Obří hrad na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz