Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina zámku
  • Česká republika
  • Plzeňský kraj
  •  Plzeň-sever  (PS)
  • nepřístupno
49.82979200
13.18320600

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina zámku Líšťany

zámek Líšťany
© Pavel P., 10/2012
Raně barokní zámek z 2. pol. 17. stol. na místě gotické tvrze ze 13. století v 16. stol. renesančně přestavěné. V první polovině 18. století přestavěn vrcholně barokně, koncem století klasicistně. Po roce 1945 sloužil jako byty a sklad, koncem 70. let byl opuštěn a postupně se proměnil ve zříceninu.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Ves Líšťany byla původně majetkem kladrubského kláštera. Ve 13. století je už v majetku drobných šlechticů, kteří si tu zřejmě vybudovali gotickou tvrz. Roku 1269 je zde připomínán zeman Předota a jeho syn Bohuslav. V 2. polovině 14. století je majetkem mocného rodu Gutštejnů. Za husitských válek se přehled o držitelích komplikuje, ale následně zde opět sídlí šlechta. V 2. polovině 15. století drží ves Bohuchvalové z Hrádku. V polovině 16. století je střídají Černínové z Chudenic, kteří tvrz přestavěli renesančně. Jan Karel Černín, který musel po Bílé hoře emigrovat, statek prodal Příchovským. Jejich zadlužený statek koupil roku 1660 zbohatlý úředník Antonín Steinbach, který tu před rokem 1673 nechal, na místě původní tvrze, postavit zřejmě raně barokní zámek. Jeho vnuk Karel Maxmilián tu nechal zřídit kolem roku 1723 zahradu a upravil zámek. Panství ale prodal Hamiltonům, kteří dali postavit nový farní kostel. Od té doby zde majitelé již nesídlili. Pak patřilo panství Kinským, poté paní Schirndingarové. Od ní ho koupil Maria Václav Dohalský, který zde asi provedl některé klasicistní úpravy. V 19. století také proběhla novobarokní úprava zahradního průčelí. Po Dohalských panství zdědili Perglarové a po nich se majiteli stali Dobřenští. Pak ho získali Löwensteinové, kteří zámek pronajímali. Löwensteinům patřilo panství s líšťanským zámkem až do 1. pozemkové reformy. Ale v roce 1918, když byla zmenšována velká panství, získal líšťanský velkostatek finančník Emanuel Kumpera. Roku 1934 líšťanský zámek převzal státní pozemkový úřad a po roce 1945 sloužil jako sklad. Z Líšťan byl vytvořen zbytkový statek, který koupil Dr. František Roh a užíval jej až do roku 1954, kdy byl statek se zámkem předán Československým státním statkům. Za nich začal v 70. letech chátrat, byl opuštěn a postupně se proměnil ve zříceninu. Na konci 20. století se majitelem zámku stala obec a roku 2001 jej od ní odkoupili soukromí majitelé, kteří začali s jeho obnovou. Podle aktuálních fotografií však opravy příliš daleko nedošly a zámek nadále chátrá.
Pavel P., doplněno redakcí
Z goticko-renesanční tvrze založené snad již ve 13. století se dochovaly pouze valeně klenuté sklepy, pod západním a částí jižního křídla. Ty jsou pozůstatkem patrně dvou rozměrných obytných křídel dostavěných v renesanci ke středověké tvrzi. Z té se zachovaly četné stavební články druhotně použité při stavbě raně barokního zámku. Při raně barokní přestavbě před rokem 1673 byly veškeré nadzemní konstrukce tvrze zbořeny a na jejich místě s využitím uvedených sklepů byla postavena tříkřídlá jednopatrová stavba na čtvercovém půdorysu 28 x 28 metrů. Hlavní vstupy byly vedeny středem západního a východního průčelí. Při vrcholně barokní přestavbě někdy v první polovině 18. století byl jihovýchodně od zámku zřízen francouzský park. Z toho důvodu došlo také ke změně orientace zámku, v přízemí jižního křídla byl nově zřízen nový vstup s bočními chodbami, při jeho nárožích přibyly patrové přístavky s konkávně prohnutými severním stranami. Ke konci 18. století byl tento nově zřízený vstup zdůrazněn pilastrovým rámem a v patře nad ním přibyl balkon. Další úpravy v 19. a 20. století byly již jen utilitární a na podobě zámku se příliš neprojevily. Dnešní stav objektu je havarijní, v důsledku zanedbané údržby posledních desetiletí se dovnitř stavby zřítily krovy, pod jejichž váhou se propadly všechny stropy patra a části přízemí. Střední trakt zámku včetně části východní obvodové zdi zmizel.
Zany, podle Jiří Ulovec: Tvrz a zámek v Líšťanech, Západočeský historický sborník 8, Státní oblastní archiv Plzeň, 2003
http://www.hrady.cz/data_g/11193/128354

Galerie

zámek Líšťany
zámek Líšťany
© Pavel P., 10/2012
vstupní portál
vstupní portál
© Pavel P., 10/2012
vstupní portál
vstupní portál
© Pavel P., 10/2012
zámek Líšťany
zámek Líšťany
© Pavel P., 10/2012
fontána v zámeckém areálu
fontána v zámeckém areálu
© Petr Pospíšil, 10/2013
ruiny vstupní haly se štukovou nikou
ruiny vstupní haly se štukovou nikou
© Petr Pospíšil, 10/2013
pohled na propadlou střechu
pohled na propadlou střechu
© Petr Pospíšil, 10/2013
pohled na zámek od fontány
pohled na zámek od fontány
© Petr Pospíšil, 10/2013
zarostlé schodiště do prvního patra
zarostlé schodiště do prvního patra
© Petr Pospíšil, 10/2013
detail na schodiště
detail na schodiště
© Petr Pospíšil, 10/2013
vjezd do zámeckého areálu
vjezd do zámeckého areálu
© Petr Pospíšil, 10/2013
chodba k hlavnímu vstupu
chodba k hlavnímu vstupu
© Petr Pospíšil, 10/2013

Půdorys místa

128354

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Líšťany na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz