Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Slovensko
  • Košický
  •  Košice okolie  ( KS )
  • volně přístupno
48.61101906
20.87445795

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Turniansky hrad

střílna torionu kryjící vstupní bránu
© 2011 Pavel Dolanský
Hrad vybudovali synové Jana z Torny po r. 1357 zřejmě rozšířením staršího hradu (pol. 13. stol.). Po r. 1406 v majetku Štefana Šafára z Branče, r. 1448 obsazen bratříky, vyhnáni r. 1458. Za Bebekovců v l. 1540 - 1550 byl hrad nově opevněn. V 16. a 17. stol. byl opakovaně dobyt, r. 1685 pobořen.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Turňanský hrad je volně přístupný, nejvhodnější cesta k hradu vede z Turné po modré turistické značce, nebo ze Zádielské doliny, také po modré.
E.H. podle http://www.cassovia.sk
Zřícenina Turnianského hradu se tyčí na kopci (350 m n. m.) nad obcí Turňa nad Bodvou. Hrad byl vybudován na ochranu důležité stezky k horskému přechodu Soroška, také byl správním centrem Turnianského komitátu a stolice. Předpokládá se, že hrad vybudovali synové Jana z Torny, kteří dostali r. 1357 od krále povolení ke stavbě hradu. Toto povolení dostali za zásluhy při obraně země v době tatarského vpádu. Rod Tornajovců (Turnianských) se zde ovšem vyskytuje již v poslední čtvrtině 13. století. Hrad zřejmě nebyl postaven jako novostavba, ale šlo o přestavbu staršího hradu, který mohl být vybudován po zrušení královského dvorce někdy v polovině 13. století (dobu založení hradu s jistotou určí až archeologický výzkum). Roku 1406 rod Turnianských vymřel po meči a hrad připadl králi Zikmundovi Lucemburskému. Ten ho roku 1409 směnil za jiný hrad se Štefanem Šafárem z Branče. Roku 1435 se král pokusil tehdejším majitelům hrad z formálních důvodů odebrat, ale k vyhnání Štěpánova syna došlo kolem roku 1448, kdy hrad obsadili bratříci Jana Jiskry z Brandýsa. V jejich moci byl hrad do roku 1458, kdy bratříky vyhnaly oddíly ostřihomského arcibiskupa Jana. Ten si hrad ponechal do r. 1476, kdy jej odkoupil Imrich Zápolský ze Spiše, který hrad vlastnil do roku 1531. Jeho žena Uršula pocházela z rodu Bebekovců, v jehož držení hrad následně byl, a zřejmě právě Bebekovci nechali postavit v letech 1540 - 1550 renesanční okruh opevnění (v této době František Bebek nechal vybudovat opevnění nedalekého rodového hradu Krásná Hôrka i vzdálenějšího Fiľakova). Přes nové opevnění byl hrad dobyt císařským vojskem generála Schwendiho, který poté hrad kratší dobu držel. Bebekové r. 1567 ve vyhnanství vymřeli po meči. Majitelé hradu se poté poměrně rychle střídali. V 17. století hrad patřil do linie pohraničních hradů, tvořící protitureckou pevnostní soustavu. K roku 1652 se uvádí protichůdné údaje - zatímco v Encyklopedii slovenských hradů se píše, že hrad toho roku odolal tureckému útoku, v Soupisu památek na Slovensku je naopak informace, že hrad byl tehdy Turky dobyt a městečko bylo vypáleno. V letech 1678 - 1685 byl hrad čtyřikrát dobyt - střídavě povstalci a císařským vojskem. Při posledním dobytí r. 1685 byly pobořeny hradby, aby se hrad již nemohl stát útočištěm povstalců. Roku 1848 hrad, na kterém byla vojenská posádka, vyhořel, a od té doby postupně chátral.
E.H. podle Encyklopedie slovenských hradů, Miroslav Plaček a Martin Bóna, Libri r. 2007; Súpis pamiatok na Slovensku 3., kol. autorů, Obzor Bratislava 1969; wikipedia.org
http://www.hrady.cz/data_g/11562/135986

Galerie

střílna torionu kryjící vstupní bránu
střílna torionu kryjící vstupní bránu
© 2011 Pavel Dolanský
jihovýchodní palác
jihovýchodní palác
© 2011 Pavel Dolanský
oblé čelo torionu
oblé čelo torionu
© Pavel Zany Komárek, 10. 5. 2009
renesanční zástavba východně od brány
renesanční zástavba východně od brány
© Pavel Zany Komárek, 10. 5. 2009
věžička při severní straně torionu
věžička při severní straně torionu
© Pavel Zany Komárek, 10. 5. 2009
nároží hranolové věže obrácené proti hřebenu
nároží hranolové věže obrácené proti hřebenu
© Pavel Zany Komárek, 10. 5. 2009
průčelí hranolové věže obrácené do dvorku
průčelí hranolové věže obrácené do dvorku
© Pavel Zany Komárek, 10. 5. 2009
jižní nároží jihovýchodního paláce s oblým pilířem
jižní nároží jihovýchodního paláce s oblým pilířem
© Pavel Zany Komárek, 10. 5. 2009
jižní renesanční bašta s průčelím jihovýchodního paláce
jižní renesanční bašta s průčelím jihovýchodního paláce
© Pavel Zany Komárek, 10. 5. 2009
východní renesanční bašta s průčelím jihovýchodního paláce
východní renesanční bašta s průčelím jihovýchodního paláce
© Pavel Zany Komárek, 10. 5. 2009
jihozápadní renesnační bašta - pohled z nádvoří
jihozápadní renesnační bašta - pohled z nádvoří
© Pavel Zany Komárek, 10. 5. 2009
průčelí hranolové věže a přilehlý dvorek od jihozápadu
průčelí hranolové věže a přilehlý dvorek od jihozápadu
© Pavel Zany Komárek, 10. 5. 2009

Půdorys místa

135986

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Turniansky hrad na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz