Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina
  • Česká republika
  • Moravskoslezský kraj
  •  Frýdek-Místek  (FM)
  • nepřístupno
49.68286735
18.34647059

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina Zoopark

Pohled na severní plochu bývalého Zooparku
© Jan P. Štěpánek 2012
Bývalý přírodně krajinářský park s cennými dřevinami a jezírkem u ředitelské neorenesanční vily podnikatelské rodiny Landsbergerů ve Frýdku, založený v r. 1890. V r. 1960 v jeho části zřízen Zoopark n.p. Slezan. R. 1976 zrušen a následně zcela zchátral. V r. 2013 vznikla iniciativa na jeho obnovu.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Historie předchůdce frýdeckého zooparku spadá do počátku 60. let 19. století. V roce 1863 se ve Frýdku usadil židovský obchodník Filip Landsberger, původem z Haliče. Využil vysoké poptávky po výrobcích zdejších soukeníků a tkalců a založil jednu z prvních řízených manufaktur na zpracovávání textilu. Za centrum svého podnikatelského úspěchu si vybral bývalý hospodářský areál tzv. Podzámecké obce, původního hospodářského zázemí frýdeckého zámku s mlýnem a valchou. Zde vybudoval malou manufakturu, z níž později expandoval výrobou i do jiných částí města Frýdku. Areálem procházel starý vodní příkop, který poháněl vodní kola a turbíny textilek. Ve zdejším areálu v blízkosti továrních budov si rodina Landsbergerů nechala vystavět rezidenční sídlo v podobě výstavné novorenesanční vily, a kolem zřídili vzorný park. Ten byl dokončen snad kolem roku 1890, za Adolfa Landsbergera. V parku, který dosáhl rozlohy 5,8 ha, bylo vysázeno mnoho domácích i exotických dřevin a květin. Chodníky a cestičky mezi záhony byly vysypány ozdobnou barevnou drtí a plochy doplňovaly okrasné nádoby s květinami. Uprostřed parku pak bylo zřízeno nevelké jezírko se dvěma zálivy, doplněné o mostek v japonském stylu. Kolem severní strany jezírka byla velká pergola s popínavými rostlinami a pod ní posezení. Děti továrníka prý jezírko využívaly i ke koupání. Celek udržovaného parku jen podtrhoval výstavnost a význam Landsbergerovy vily. S příchodem 2. světové války nastal úpadek areálu. Landsbergerům byl jako Židům veškerý majetek včetně továren i vily zabaven. Po válce připadl komplex továrních budov, parku a vily jako německý majetek (původně Němci zkonfiskovaný židovským majitelům) československému státu a v roce 1946 začleněny do majetku národního podniku Slezan. Areál vily s parkem a provozními budovami byl označen jako Slezan - ředitelství. Účelovým využíváním byla postižena především ředitelská vila, jejíž vybavení a interiér značně utrpěl. Stranou zájmu zůstal i bývalý park kolem areálu. Až snaha několika místních nadšenců přinesla částečné oživení bývalého parku a jeho zpřístupnění veřejnosti. 1. května 1960 byl v jižní části parku o celkové výměře necelých 2 ha zřízen frýdecký zoopark. Zasloužili se o něj především dobrovolníci a nadšenci ve svém volném čase. Ve 2. polovině 70. let 20. století se však situace změnila a vedení Slezanu n. p. přestalo zoopark podporovat. Snahy o provozování zooparku městem Frýdek - Místek rovněž zkrachovaly. Frýdecký zoopark byl definitivně zrušen v roce 1976. Většina zvřat byla rozprodána do okolních zoologických zahrad a park uzavřen. Vlastník areálu parku Slezan n. p. se o něj staral jen minimálně a tak začal rychle pustnout a zarůstat nálety. Velká část vybavení zooparku byla rozebrána či přímo rozkradena. Neznámý pachatel dokonce pokácel výstavní exemplář stromu ginkgo biloba. Se stavebními a terénními úpravami v rámci města se ztratil i zdroj vody v bývalém vodním náhonu, který byl následně zrušen, a tak vyschlo i jezírko v parku. Současný vlastník v posledních letech provádí alespoň nenutnější údržbu zpustlého parku. V roce 2013 byla založena ve městě iniciativa, která si klade za cíl zachránit zdejší park a znovuobnovit i malý zookoutek. Měla by tak vzniknout malá oáza klidu a oddechu, která by se stala protipólem rušných částí Frýdku a Místku, které jsou zdejším magistrátem čím dál častěji přepouštěny ve prospěch staveb nových a nových obchodních ploch.
© Jan P. Štěpánek
Chátrající areál bývalého hodnotného a honosného parku podnikatelské rodiny Landsbergerů, později přeměněného a využívaného jako závodní Zoopark n. p. Slezan. Místo bývalého Zooparku a ředitelského parku se nachází na pravém břehu řeky Ostravice, v areálu bývalého ředitelství Slezanu n. p. a ještě dříve ředitelství textilních továren firmy Landsberger. Přírodně krajinářský park s exotickými i domácími dřevinami a květinami, jezírkem a drobnými stavbami, nechal zřídit u své neorenesanční vily židovský podnikatel Adolf Landsberger v roce 1890. Po zestátnění veškerého německého majetku po roce 1945, byl v části někdejšího ředitelského parku zřízen a provozován v letech 1960 - 1976 závodní Zoopark. S jeho zrušením nastala stagnace a chátrání areálu, které pokračují dodnes. V roce 2013, ve spojitosti s likvidací zajímavých staveb v centru Frýdku a jejich postupným nahrazováním nevzhlednými a rušivými obchodními centry, byla zřízena iniciativa za znovuobnovení někdejšího Zooparku, který by vytvořil jakýsi ostrůvek oddechu a zeleně uprostřed rušného města.
© Jan P. Štěpánek
http://www.hrady.cz/data_g/11647/136492

Galerie

Pohled na severní plochu bývalého Zooparku
Pohled na severní plochu bývalého Zooparku
© Jan P. Štěpánek 2012
pozůstatek můstku přes vodní jezírko
pozůstatek můstku přes vodní jezírko
© Jan P. Štěpánek 2012
pozůstatek můstku a ptačí voliéry
pozůstatek můstku a ptačí voliéry
© Jan P. Štěpánek 2012
Současný stav bývalé hlavní brány do Zooparku
Současný stav bývalé hlavní brány do Zooparku
© Lucie Ondřejová
Pohled na jezírko a bývalou promenádu dnes
Pohled na jezírko a bývalou promenádu dnes
© Lucie Ondřejová
Mostek přes záliv jezírka kdysi a dnes
Mostek přes záliv jezírka kdysi a dnes
© Lucie Ondřejová
konstrukce parkové pormenády dnes
konstrukce parkové pormenády dnes
© Lucie Ondřejová
část Zooparku kolem bývalé ředitelské obytné neorenesanční vily rodiny Landsbergerů
část Zooparku kolem bývalé ředitelské obytné neorenesanční vily rodiny Landsbergerů
© Jan P. Štěpánek 2012

Půdorys místa

136492

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Zoopark na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz