Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Warning: file_get_contents(http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=&markers=icon:http://www.zriceniny.eu/img/icon/map_point_static.gif|label:zřícenina|48.88100163,15.61820269&size=&zoom=&maptype=terrain&sensor=false) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in /home/cizek/www/zriceniny.eu/http/page_detail.php on line 191
ERROR
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Rakousko
  • Dolní Rakousko
  • volně přístupno
48.88100163
15.61820269

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Thürnau

Dnes je většina hradu zarostlá nepropustným houštím.
© Luděk Vláčil 09/2016
Zřícenina gotického hradu založeného v pol. 12. stol. ministeriály hrabat z Perneku. Sloužil jako rodové sídlo pánů z Trnavy, poté sídlo loupežníků a r. 1281 obsazen Habsburky, kteří jej propůjčili nižší šlechtě. Někdy v 2. pol. 14. stol. výrazně rozšířen. Zanikl někdy v 1. pol. 15. stol.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Hrad Thürnau (česky Trnava) byl založen kolem roku 1150 nad vsí Unter-Thürnau (Dolní Trnávka) služebníky (ministeriály) hrabat z Perneku k ochraně staré stezky na Moravu. První zprávy o pánech z Trnavy (Thürnau, Tiernau, Tyrna u Drosendorfu), kterým hrad sloužil jako rodové sídlo, se objevují v 2. polovině 12. století. První z rodu s erbem tří leknínových lupenů je jmenován roku 1157 Ekkihard de Tirnua. Po vymření Perneckých vstoupili páni z Trnavy do služeb moravského markraběte Vladislava Jindřicha (1192–1222), jehož chotí byla asi Helvida z Trnavy. Wernhard z Trnavy od markraběte získal právo kolonizovat kraj na sever od rodového hradu, moravské území jižně od Jemnice. Byla odtud řízena kolonizace přilehlého moravského příhraničí (Vratěnín, Uherčice a Frejštejn). Páni z Trnavy měli statky i na Moravě a ve Vratěníně si vybudovali tvrz a psali se také s přídomkem na Vratěníně (německy Herren von Thürnau zu Fratting). Vikart z Trnavy se za Přemysla Otakara II. stal purkrabím na Vranově. Po bitvě na Moravském poli se Trnava stala sídlem loupežníků. Proto nechal vévoda Albrecht I. Habsburský v roce 1281 hrad zemským vojskem dobýt a vůdce jménem Hostel popravit. Poté hrad propadl Habsburkům a ti jej propůjčili pánům z Klingenberka, které poté vystřídali páni z Waldsee a Drozdovic. Roku 1371 se zde objevují Jan a Fridrich z Trnavy, kterým vévoda propůjčil i nedaleký zeměpanský hrad Kollmitz (česky Chlumec). Zřejmě v té době byl hrad Thürnau výrazně rozšířen. V roce 1421 se dozvídáme o loupeživé bandě z Trnavy. Poté však už o Trnavě nejsou žádné zprávy. Je možné, že v důsledku neustálých loupeží byl hrad panovníkem dobyt a zbořen. K zániku však mohlo dojít například i v důsledku husitských válek.
Luděk Vláčil- zdroj: publikace Hrady a zámky moravsko-rakouského Podyjí slovem- Burgen und Schlösser des österreichisch-mährischen Thayatals in Wort -Jiří Kacetl, Petr Lazárek, David Molík, .http://www.muzeumznojmo.cz a další
Zbytky gotického hradu leží ve spolkové zemi Dolní Rakousy severně od městečka Drosendorfu na vysokém ostrohu nad vsí Unterthürnau (česky Dolní Trnávka), nad soutokem potoka Javorka (Gaberbach) a řeky Dyje v těsné blízkosti rakousko-moravské hranice. Hrad zabírající větší část ostrohu je sice volně přístupný ale nevede k němu žádná cesta. Velké předpolí je neproniknutelně zarostlé trnitým křovím a těžko dostupný i po čtyřech. Původní jádro hradu s poměrně výraznými zbytky zdiva však pokrývají převážně pouze traviny a je dobře přístupné. V jihovýchodní části předpolí jsou až několik metrů dlouhé a vysoké zbytky obvodové hradby. Velký úsek zdiva je zachován i z původního hradního jádra. Nejlépe se k pozůstatkům hradu dostanete z vsi Unterthürnau od myslivny dole u potoka od níž se dáte přímo do svahu.
Luděk Vláčil
http://www.hrady.cz/data_g/13100/160926

Galerie

Dnes je většina hradu zarostlá nepropustným houštím.
Dnes je většina hradu zarostlá nepropustným houštím.
© Luděk Vláčil 09/2016

© Luděk Vláčil 09/2016
Dnes je většina hradu zarostlá nepropustným houštím.
Dnes je většina hradu zarostlá nepropustným houštím.
© Luděk Vláčil 09/2016

© Luděk Vláčil 09/2016
západní střep jižní obvodové hradby předpolí detail zdiva s otiskem stříšky či ochozu
západní střep jižní obvodové hradby předpolí detail zdiva s otiskem stříšky či ochozu
© Pavel Zany Komárek 16. 4. 2016
střední a východní střep jižní obvodové hradby předpolí od severu
střední a východní střep jižní obvodové hradby předpolí od severu
© Pavel Zany Komárek 16. 4. 2016
střední střep jižní obvodové hradby předpolí od severu
střední střep jižní obvodové hradby předpolí od severu
© Pavel Zany Komárek 16. 4. 2016
střední střep jižní obvodové hradby předpolí od jihu
střední střep jižní obvodové hradby předpolí od jihu
© Pavel Zany Komárek 16. 4. 2016
střední a východní střep jižní obvodové hradby předpolí od jihu
střední a východní střep jižní obvodové hradby předpolí od jihu
© Pavel Zany Komárek 16. 4. 2016
východní střep jižní obvodové hradby předpolí od severu
východní střep jižní obvodové hradby předpolí od severu
© Pavel Zany Komárek 16. 4. 2016
středp hradby na severní straně jádra
středp hradby na severní straně jádra
© Pavel Zany Komárek 16. 4. 2016
západní střep jižní obvodové hradby předpolí od severu
západní střep jižní obvodové hradby předpolí od severu
© Pavel Zany Komárek 16. 4. 2016

Půdorys místa

160926

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Thürnau na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz