Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Warning: file_get_contents(http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=&markers=icon:http://www.zriceniny.eu/img/icon/map_point_static.gif|label:zřícenina|52.51507146,-8.52274291&size=&zoom=&maptype=terrain&sensor=false) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in /home/cizek/www/zriceniny.eu/http/page_detail.php on line 191
ERROR
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina tvrze
  • Irsko
  • volně přístupno
52.51507146
-8.52274291

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina tvrze Black Castle

Místnost v přízemí věžového domu, pohled k západu.
© Pavel Semple, 02/2017
Opevněný most nejspíše ze 13. stol. a tvrz z 15. stol. na bývalém ostrově Knockadoon v jezeře Lough Gur. Majetek Fitzgeraldů do 2. pol. 16. stol. V roce 1536 ostrov dobyt anglickým vojskem. Od roku 1588 v rukou rodu Bourchier.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Archeologické výzkumy vypovídají o nepřetržitém osídlení břehů jezera Lough Gur během posledních šesti tisíc let. Z doby kamenné můžeme i dnes vidět odkryté kamenné základy obydlí a megalitické hrobky. Výrazně se do krajiny zapsala také doba bronzová se svými obřadními kruhy (henge), přinejmenším jednou klínovou megalitickou hrobkou (wedge tomb) a menhiry. Z období našeho letopočtu pocházejí keltské kruhové pevnosti (ringforts/raths) na kopci nad jezerem a dva umělé ostrovy (crannogy) v jezeře. Tyto stavby sloužily jako nevelké opevněné hospodářské usedlosti. Jezero mělo původně přírodní ostrov Knockadoon ve svém středu. Teprve v 18. stol. byla hladina jezera prokopaným kanálem snížena na dnešní úroveň. Ostrov je od té doby spojený s pevninou. Celá jedna třetina jezera následkem snížení vodní hladiny zanikla, nebo je dnes patrná pouze v bažinách. Ostrovy v jezerech sloužily k pastvě dobytka. Majitel tam mohl svůj dobytek lépe chránit před loupežnými nájezdy. Na ostrovech tak mohl být držen nejcennější dobytek, šlo o určitou formu starověkého a středověkého bankovního depozitáře. Ostrov Knockadoon se liší od většiny jiných jezerních ostrovů v Irsku tím, že ve středověku získal opevnění. O povaze ostrova svědčí i jeho jméno, cnoc (kopec) a dún (pevnost). Možná někdy ve 13. stol. byl na své jižní straně ostrov spojen s pevninou opevněným mostem. Později, v průběhu 15. stol., byla na ostrovní straně mostu postavena tvrz. Stavitelem mostu mohl být Geoffrey de Marisco, který v roce 1212 získal panství Aney s jezerem. Ve 14. stol. ostrov patřil Janu Fitzgeraldu. Fitzgeraldové byli velmi mocným a značně rozvětveným rodem, který ve středověku vlastnil téměř celý jihozápad Irska. Předními členy rodu byla hrabata z Desmondu. Právě Fitzgeraldové jsou pravděpodobnými zakladateli tvrze. Písemné prameny o založení mostu a tvrze mlčí a archeologický průzkum zatím nebyl proveden. V roce 1536 patřil ostrov Jakubu, hraběti z Desmondu. V tomto roce jej dobylo anglické královské vojsko. Ostrov byl tehdy popsán jako jezerní pevnost Loghgyrr. Písemné správy o dobývání ostrova poprvé zmiňují také sousední tvrz Doon, která je dnes známá jako Bourchier’s Castle. U této tvrze byl postaven druhý most přes jezero, čímž ostrov získal druhý opevněný přístup. Hrabě Gerald Fitzgerald se svou paní Eleanorou se v roce 1572 vrátili na Knockadoon poté, co unikli z anglického zajetí v Dublinu. Fitzgeraldové se totiž vzbouřili proti anglické královské vládě v Desmondských rebeliích v letech 1569–1573 a 1579–1583. Geraldovo uvěznění v Dublinu a návrat na ostrov v roce 1572 tak spadá do období první rebelie. Po návratu na ostrov si údajně oba vyměnili anglické oblečení za irské, k čemuž mělo dojít právě na Černém hradě. V roce 1588 získal ostrov rod Bourchier, druhá tvrz je dnes pojmenovaná po nich jako Bourchier’s Castle. V roce 1600 hlásil sir Jiří Carew královně Alžbětě I. Anglické že Černý hrad je velmi silný, chráněný padacím mostem a posádkou o síle 200 mužů. Mladší tvrz postupně nahradila Černý hrad jako ostrovní sídlo majitelů a starší tvrz pak časem zpustla. Dnešní zdroje neupřesňují, zda je jméno Černý hrad původní nebo lidové označení. V souvislosti s Černým hradem je uvedeno další možné jméno Killalough Castle (hrad ostrovního kostela).
Pavel Semple, zdroj: (https://www.archaeology.ie/archaeological-survey-ireland)
Černý hrad je dvojice památek, opevněný most snad ze 13. stol. a tvrz z 15. stol. Most s náspem o celkové délce až 87 m spojoval jižní konec ostrova Knockadoon s pevninou. Většinu této délky představoval patrně obezděný násep, kamenný most stál pouze někde ve střední části. Vjezd na násep chránila na jeho jižním konci obdélná branská věž. Na ostrovní straně náspu byla také nejspíše ve 13. stol. postavena přímá hradba se střílnami. Tato hradba je silná 2.4 m a sleduje břeh jezera v délce přibližně 50 m. Jejím hlavním účelem bylo přetnutí příjezdové komunikace na konci náspu. Později, snad někdy v 15. stol., byl k západnímu konci hradby přistavěn věžový dům (tower house). Věžový dům je obdélný donjon (obytná a obranná věž). Tento druh tvrze se v Irsku stavěl od 15. do 17. stol. Původní kulisová brána v hradbě byla nahrazena branskou věží. Ta vystupuje před hradbu a umožňovala tak flankování (boční ostřelování). Kamenné články a otisky rákosu použitého na bednění při stavbě oblouku brány datují branskou věž do 15. stol. Tvrz se dnes zdá být bez opevnění na své severní (ostrovní) straně. Opevnění bylo buďto důkladně rozebráno, nebo bylo jen velmi lehké povahy. Na západní a severní straně jsou patrné hrázky možného lehkého ohrazení. Na východní straně dnes nejsou žádné náznaky opevnění. Kopec Knockadoon se zvedá přímo za tvrzí prudkým skalnatým svahem, takže obrana proti němu by byla stejně zbytečná. Z věžového domu dnes stojí již jen přízemí a malá část prvního patra. V přízemí o vnitřních stranách 7,6 x 4 m je jediná místnost se zachovalou valenou hrotitou klenbou. Vstup do ní byl hrotitým portálem s ostěním v severní zdi. Tento portál je dnes téměř celý zasypaný sutí. Vstup přímo v přízemí je typický pro věžové domy. Hned za portálem je v síle zdi donjonu svislá šachta, která sloužila jako podsebití. Z branské věže se zachovaly její boční stěny se střílnami. Čelní průčelí věže a její horní patro zcela zanikly. Dobře patrné jsou části kamenného ostění vnitřního portálu brány s kapsami pro uchycení vrat. Hradba samotná stojí ve výšce přibližně 3 m. Jsou v ní patrné tři střílny. Východní konec hradby je náhle ukončen jen pár metrů od branské věže hladkým lícem bez náznaku pokračování. Jsou tu pouze dva vystupující kameny, které mohly být zamýšleny jako vazební kameny. Před bránou tvrze je i dnes patrný násep přístupové cesty. Ten končí ve vzdálenosti přibližně 20 m od tvrze. Na jeho konci jsou patrné zděné základy, které mohly patřit mostu. Jezero je dnes u tvrze vysušené, takže pozůstatky náspu lze vidět suchou nohou. Jižní část náspu byla někdy na začátku 20. stol. odstraněna. Branská věž, která stála na jižním konci náspu, dnes asi není vůbec patrná. V jejím prostoru stojí rodinný domek.
Pavel Semple, zdroj: (https://www.archaeology.ie/archaeological-survey-ireland)
http://www.hrady.cz/data_g//.jpg

Galerie


© Pavel Semple, 02/2017
Místnost v přízemí věžového domu, pohled k západu.

© Pavel Semple, 02/2017
Pohled zevnitř na vstupní portál věžového domu (15. stol). Před portálem je šachta podsebití.

© Pavel Semple, 02/2017
Místnost v přízemí věžového domu, pohled k východu.

© Pavel Semple, 02/2017
Vstupní portál v přízemí věžového domu.

© Pavel Semple, 02/2017
Vnitřní strana hradební střílny.

© Pavel Semple, 02/2017
Vnitřní strana hradební střílny

© Pavel Semple, 02/2017
Vnitřní strana branského průjezdu.

© Pavel Semple, 02/2017
Západní strana vnitřního portálu branského průjezdu (15. stol.). Nahoře i dole jsou kapsy k uchycení vrat.

© Pavel Semple, 02/2017
Západní boční zeď branského průjezdu se střílnou.

© Pavel Semple, 02/2017
Pohled zvenčí na pozůstatky branské věže.

© Pavel Semple, 02/2017
Jižní (vnější) průčelí hradby.

© Pavel Semple, 02/2017
Pozůstatky náspu na němž byla příjezdová cesta na ostrov. Vzadu je jezero Lough Gur, to dříve omývalo násep po obou stranách.

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Black Castle na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz