Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Warning: file_get_contents(http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=&markers=icon:http://www.zriceniny.eu/img/icon/map_point_static.gif|label:zřícenina|50.31701700,12.59988600&size=&zoom=&maptype=terrain&sensor=false) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in /home/cizek/www/zriceniny.eu/http/page_detail.php on line 191
ERROR
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina technické památky
  • Česká republika
  • Karlovarský kraj
  •  Sokolov  (SO)
  • volně přístupno
50.31701700
12.59988600

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina technické památky vysoká pec

Šindelová - vysoká pec
© Jiří Špaček, 08/2008
Torzo původně dřevouhelné vysoké pece v Šindelové z r. 1818 dokládá železářskou výrobu na krušnohorském panství Nostitzů. Proslulá železárna z r. 1839 tu po modernizacích pracovala až do června 1945.Trosky vysoké pece jsou technickou památkou.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Krušnohorská obec Šindelová je doložena r. 1584 jako osada Schindelwald v okolí železných hamrů. U vysokých pecí tu na panství hrabat Nostitzů vznikla velká železárna, která definitivně ukončila provoz r. 1945. Současná obec, která leží na křižovatce vedlejších silnic od Přebuzi, Nejdku, Rotavy a Jindřichovic, má i s připojenými místními částmi necelých 300 obyvatel. Zřícenina vysoké pece se nachází na západním okraji obce při silnici do Rotavy. Poblíž je autobusová zastávka Šindelová, Obora.
V Šindelové je rozmach železářské výroby spjat s příchodem Nostitzů, do jejichž rukou přešlo zdejší panství v roce 1627. Železárny Nostitzů, které zahrnovaly provozy v Šindelové a v Rotavě, byly v provozu do roku 1909, kdy došlo ke spojení s Petzoldovými železárnami v Nejdku. Roku 1839 byla při pecích postavena válcovna plechu. Další modernizace areálu huti probíhala v letech 1858-1859, kdy vysoká pec s přilehlými objekty získala nový architektonický ráz. Hospodářská krize v 70. letech 19. století dosáhla i do Šindelové. Dřevouhelná vysoká pec na výrobu surového železa byla pro nerentabilitu v roce 1873 zastavena, ale další provozy zde zůstaly zachovány, např. válcovna jemného plechu a slévárna. Zejména produkce plechu se ukázala jako životaschopná, a tak byly válcovny koncem 19. století zmodernizovány. Během první světové války se zde vyráběly nábojové pláště, plechovky na konzervy a další válečný materiál. Za 1. světové války byl podnik jediným v monarchii, který vyráběl konzervářský plech a byly z něj vyrobeny všechny rakouské konzervy. Krize ve 30. letech 20. století ukončila výrobu většiny produktů, pokračovala jen válcovna plechu. V Šindelové fungoval vedle huti i hamr na plech a v 1. polovině 18. století bylo započato s cínováním plechu. Počátky této technologie jsou spojovány právě s Krušnohořím. Další rozšíření provozu nastalo ve 2. polovině 18. století, kdy je k roku 1757 doložen provoz dřevouhelné vysoké pece, zřejmě již druhé, a následné zbudování dalšího hamru na plech. Zásadní proměnou huť prošla v průběhu 19. století. Roku 1818 byla na místě starší vysoké pece vystavěna nová, jejíž torzo se dochovalo. Do nově vybudované vysoké pece se vešlo 120 centnýřů (přibližně 7 400 kg) vsázky k tavbě. Pec vyráběla denně 40 centnýřů (přibližně 2 450 kg) surového železa. Nedaleká druhá pec byla nahrazena cínovnou a doprovodnými provozy. Vlastní vysoká pec měla vnější plášť postavený z žulových kvádrů, stažených ocelovými svorníky. Její výška byla přibližně 11 m. V budově vysoké pece bylo zabudováno dmychadlo, nákladní výtah a stoupa, vše poháněné vodním kolem. Tímto kolem byla poháněna i vedle stojící stoupa na strusku. Voda byla přiváděna náhonem. Na těleso pece navazoval objekt slévárny, kde se odlévaly housky surového železa a také hotové výrobky, například litinová kamna. Mohutné kamenné krakorce ve vnější stěně pece nesly dřevěný krov slévárny. Na stavbách v okolí se můžeme poměrně často setkat s odlévanými struskovými cihlami. Přestože v letech 1858-1859 došlo k celkové modernizaci areálu huti, schylovalo se v této době pomalu ke konci dřevouhelného vysokopecního hutnění. Způsobil to nástup efektivnějšího koksového hutnění. Podle zpráv z roku 1876 byla vysoká pec již vyhaslá. V provozu však zůstávala válcovna jemného plechu, pocínovna, slévárna a mechanické dílny. Válcovna jemného plechu byla v letech 1910-1912 rozšířena. V roce 1927 bylo v provozech zaměstnáno 550 dělníků, z toho 440 ve válcovně, 42 ve slévárně a 68 v mechanické dílně. Kromě nich zde pracovalo několik úředníků a mistrů. V době světové hospodářské krize v roce 1930 již nastal prudký pokles výroby, který ještě téhož roku vyústil v zastavení provozu válcovny a následně i slévárny. Roku 1939 byl obnoven provoz pro válečné účely, výroba byla zastavena až 16. června 1945. Po 2. světové válce již výroba nebyla obnovena a došlo k demontáži výrobního zařízení, což znamenalo konec zdejší železářské tradice. Do současnosti se dochovalo pouze torzo obnažené vysoké pece ze žulových kvádrů. Z přiléhajících přístaveb nezůstalo téměř nic. Po stranách pece jsou dochovány jen zbytky strojovny a objektu, kde původně bylo umístěno vodní kolo, a krátký úsek náhonu. Z objektu přípravny se zachovalo jen obvodové zdivo do úrovně koruny. K vlastnictví torza stavby železářské vysokopecní hutě se nikdo nehlásil. Stát proto na počátku roku 2016 převedl huť do vlastnictví Spolku za zachování hutě v Šindelové. Spolek dlouhodobě usiluje o záchranu mimořádné technické památky, připravuje záchranné zajištění stavby a následně projekt na její opravu. Z dalších staveb se v Šindelové zachoval rybník, nazývaný Teich, který nechali vybudovat Nostitzové jako zásobárnu vody k pohonu strojního zařízení. Ten nyní slouží jako rekreační místo a je využíván ke koupání.
Jiří Špaček (s využitím informací na serveru wikipedie)
http://www.hrady.cz/data_g//.jpg

Galerie

Šindelová - vysoká pec
Šindelová - vysoká pec
© Jiří Špaček, 08/2008
Šindelová - vysoká pec
Šindelová - vysoká pec
© Jiří Špaček, 08/2008

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
vysoká pec na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz