Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Slovensko
  • Trnavský
  • volně přístupno
48.57524700
17.38513000

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Korlátka

Pohled ze silnice od obce Cerová
© Roman Řezáč 02/2005
Zřícenina hradu, vystavěného na ochranu hranice. R. 1289 v držení pána Ugrina. R. 1315 byl opravován, jsa poškozen v bojích M. Čáky Trenčianského s Karlem Robertem. R. 1394 v maj. Stibora ze Stiboríc, v 15. stol. opevněn. Z dalších majitelů: Oswald z Bučian, Nyáryovci, Motešičtí. Obýván do 18. stol.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Zřícenina hradu nejčastěji nazývaného a uváděného v literatuře jako Korlátka, Korlátko, jinak také Korlátky, Korlátský hrad, Cerovský hrad, Konrádův kameň či ve středověku také Kunradstayn, Korlatowe Kameny nebo třeba Karlátkö leží na skalnaté vyvýšenině (455 m) v Malých Karpatech asi 500 m od místí části obce Cerová zvané Rozbehy. Hrad je dnes místy porostlý vysokými stromy i keři, které v letních měsících větší část zbytků hradu ukrývají. Gotické jádro hradu bylo situované na skalnatém vršku a mělo nepravidelný půdorys přizpůsobující se tvaru kopce, na východní straně uzavřené malým nádvořím. Jádru dominovala věž s vnitřním okrouhlou dutinou a vnějším zalamovaným pláštěm. V polovině 15.století potom došlo k opevnění vnějšího předhradí s okrouhlou baštou ve východním nároží a patrovou budovou v jižním. Mezi nimi byla situována brána prolomená v čelní hradbě, kterou chránila věžovitá stavba. Přístupová cesta do brány vedla po mostě na kamenných pilířích přes poměrně mělký příkop. Dnes se z hradu dobře zachovala budova v jižní části předhradí až do výše třetího patra spolu s čelní hradbou. Jádru dominuje vysoký střep věže a především vysoké úseky vnějších částí obytných budov včetně šípovitých pilířů na severní straně. Hrad je vidět dobře při příjezdu už z dálky spolu s první větrnou elektrárnou vybudovanou na Slovensku v roce 2003. Pokud počasí dovolí, je z hradu vidět město Senica i nedaleký hrad Branč.
Roman Řezáč
Vznik hradu se uvádí ve 13.století jako pevnost chránící západní hranice Uher. První zmínka o něm pochází z roku 1289 kdy ho drží Ugrin. V roce 1315 byl opravován, z čehož se usuzuje že hrál svoji úlohu v bojích Mátúša Čáka s králem Karlem Robertem. V roce 1394 daroval hrad král Žigmund velmožovi Stiborovi ze Stiboríc, po jeho smrti se králi však hrad vrátil. V roce 1445 ho koupil Oswald z Bučian. Od jeho potomků hrad přešel k Nyáryovcům, potom k Apponyiovcům, střídal dále majitele až nakonec připadl rodu Motešických. Hrad byl obýván až do 18.století a ještě v roce 1740 na něm bylo vězení.
Roman Řezáč
http://www.hrady.cz/data_g//.jpg

Galerie

Pohled ze silnice od obce Cerová
Pohled ze silnice od obce Cerová
© Roman Řezáč 02/2005
Jižní budova v předhradí
Jižní budova v předhradí
© Roman Řezáč 02/2005
Čelní hradba v předhradí
Čelní hradba v předhradí
© Roman Řezáč 02/2005
Jádro hradu na skalnaté vyvýšenině
Jádro hradu na skalnaté vyvýšenině
© Roman Řezáč 02/2005
Torzo brány jádra hradu
Torzo brány jádra hradu
© Roman Řezáč 02/2005
Zbytky zástavby jádra
Zbytky zástavby jádra
© Roman Řezáč 02/2005
Zbytky paláce jádra
Zbytky paláce jádra
© Roman Řezáč 02/2005
Interiér věže
Interiér věže
© Roman Řezáč 02/2005
Pohled z jádra na budovu v předhradí
Pohled z jádra na budovu v předhradí
© Roman Řezáč 02/2005
Interiér budovy v předhradí
Interiér budovy v předhradí
© Roman Řezáč 02/2005
Vnější část paláce jádra hradu.
Vnější část paláce jádra hradu.
© Roman Řezáč 02/2005
Pohled na vstupní bránu
Pohled na vstupní bránu
© Roman Řezáč 02/2005

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Korlátka na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz