Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Středočeský kraj
  •  Praha-východ  (PH)
  • volně přístupno
49.88291243
14.73029720

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Zlenice

© Jiří Čížek 01/2006
Zřícenina hradu založeného kolem roku 1318 jako sídlo pánů ze Zlenic. K jeho zániku přispěly poděbradské války v letech 1463–1465.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Hrad Zlenice byl založen po r. 1300 na skalnatém ostrohu, pod nímž ústí Mnichovický potok do Sázavy. Jméno Zlenice se poprvé připomíná r. 1318, kdy se uvádí Oldřich ze Zlenic ve sporu se Ctiborem z Kozlí; není však jisté, zda se jeho přídomek již vztahoval k zlenickému hradu. Název dostal hrad totiž podle zaniklé osady Zlenice, která ležela na druhém břehu Sázavy, kde se pak v r. 1415 uvádí poplužní dvůr. Podle hradu se psal až v r. 1351 Jan ze Zlenic, jenž tehdy zasedal na zemském soudu. Téhož roku dal svůj hrad do zástavy za půjčku bratrům Štěpánovi a Ješkovi z Tetína. Zdejší úsek Posázaví patřil na počátku druhé poloviny 14. století k majetku pánů z Dubé; také hrad Zlenice jim připadl, ale nejsou známy bližší okolnosti ani doba, jak a kdy se tak stalo. Nejznámější z tohoto rodu, Ondřej IV. z Dubé a na Zlenicích, zastával v l. 1343—1394 úřad nejvyššího sudí v Čechách a proslul také jako autor Výkladu na právo země České. V r. 1377 se staly Zlenice královským manstvím, proto po smrti Ondřejově († asi 1412) připadly jako léno králi. Získali je Boček starší z Poděbrad a Půta z Častolovic. Roku 1415 prodal Půta zlenický hrad s příslušenstvím Kunešovi z Konojed, který koupil rovněž právo Bočkovo. V Kunešově rodu zůstalo panství až do r. 1444, kdy je jeho dcera Běta dala do zástavy dvěma věřitelům, Zdeňku Kostkovi z Postupic a Kunešovi Rozkošovi z Dubé. Mezi oběma zástavními držiteli vznikl o Zlenice dlouhý spor, až se po Kostkově smrti ujal správy statků jeho strýc Zdeněk Kostka z Postupic, který si r. 1453 na panovníkovi vyprosil odúmrť na Zlenicích po rodu z Kozojed. Už v příštím roce prodal hrad Mikešovi z Postupic, který jej však nedržel dlouho; r. 1456 prodal celé panství bratrům Burianovi, Zdeňkovi a Mikulášovi Trčkům z Lípy. Od nich koupil Zlenice v r. 1463 Zdeněk Kostka z Postupic. Z manského závazku byl hrad Zlenice propuštěn v r. 1465 výměnou za Kostkův hrad Myšlín. Při této příležitosti se však už Zlenice uvádějí jako zbořené a opuštěné. Patrně byl hrad zničen při nějakém obléhání; bližší okolnosti jeho zániku však známy nejsou. Pusté Zlenice byly potom součástí Kostkova panství Komorní Hrádek. V r. 1648 byly od Hrádku odděleny k statku Mrači a s ním v r. 1725 koupeny ke Konopišti. Ze zlenického hradu zůstala dnes jenom zřícenina, která se podle dominantního zbytku věže obecně nazývá Hláska. Přístupová cesta k hradu vedla od opyše přes předhradí k jádru hradu, které bylo od další plochy ostrožny odděleno širokým příkopem. Předhradí dělil od opyše val, za nímž byl příkop. Na předhradí se vstupovalo patrně věžovitou branou, jižní část předhradí vyplňovala budova o dvou prostorách. Jádro hradu mělo půdorys nepravidelného pětiúhelníku, obráceného k předhradí stranou, k ostatní časti ostrohu kýlovitě vypnutou stěnou nad šíjovým příkopem. Z předhradí byl přistup do vnitřního hradu přes široký příkop vylámaný ve skále, patrně po pevném mostě s padací částí. Most končil u brány čtvercového půdorysu, která měla příložku pro padací část mostu. Nad průjezdem, v němž jsou po stranách sedátka, bylo patrně další podlaží. Někdejší hradba, jež vycházela od brány na obě strany, je částečně zachována nad příkopem. Jiná část hradební zdi je částečně patrná na severu a východě. Nejvýznamnějším objektem vnitřního okrsku hradního jádra je velká věž obdélníkového až lichoběžníkového půdorysu, dochovaná dnes do výše asi 14 m v severovýchodní zdi; jihozápadní část je již téměř celá zřícená. V dochované části jsou patrná čtyři podlaží se zbytky oken. Stavební vývoj zlenického hradu není dosud jednoznačně vysvětlen. Odborníci se zatím neshodují ani v určení hradního typu: podle D. Menclové patří Zlenice k typu s plášťovou zdí a zaoblenými rohy, uprostřed hradního areálu s mohutnou věžovitou stavbou a s obytným traktem podél okružní zdi. Podle staršího názoru A. Sedláčka, s nímž se ztotožňuje i poslední terénní průzkum T. Durdíka a P. Chotěbora, se hradní věž omezovala jenom na část dnes zachovanou, ostatní prostor považovaný D. Menclovou za věž byl dvorkem. Podle toho by bylo třeba představovat si hradní jádro jako sevřenou blokovou dispozici se čtverhrannou věží v čele. Hrad Zlenice je právě pro tuto dispozici důležitým článkem ve vývoji hradních staveb v Čechách. Proto je zřícenina chráněnou památkou I. kategorie.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989
Hrad Hláska se nalézá nad řekou Sázavou asi 4 km po červené turistické značce ze zastávky Vlaku Hvězdonice. Pod hradem býval malý kemp, se skvělou venkovní hospůdkou. Dnes (léto 1996) se tato stavení nacházejí v troskách a čekají na nového majitele.
http://www.hrady.cz/data_g/331/27153

Galerie


© Jiří Čížek 01/2006

© Jiří Čížek 01/2006

© Jiří Čížek 01/2006

© Jiří Čížek 01/2006

© Jiří Čížek 01/2006
úvozová cesta
úvozová cesta
© Miroslav Šamal, 09/2008
dochovaný úvoz vedoucí do předhradí hradu Zlenice
brána předhradí
brána předhradí
© Miroslav Šamal, 09/2008
Brána byla odkryta v roce 2006 v rámci archeologického průzkumu vedeného archeologickým ústavem AV ČR
pohled na hradní jádro z areálu předhradí
pohled na hradní jádro z areálu předhradí
© Miroslav Šamal, 09/2008
Zastřešení 2. hradní brány, bylo uskutečněno v důsledku jejího stavu a velmi narušené statiky. Střecha tyto dva vysoké střepy zdiva zpevňuje a zajišťuje odvod vody, aby nezatýkala do již narušeného zdiva. Šikmý spád střechy ze strany příchozího není náhodný - statika jinou možnost realizace neumožnila.
Donjon
Donjon
© Miroslav Šamal, 09/2008
Nejvyšší a největší dochovaný střep zdiva na Zlenicích. U okna (původně kaple) je dochována původní omítka. V okně jsou vidět zbytky sedilií. Lze si také všimnout, že prvé patro bylo zaklenuto valenou klenbou.
střílna v přízemním patře donjonu
střílna v přízemním patře donjonu
© Miroslav Šamal, 09/2008
pohled na branskou věž z pahorku jádra
pohled na branskou věž z pahorku jádra
© Miroslav Šamal, 09/2008
řeka Sázava pod hradem těsně po východu slunce
řeka Sázava pod hradem těsně po východu slunce
© Miroslav Šamal, 09/2008
Z říčního písku byla míchána malta pro stavbu hradu.

Půdorys místa

27153

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Zlenice na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz