Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Jihočeský kraj
  •  Jindřichův Hradec  (JH)
  • nepřístupno
49.02476900
15.22647200

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Pomezí

Západní průčelí kostela sv. Jana Křtitele, v popředí před ním výzkumem odhalené základy gotické věže
© Filip Matoušek 08/2006
Na místě staršího dřevěného opevnění postavený kamenný románský hrad (kol. r. 1200), chránící zřejmě tuto část Vitorazska proti Čechám. Dochován jednolodní kostel sv.Jana Křtitele s apsidou, příkopy, valy a zbytky zdiva odhalené archeologicky.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Mezi méně známé avšak historicky velmi pozoruhodné památky Novobystřicka patří i zbytky starého hradu Pomezí (Marklu), ležícího jen několik set metrů vzdušnou čarou od mnohem známějšího a mladšího Landštejna na severovýchodním okraji vísky Pomezí, v těsné blízkosti silnice na Klášter a Novou Bystřici. Spíše než zbytky hradu upoutá návštěvníka dochovaný románský kostel sv. Jana Křtitele, dobře viditelný i z vyhlídky na velké věži blízkého Landštejna. Odtud si zbytky hradu na Pomezí můžete prohlédnout z ptačí perspektivy nejlépe, neboť je jinak oplocen a veřejnosti nepřístupný. V celém areálu bývalého hradu na Pomezí probíhají v současnosti terééní úpravy a rekonstrukce kostela.
Filip Matoušek
Podle výsledků archeologického průzkumu lokality zde existovaly dřevěné stavby a valové opevnění již koncem 12. století, pravděpodobně k ochraně zdejší části Vitorazska, která byla v důsledku chebského míru po r. 1179 odtržena od Čech a tvořila tehdy součást Rakous. Již někdy kolem roku 1200 bylo započato s výstavbou kamenného hradu, hradní kostel sv. Jana Křtitele je pak poprvé doložen k roku 1232. Je to protáhlá jednolodní stavba v románském slohu, s chórem a polookrouhlou apsidou. V době vzniku kostela byl již celý areál hradu chráněn kamennou hradbou, postavenou poněkud zvláštním způsobem podél vnitřní paty starého zemního valu. Po zasypání prostoru mezi starším valem a hradbou vzniklo pak mohutné valové těleso o šířce až 12 metrů. Z další zástavby je díky výzkumu známá i značně výstavná románská budova se sklepy, nejspíše palác, stávající původně v jihovýchodní části hradu. Z původního hradu se dochovalo především valové opevnění s příkopy na severní a východní straně a malé zbytky zdiva, většinou odhalené až archeologickým výzkumem. Jako jediná hradní stavba se téměř v úplnosti dochoval románský kostel sv. Jana Křtitele, zatímco hrad byl dle nálezů někdy na konci 13. století zničen mohutným, uměle založeným požárem.
© P. Břicháček: Pomezí – výsledky 1. etapy ZAV (in Castellologica bohemica 5, Praha 1996)
http://www.hrady.cz/data_g/3601/36120

Galerie

Západní průčelí kostela sv. Jana Křtitele, v popředí před ním výzkumem odhalené základy gotické věže
Západní průčelí kostela sv. Jana Křtitele, v popředí před ním výzkumem odhalené základy gotické věže
© Filip Matoušek 08/2006
Areál původního hradu je obklopen mladší zdí. Je odtud také pěkně vidět Landštejn.
Areál původního hradu je obklopen mladší zdí. Je odtud také pěkně vidět Landštejn.
© Filip Matoušek 08/2006
Zbytky románského kostela sv. Jana Křtitele od jihu
Zbytky románského kostela sv. Jana Křtitele od jihu
© Filip Matoušek 08/2006
Kostelík v Pomezí na snímku z roku 2001
Kostelík v Pomezí na snímku z roku 2001
© Jiří Cukr, 04/2001
Pomezí v roce 2001
Pomezí v roce 2001
© Jiří Cukr, 04/2001
Kostelík v Pomezí na snímku z roku 2001
Kostelík v Pomezí na snímku z roku 2001
© Jiří Cukr, 04/2001
hrad z hradu Landštejn
hrad z hradu Landštejn
© Rodochrozit, 05/2011

© Luděk Vláčil, 08/2014

© Luděk Vláčil, 08/2014

© Luděk Vláčil, 08/2014

© Luděk Vláčil, 08/2014

© Rodochrozit , 06/2015

Půdorys místa

36120

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Pomezí na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz