Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny hradů

Zřícenina hradu Házmburk

Házmburk

Hasenburg, Klapý
zřícenina hradu, Česká republika, Ústecký kraj
Zříceniny hradu zal. v 2. pol. 13. stol. Lichtemburky, jiná teze mluví o původ. král. hradě. První zm. r. 1355, Jan Lucemburský jej prodává Z. Zajícovi z Valdeka. Ve 14. stol. hrad rozšířen. R. 1586 veden jako pustý. Nápadná dvojice zachovalých věží.

Zřícenina hradu Helfenburk

Helfenburk

Helfenburg
zřícenina hradu, Česká republika, Jihočeský kraj
Zřícenina hradu postaveného v roce 1355 Petrem z Rožmberka na základě povolení Karla IV. V pozdní gotice přestaven na pevnost. V roce 1977 je strážní věž upravena na rozhlednu.

Zřícenina hradu Helfenburk (Hrádek) u Úštěka

Helfenburk (Hrádek) u Úštěka

zřícenina hradu, Česká republika, Ústecký kraj
Hrad z poloviny 14.století. Od roku 1375 se stává panstvím arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Na přelomu 16. a 17. stol. hrad opuštěn a za třicet. války pustošen, později romant. rekonstruován. Vzácně zachovalá vnější hradba.

Zřícenina hradu Helfštýn

Helfštýn

zřícenina hradu, Česká republika, Olomoucký kraj
Hrad založen koncem 13. století. Ve 14. století přestaven na gotickou pevnost. Následné časté přestavby ovlivnily slohovou různorodost hradu. V roce 1656 záměrně pobořen. Do dnes se dochovala rozsáhlá zřícenina, místo setkání uměleckých kovářů.

Zřícenina hradu Himlštejn

Himlštejn

Nebesa; Peklo
zřícenina hradu, Česká republika, Karlovarský kraj
Zřícenina hradu z 15. st. – první zmínka z r. 1434. Vystřídal několik majitelů, za Šliků po r. 1528 zanedbáván a r. 1574 již uváděn jako pustý. Dochován suterén obytné věže s přilehlou hradbou, torzo paláce a 1. brány a zbytky parkánové hradby.

Zřícenina hradu Hluboký

Hluboký

Pustý zámek
zřícenina hradu, Česká republika, Olomoucký kraj
Hrad vybudovaný po roce 1340 olomouckým biskupem Janem Volkem. Roku 1426 byl hrad obležen, dobyt a zbořen. Zbytky hradu se později nazývaly "Pustý zámek".

Zřícenina hradu Hollókő

Hollókő

zřícenina hradu, Maďarsko
Zřícenina hradu postaveného ve 13. stol. rodem Kacsics, prvně zmiň. r. 1310. Po r. 1321 rozšířen Tamásem Folkusem. R. 1549 nově opevněn (Kristóf Ország), r. 1552 obsazen Turky. Střídavě v držení tureckých a maďarských sil do r. 1683, kdy ho dobyl Jan Sobieski. Poté chátral. V l. 1966-96 opraven.

Zřícenina hradu Holoubek

Holoubek

Taubenstein
zřícenina hradu, Česká republika, Vysočina
Zřícenina hradu založeného v 1. polovině 14. stol. V 15. století sídlo loupeživých rytířů. V roce 1446 zbořen z rozhodnutí moravských stavů.

Zřícenina hradu Holštejn

Holštejn

zřícenina hradu, Česká republika, Jihomoravský kraj
Zřícenina gotického hradu na vrcholu vápencové skály. Hrad založil r. 1278 Hartman, syn Crhy z Ceblovic. Poč. 14. st. hrad koupil Vok ze Sovince. Za Voka V. je rozprodán a panství se rozpadá. Ještě má několik majitelů, ale r. 1531 je už pustý.

Zřícenina hradu Holumnický hrad

Holumnický hrad

Holumnica, Holumnický zámok
zřícenina hradu, Slovensko, Prešovský
Zřícenina hradu, který byl postaven pravděpodobně na přelomu 15. a 16. století a později byl upraven. Mohl být postaven šlechtici z rodu Görgey, Berzeyiczy či Ujházy. Opuštěn byl pravděpodobně v 17. století. Hrad byl opevněnou goticko-renesanční blokovou stavbou čtvercového půdorysu bez věží.

Zřícenina hradu Homole

Homole

zřícenina hradu, Polsko, dolnośląskie
Zřícenina hradu postaveného ve 13. stol. jako panství rodu Panewitzů. Poprvé dobyt husity. V 16. století sloužil jako sídlo loupežníků, byl dobyt a zbořen. Od té doby ve zříceninách.

Zřícenina hradu Horní hrad

Horní hrad

Hauenštejn, Hauenstein
zřícenina hradu, Česká republika, Karlovarský kraj
Zchátralý zámek přestavěný z hradu. Královský hrad z 13. st., přestavěn za Satanéřů pozdně goticky, za Šliků renesančně, za saských knížat barokně a za Buquoyů novogoticky. Od r. 2001 současným majitelem postupně rekonstruován.

Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz