Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny hradiští

Zřícenina hradišti An Dùn Beag

An Dùn Beag

Dunbeg Fort
zřícenina hradišti, Irsko
Pevnost z konce doby bronzové, z 8. - 6. stol. př. n. l., stojící na útesu nad mořem. Osídlena do 10 stol. n. l. Zachovala se hradba z kamene kladeného nasucho s bránou, chráněná příkopy a valy. Uvnitř stojí kamenný klochán (9.-10. stol.). V souvislosti s erozí útesu hrozí postupný zánik pevnosti.

Zřícenina hradišti Dún Aonghasa

Dún Aonghasa

zřícenina hradišti, Irsko
Kamenná pevnost na okraji 100 m vysokých útesů postavená pravděpodobně v době bronzové či železné. Tvoří ji čtyři zdi z nasucho poskládaných kamenů. Sloužila nejspíše jako obřadní a náboženské místo a až poté jako vojenská pevnost a opevněná osada.

Zřícenina hradišti Obří hrad

Obří hrad

Popelná
zřícenina hradišti, Česká republika, Jihočeský kraj
Nejvýše položené keltské (či snad předkeltské) oppidum na českém území sloužilo v posledních několika stoletích před změnou letopočtu jako útočiště či ochrana zlatonosných nalezišť v údolí Otavy.

Zřícenina hradišti Staigue Fort

Staigue Fort

zřícenina hradišti, Irsko
Jedna z nejzachovalejších kruhových kamenných pevností v Irsku. Postavena asi v době keltské bez použití pojiv. Výška zdí místy až 5 m a šířka až 4 m. Kruh má v průměru 27,4 m. Dochované jsou na severní straně zbytky příkopu přes 8 m širokého a 1,8 m hlubokého.

1
Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2017
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz