Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny technických památek

Zřícenina technické památky Bartolomějská šachta

Bartolomějská šachta

zřícenina technické památky, Česká republika, Pardubický kraj
Povrchový pozůstatek jednoho z mnoha někdejších důlních děl v Lukavici sloužících k těžbě pyritu, pravděpodobně již od konce 16. století. Dnes nepřístupno.

Zřícenina technické památky Blato klaus – Mohyla

Blato klaus – Mohyla

zřícenina technické památky, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Bývalá vodní nádrž pro zadržování vody k plavení dříví pro čeladenské a frýdlantské železárny. Založena na počátku 19. století. Hráz, vystavěná v nejužším místě soutěsky, je protržená a klaus tak skoro bez vody.

Zřícenina technické památky Čertova hráz

Čertova hráz

zřícenina technické památky, Česká republika, Jihomoravský kraj
Tzv. Čertova hráz dlouhá 32,2 m byla postavena v r. 1802 k zadržování vody. Její ruiny jsou připomínkou historie plavení dřeva po Svratce do Brna v období napoleonských válek. Systém byl využíván do r. 1850.

Zřícenina technické památky parní pila s železniční vlečkou

parní pila s železniční vlečkou

zřícenina technické památky, Česká republika, Vysočina
Parní pila a úzkokolejka v Hamrech nad Sázavou v lese Roudni vznikla vzhledem k potřebě zpracování silného polomu a pracovala v letech 1931-1934. Dodnes se dochovaly v lese ukryté základy této stavby, o které nemají místní lidé většinou ani potuchy.

Zřícenina technické památky pivovar

pivovar

zřícenina technické památky, Česká republika, Ústecký kraj
Nejstarší části pivovaru v Roudnici pocházejí ze 70. let 17. století. Velkými přestavbami prošel ve II. polovině 19. století, výroba zastavena 1975, poté sklady. Od března 2010 zřejmě postupně demolován.

Zřícenina technické památky smolná pec

smolná pec

Radkov
zřícenina technické památky, Česká republika, Plzeňský kraj
Nikdy nedostavěná pec a základy doprovodných staveb na okraji lesa nad osadou Velký Radkov měly sloužit výrobě kosmetických přípravků z pryskyřic jehličnatých stromů. Výstavba asi těsně před I. světovou válkou, která ji zřejmě předčasně zastavila.

Zřícenina technické památky stará pila

stará pila

zřícenina technické památky, Česká republika, Jihomoravský kraj
Pila byla pravděpodobně vybudována v souvislosti s barokní přestavbou rajhradského kláštera kolem roku 1721 za probošta Pirma. Opravit ji dal roku 1763 probošt Bonaventura Pitr. Od poloviny 19. století ji vlastnil mlynářský rod Tomků. Svému účelu sloužila do roku 1920, kdy byla zrušena.

Zřícenina technické památky třídírna dolu Prokop

třídírna dolu Prokop

zřícenina technické památky, Česká republika, Ústecký kraj
Železobetonový objekt třídírny hnědouhelného dolu, postavený roku 1920. Vzhledem ke krátkosti fungování (do 1927) dochován beze změn. Technologie demontována po zastavení provozu, objekt volně přístupný na vlastní nebezpečí.

Zřícenina technické památky Vápenka

Vápenka

Rachava
zřícenina technické památky, Česká republika, Olomoucký kraj
Pec na pálení vápna postavená kolem roku 1920 byla v provozu asi do roku 1925. Pec je významnou technickou památkou dokumentující tradiční způsob drobné regionální výroby.

Zřícenina technické památky vápenka

vápenka

zřícenina technické památky, Česká republika, Ústecký kraj
Pozůstatky vápenky, zřízené v první polovině 19. století majitelem panství hrabětem Buquoyem jiozápadně od městečka. V provozu do počátku 20. let 20. století. Dochovány dvě polygonální pece a trosky dalších budov.

Zřícenina technické památky vysoká pec

vysoká pec

zřícenina technické památky, Česká republika, Karlovarský kraj
Torzo původně dřevouhelné vysoké pece v Šindelové z r. 1818 dokládá železářskou výrobu na krušnohorském panství Nostitzů. Proslulá železárna z r. 1839 tu po modernizacích pracovala až do června 1945.Trosky vysoké pece jsou technickou památkou.

Zřícenina technické památky vysoká pec Drakov

vysoká pec Drakov

Lorenzova huť
zřícenina technické památky, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Zřícenina dřevouhelné vysoké pece leží v údolí Černé Opavy nad samotou Drakov (Drachenburg). Byla vybudována r. 1807 a v provozu byla jen asi 20-25 let. Od r. 2005 probíhají na vzácné památce záchranné práce.

Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz