Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny tvrzí

Zřícenina tvrze Kladruby

Kladruby

zřícenina tvrze, Česká republika, Jihočeský kraj
Zbytky tvrze z 15. stol. dochované na malém ostrůvku v podmáčené louce zámeckého parku, romanticky upravené v 19. stol. do siluet zámeckého pána a paní.

Zřícenina tvrze Kouty

Kouty

zřícenina tvrze, Česká republika, Středočeský kraj
Zřícenina tvrze poprvé uváděné v predikátu r. 1368. Získány před r. 1394 Jarohněvem Vejhákem z Křečovic, v držení jeho rodu do polov. 16. st. R. 1546 tvrz rozdělena na dvě poloviny. Po r. 1606 Kouty připojeny ke Smilkovu, tvrz opuštěna a zpustla.

Zřícenina tvrze Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou

zřícenina tvrze, Česká republika, Vysočina
Zříceniny tvrze Kralických z Kralic z pol. 14. st.. Ve 40. letech 16. st. byla přebudována na renesanční zámeček. R. 1572 jej koupil Jan st. ze Žerotína. V l. 1578-1620 se stal útočištěm slavné tiskárny a knihařské dílny. Za třicetileté války zanikl.

Zřícenina tvrze Lhotice

Lhotice

Nová tvrz, Horní tvrz
zřícenina tvrze, Česká republika, Vysočina
Mladší ze dvou tvrzí ve Lhotici, založ. J. Dobrovítovským v pol.16.stol. V druhé pol.17.stol. patří Želivskému klášteru. V r. 1832 upravena na školu, dnes užívána k bydlení. Dochována bašta ze 16. stol. s nástavbou ze 17. stol. a klíčovými střílnami.

Zřícenina tvrze Lina

Lina

Vrbička
zřícenina tvrze, Česká republika, Ústecký kraj
Panské sídlo uváděné jako hrad nebo tvrz po sobě v dějinách nezanechalo jedinou stopu, neznáme ani jeho skutečné jméno. Archeologické nálezy určují jeho život do 14. - 15. století. Tvoří jej část čtvercové budovy o straně cca 8 metrů.

Zřícenina tvrze Lipa Górna

Lipa Górna

Ober Leipe
zřícenina tvrze, Polsko, dolnośląskie
Zříceniny areálu původně gotické tvrze postavené Casparem von Crakav na přelomu 14. a 15. stol. O století později tvrz rozšířena, ke konci 19. stol. přestavěna v novogotickém stylu. Zachovalý dýmník kuchyňského komína je zřejmě nejstarší ve Slezsku.

Zřícenina tvrze Majkowice

Majkowice

zřícenina tvrze, Polsko, łódzkie
Malebná zřícenina renesanční tvrze Majkowských erbu Jelito z první poloviny 16. století s fortifikačními prvky. Dochována bašta, střepy zdiva a sklepy.

Zřícenina tvrze Malá Skalice

Malá Skalice

Skalička
zřícenina tvrze, Česká republika, Královéhradecký kraj
Tvrz vznikla asi v pol.13.st. Pravděpodobně za třicetileté války, asi roku 1639, tvrz zanikla. V letech 1822–1826 byl z rozvalin zdiva postaven zájezdní hostinec a klášterní budova s kaplí. V l.1980-1983 odhaleny základy tvrze a dvou kamenných věží.

Zřícenina tvrze Martinice

Martinice

zřícenina tvrze, Česká republika, Středočeský kraj
Zřícenina tvrze z 2. pol. 13. stol. R. 1318 se zmiňuje Beneš z Martinic. Po požáru na konci 14. stol. byla tvrz přestavěna a rozšířena, v držení rodu až do konce 15. stol. Poté připojena k panství Vrchotových Janovic a r. 1549 se uvádí pustá. V 19. stol. z velké části rozebrána na stavební materiál.

Zřícenina tvrze Mstěnice

Mstěnice

zřícenina tvrze, Česká republika, Vysočina
Zbytky zdiva tvrze, která nahradila dřívější hrad. První zmínka z r. 1353. Zanikla za uherských válek při vpádu Matyáše Korvína r. 1468. Od r. 1490 se uvádí jako pustá.

Zřícenina tvrze Načeradec

Načeradec

zřícenina tvrze, Česká republika, Středočeský kraj
Tvrz se poprvé uvádí v r.1600. V roce 1618 ji získal Vilém Dvořecký. V r.1677 byla již pustá, neboť v r.1661 při velkém požáru městečka vyhořela a nebyla již obnovena.

Zřícenina tvrze Nelechov

Nelechov

Melechov
zřícenina tvrze, Česká republika, Vysočina
Zříceniny nevelkého hrádku založeného na počátku 15. století. Hrádek vlastnili Albert a Ratmír z Melechova. Po připojení k Lipnickému zboží v 15. stol. Janem Trčkou z Lípy byl hrad opuštěn a začal chátrat.

Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz