Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny tvrzí

Zřícenina tvrze Němčice

Němčice

zřícenina tvrze, Česká republika, Plzeňský kraj
Tvrz byla postavena v 2. pol. 14. stol., snad Zdislavem Němcem z Němčic, nebo zač. 15. stol. Broumem z Němčic. Později časté střídání majitelů. R. 1668 připojena Maxmiliánem Valentinem z Martinic k plánickému panství a nebyla již obývána, později byla až na vstupní věž zbořena.

Zřícenina tvrze Neprobylice

Neprobylice

Hrádek (Horní tvrz)
zřícenina tvrze, Česká republika, Středočeský kraj
Tvrz postavená asi ve 14. stol. R. 1316 se zmiňuje Michal z Neprobylic. Až r. 1552 se píše přímo o tvrzi v majetku Jiřího z Neprobylic. R. 1527 získána Václavem st. Pětipeským, který ji r. 1588 renesančně přestavěl. R. 1623 ji koupil Jaroslav Bořita z Martinic, poté sloužila jen hospodářským účelům.

Zřícenina tvrze Ostrov u Záp

Ostrov u Záp

zřícenina tvrze, Česká republika, Středočeský kraj
Tvrz se prvně zmiňuje r. 1398, postavena byla patrně v 2. pol. 14. stol. Prvním známým držitelem je r. 1403 Vít Frovín. Před r. 1486 tvrz získali Hrzánové z Harasova, poté časté střídání majitelů. R. 1610 ji koupil Rudolf II. a následně byla užívána jen jako sýpka. V l. 1893–94 byla tvrz pobořena.

Zřícenina tvrze Pasovary

Pasovary

zřícenina tvrze, Česká republika, Jihočeský kraj
Zřícenina tvrze postavené v 2. pol. 13. stol. R. 1278 patřila vladykům z Pasovar a Cipína, jejichž rod tvrz dlouho vlastnil. Poč. 15. stol. ji získal Matěj Višně z Větřní, po něm ji drželi jeho potomci. R. 1623 byla zabavena pro účast na stavov. povstání a prodána městu Český Krumlov. Poté zpustla.

Zřícenina tvrze Pomezná

Pomezná

zřícenina tvrze, Česká republika, Karlovarský kraj
Zřícenina tvrze. Již r. 1225 se psali bratři Konrád a Berchtold z Markhausen. Ve 14. stol. v majetku kláštera ve Waldsassen, r. 1348 Rüdigera ze Sparnecku. Někdy ve 14. stol. byla stará tvrz nahrazena novou. V pol. 15. stol. koupena Paulsdorfery. R. 1629 koupena městem Cheb a vlastněna do 19. stol.

Zřícenina tvrze Proseč u Humpolce

Proseč u Humpolce

zřícenina tvrze, Česká republika, Vysočina
Tvrz byla postavena přibližně na konci 14. stol. Tvrz přímo není v písemných pramenech zmiňována, snad ji postavili bratři Ondřej, Hroch a Beneš kteří se píší z Proseče r. 1391. V 2. pol. 15. stol. byla Proseč připojena k Lipnici, tím patrně ztratila na významu a zanikla. R. 1538 se zmiňuje jen ves.

Zřícenina tvrze Radłówka

Radłówka

Hartelangenvorwerk
zřícenina tvrze, Polsko, dolnośląskie
Čtvercová tvrz z pískovcových kvádrů postavená v pol. 15. stol. rodem Zedlitzů, v r. 1500 prodaná městu Lwówek Śląski, opuštěna v pol. 18. stol. Zbytky příkopů a obvodových hradeb, na vnitřní omítce dochovaný otisk roubené komory.

Zřícenina tvrze Rakowice Wielkie

Rakowice Wielkie

knížecí tvrz
zřícenina tvrze, Polsko, dolnośląskie
Nejpravděpodobněji lze pozůstatky tvrze ztotožnit se stavbou z druhé čtvrtiny 16. století, kterou si postavil nižní šlechtic Hans Reusnerr. Poničena byla až po roce 1945, zachovány jsou zdi přízemí, opevnění i hospodářské zázemí zaniklo.

Zřícenina tvrze Řenče

Řenče

zřícenina tvrze, Česká republika, Plzeňský kraj
Chátrající tvrz připomínána r. 1520. Za Kryštofa Loubského po r. 1571 přestavěna v renesančním slohu. 1662 daroval císař Leopold I. Řenče Františkovi Albrechtovi z Harrachu, ten je připojil k Dolní Lukavicí, tvrz byla opuštěna a přeměněna v sýpku.

Zřícenina tvrze Sedlov

Sedlov

zřícenina tvrze, Česká republika, Středočeský kraj
Zbytky obvodových zdí tvrze, založené zřejmě před polovinou 16. století. V r. 1623 zkonfiskována Adamovi Mírkovi ze Solopysk. Od pol. 17. století po požáru pustla, pak byla přestavěna na špýchar. V r. 1986 byla zbořena.

Zřícenina tvrze Sulice

Sulice

Sůlice
zřícenina tvrze, Česká republika, Středočeský kraj
Zarostlé tvrziště sevřené dvojicí rybníků, tvrz prvně zmíněná r. 1386 kdy i získává Vavřinc Martinů. Tvrz samotná zaniká pravděpodobně v 15.století, dále vedená jako pustá.

Zřícenina tvrze Svojšice

Svojšice

zřícenina tvrze, Česká republika, Pardubický kraj
Zřícenina tvrze, postavené r. 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. Po něm tvrz získal Václav Ruthar z Malešova a poté byla držena jeho syny, Petrem a Mikulášem. Od 1 pol. 16. stol. tvrz patřila Gerštorfům z Gerštorfu téměř sto let až do období třicetileté války, kdy byla vypálena. Poté pomalu zpustla.

Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz