Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny zámků

Zřícenina zámku Poutnov

Poutnov

zřícenina zámku, Česká republika, Karlovarský kraj
Zdevastované sídlo správce dvora, původně v majetku tepelského kláštera. Od roku 1865 majetkově spojen s Bečovem. Po roce 1945 postupně zanikají jednotlivé části dvora.

Zřícenina zámku Prostiboř

Prostiboř

Kopec
zřícenina zámku, , Česká republika, Plzeňský kraj
Zřícenina patrového zámku, který byl v 18. století postaven přestavbou z hrádku Habarta ze Svržna a Tasnovic z konce 13. století. Od r. 1372 ve vlatnictví kladrubských, ti jej využívali jako úkrytu pro své poklady a i jako vězení.

Zřícenina zámku Rathcoffey

Rathcoffey

Rathcoffey Castle
zřícenina zámku, , Irsko
Hrad ze 14. stol. na místě staršího sídla. Postaven rodem Woganů. V jejich držení byl do 18. stol. Po roce 1785 postaven zámek Archibaldem Hamiltonem Rowanem. Později v držení jezuitů. Dnes pustý a v obilném poli.

Zřícenina zámku Ropice

Ropice

zřícenina zámku, , Česká republika, Moravskoslezský kraj
Středověká tvrz Sobků z Kornic zde byla vystavěna již v 15. stol. Barokní přestavbu provedli na počátku 18. stol. páni ze Saint Genois. Klasicistní dostavbu provedena kolem r. 1770 - 73. R. 2009 se vlivem neúdržby část zámku zřítila. Od r. 2011 nový majitel provádí opravy.

Zřícenina zámku Rybnica

Rybnica

Reibnitz, Lausepelz, Läusepelz
zřícenina zámku, , Polsko, dolnośląskie
Gotický hrad postavený v polovině 14. století pány von Reibnitz, později renesančně přestavěný na zámek. Poškozen za husitských válek, zanikl na počátku 19. století. Zbytky severní části trojpodlažního palace a hranolového rizalitu.

Zřícenina zámku Sobków

Sobków

zřícenina zámku, Polsko, świętokrzyskie
V rezidenčním dvoře z 1. pol. 16. stol. vybudován v letech 1668-1732 barokní a klasicistní zámek. Po poškození za 1. svět. války zchátral. Nyní ruina s využívanými hospodářskými budovami. Příležitostné historické slavnosti.

Zřícenina zámku Sokolovce

Sokolovce

zřícenina zámku, Slovensko, Trnavský
Někdy počátkem 18. stol. bylo starší, pravděpodobně opevněné renesanční sídlo přestavěno a rozšířeno. Později byla přistavěna věž. Do r. 1945 zámek vlastnili Giulajové. V 2. polovině 20. stol. sloužil jako škola, opatrovna a poté psychiatrická léčebna. V současnosti je bez využití a chátrá.

Zřícenina zámku Starý Rokytník

Starý Rokytník

zřícenina zámku, Česká republika, Královéhradecký kraj
Zřícenina barokního zámečku založeného jezuity ve 40. letech 18. století poblíž kostela. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 slouží dál jako škola. Na začátku 19. století vyhořel a zůstalo po něm několik zbytků zdí. Původní podoba není známa, podle stabilního katastru snad měl čtvercový půdorys.

Zřícenina zámku Studénka

Studénka

zřícenina zámku, Česká republika, Středočeský kraj
Vznik zámku po roce 1543 z původního dvorce. Přestavěn koncem 17. století. Dvoukřídlá a jednopatrová budova. V dnešní době katastrofální stav celého objektu.

Zřícenina zámku Świny

Świny

Schweinhaus
zřícenina zámku, , Polsko, dolnośląskie
Na starším kastelánském hradisku postavený v počátku 14. století rodový hrad rytířů von Swyn. K původnímu donjonu přistavěn palác, v 16. a 17. století přestavěn na opěvněný zámek, přibyl nový branský palác. Po vymření rodu von Schweinichen chátrá.

Zřícenina zámku Vartenberk

Vartenberk

Wartenberg
zřícenina zámku, , Česká republika, Liberecký kraj
Hrad z 2. poloviny 13. stol. V držení Markvarticů do 15. stol. R. 1504 hrad koupil Bartoloměj Hiršpergár. V r. 1563 přestavěn renesančně. V letech 1639–1645 těžce poškozen Švédy. Po r. 1714 účelově využíván a dochoval se v dobrém stavu. V r.1987 vyhořel.

Zřícenina zámku Velký Valtinov

Velký Valtinov

zřícenina zámku, , Česká republika, Liberecký kraj
Zámek byl původně tvrzí z r.1395. V r. 1600 tvrz na renesanční zámek přestavěl Adam Blekta. Poté byl přestavěn barokně v r. 1729. Ve 2. pol. 20. stol. byl zámek průmyslově využíván. Dnes je zámek po požáru v r. 1983 v havarijním stavu.

Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz