Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny sakrálních památek

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Anny

kostel sv. Anny

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Jihočeský kraj
Z kostela, postaveného Vilémem z Rožmberka ve II. polovině 16. století nad léčivým pramenem, zbyla po demolici v 60. letech 20. století pouze hranolová věž. Zasvěcení stavby vycházelo z údajného zjevení světice raněnému dřevorubci, jemuž poradila léčení vodou z pramene.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Anny

kostel sv. Anny

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Karlovarský kraj
Barokní kostel se špitálem byl vybudován r. 1691 přestavbou pův. kaple z r. 1518. R. 1939 byla oblast vysídlena a stala se vojenským cvičištěm, později hraničním pásmem. Chátrající kostel byl r. 1967 zbořen. Po r. 1989 byla zrušena hraniční oblast, r. 1992 vyznačeny základy kostela a místo upraveno.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Apoleny

kostel sv. Apoleny

bývalá Svatá Apolena; Málkov
zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Plzeňský kraj
Zřícenina kostela, který nechal postavit roku 1670 Georg Maximilian Lindel u místa, kde vyvěral léčivý pramen. Ves zanikla po 2. sv. válce. Neudržovaný kostel je v první polovině 20. století v havarijním stavu.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Augustina

kostel sv. Augustina

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Ústecký kraj
Chátrající novogotický kostel nad obcí na západním úbočí Českého středohoří. Jednolodní stavba s hranolovou věží v západním průčelí a polygonálním odsazeným presbytářem. Na západě plochostropé lodi kruchta. Uvnitř zbytky novogotického zařízení.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Barbory

kostel sv. Barbory

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Plzeňský kraj
Kostel sv. Barbory postavil majitel panství hrabě Fr. A. Trauttmannsdorff v letech 1717-1724 u někdejší hornické osady. Později se stal poutním. Po 2. svět. válce zpustl a zařízení bylo rozkradeno. Po výměně střechy r. 1994 dále chátrá, nadšenci však pokračují ve snaze o záchranu stavby.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Hl.m.Praha
Zbytky románského kostela nejistého zasvěcení objeveného poč. 20. století v ploše III. nádvoří Pražského hradu. Obdélná loď se zachovanou dlažbou je od východu zakončena půlkruhovou apsidou. Od severu se napojovala chodba ke svatovítskému chrámu.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Ústecký kraj
Barokní kostel z první čtvrti 18. stol. na místě staršího, poprvé doloženého 1356. Sousední velká fara postavena 1733, poslední rekonstrukce kostela 1892–3. Po roce 1945 zchátral, v současnosti de facto ruina. Fara prodána soukromníkovi, v opravě.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Plzeňský kraj
Zřícenina jednolodního gotického kostela západně od Běšin, původní farní kostel Podolí. Opraven po požáru v roce 1579. Zrušen roku 1788, vybavení přeneseno do kostela v Běšinách, což znamenalo postupnou zkázu stavby. Hřbitov kolem kostela sloužil k pohřbívání až do roku 1804.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Bernarda

kostel sv. Bernarda

Řisuty
zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Ústecký kraj
Barokní kostel v Řisutech u Libčevsi nahradil počátkem 18. století původní gotickou stavbu. Po roce 1945 zpustl a byl vyrabován. Na postupujícím rozpadu nic nezměnilo ani odstranění stromů z vrcholu věže a redukce vegetace na okolním bývalém hřbitově.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Blažeje

kostel sv. Blažeje

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Karlovarský kraj
Jednoduchý barokní kostel postaven neznámým architektem v letech 1732–3 pro tepelské premonstráty. V červnu 1957 po zásahu bleskem vyhořel, dnes opravován občanským sdružením Cesta z města.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Brigity

kostel sv. Brigity

Tully, Laughanstown
zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Irsko
Románský kostelík s presbytářem z přelomu 12. a 13. stol, přistavěným ke starší lodi. Poprvé zmiňován v roce 1179. V 1. pol. 17. stol. zpustl. V okolí jsou dva kamenné kříže z období 10. až 12. stol.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Havla

kostel sv. Havla

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Ústecký kraj
Zřícenina barokního kostela z roku 1733, obklopená zanikajícím hřbitovem. V sousedství zbytky dřevěné zvonice. Areál zchátral za účinné pomoci místních obyvatel po roce 1945.

Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz