Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny sakrálních památek

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Mikuláše

kostel sv. Mikuláše

Budyšin/Bautzen/Budyšín
zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Německo
Někdejší klášterní kostel a okolní areál se po sekularisaci a zničení za třicetileté války stal hlavním městským pohřebištěm. Dodnes funguje mimo jiné i jako lužickosrbská obdoba Slavína a hřbitov kapituly místního katolického biskupství.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Mikuláše

kostel sv. Mikuláše

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Ústecký kraj
Zřícenina pozdně barokního kostela v Petrovicích, postaveného v 90. letech 18. stol. na místě starší dřevěné stavby. Po roce 1945 zchátral až ke zřícení střechy, zakonzervován v letech 1994–95. V okolí několik zajímavých sochařských artefaktů.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a Pavla

Víska
zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Karlovarský kraj
Trosky kostela ve Vísce pocházejí nejméně ze 14. století, nelze vyloučit starší původ. Po roce 1945 vyrabován, následně vyhořel po zásahu blesku. Dnes jen obvodové zdi. Kolem funkční hřbitov.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Prokopa

kostel sv. Prokopa

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Ústecký kraj
Gotický kostel z 13. století, přestavěn na poč. a ve 2. pol. 15. století. Dále upravován poč. 16. století. V letech 1643-77 opraveny škody 30-leté války. Po požáru r. 1939 je ve zříceninách.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Šimona a Judy

kostel sv. Šimona a Judy

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Ústecký kraj
Původně románský, několikrát přestavovaný a zvětšovaný farní kostel velké vsi ve středním Poohří. Dne 4. 7. 2008 se zřítila jeho nejstarší část. Další osud stavby je nejistý.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Štěpána

kostel sv. Štěpána

Mladějov
zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Ústecký kraj
Zřícenina kostela, postaveného v gotickém stavebním stylu v 2. pol. 13. stol. Patrně v 18. stol. byl kostel barokně přestavěn. Od r. 1945 chátrá (ještě v 70. letech 20 stol. měl střechu a zbytky vnitřního zařízení). Kostel obklopuje funkční hřbitov.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Urbana

kostel sv. Urbana

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Karlovarský kraj
Původní kostel dříve samostatných Rybářů. Postaven zač. 16. stol. na místě starší stavby, přestavby 1818, 1883. V letech 1938–45 památník "osvobození" Sudet. Po válce zpustl až do stadia zříceniny.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Václava

kostel sv. Václava

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Ústecký kraj
Na pomezí Encovan a Hrušovan, na návrší Prachová, se nachází zřícenina empírového hřbitovního kostela sv. Václava. Původně se zde nacházela ves, zaniklá za husitských válek.

Zřícenina sakrální památky kostel sv. Víta

kostel sv. Víta

Horní Vít
zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Jihočeský kraj
Kostel postavený v l. 1644–1647 v gotizujícím stylu. Zachována část lodě s hrotitými okny. V roce 1890 byla přistavěna kaple Nejsvětější Trojice. U zřícenin studánka s léčivou vodou.

Zřícenina sakrální památky kostel Všech svatých

kostel Všech svatých

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Středočeský kraj
Zřícenina gotického a barokně přestavěbého kostela se nachází cca 100 m od kolínského nádraží. Chrám byl založen koncem 13. století, 17. 4. 1945 zasažen pumou. Od té doby v troskách.

Zřícenina sakrální památky kostel Všech svatých

kostel Všech svatých

zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Česká republika, Liberecký kraj
Kamenný kostel postaven údajně na místě dřevěné stavby na přelomu 14. a 15. stol., věž doplněna snad později. Při opravě 1655 vloženy tribuny, 1770 kaple sv. Anny v severozápadním rohu, 1811 nový presbytář. Po 1945 zchátral, probíhají první opravy.

Zřícenina sakrální památky kostel Všech svatých

kostel Všech svatých

Haluzice
zřícenina sakrální památky, kostela, chrámu, Slovensko, Trenčiansky
Zřícenina pozdně románského opevněného kostela postaveného zřejmě kolem r. 1240. Prvně je zmiňován v r. 1299. Později goticky a renesančně upraven. Kostel fungoval do počátku 19. stol. První rekonstrukce proběhla v r. 1968.

Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz