Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny ostatních

Zřícenina Kamiros

Kamiros

Κάμειρος
zřícenina , větrného, Řecko, Jižní Egeis
Antické město Kamiros založili na řeckém ostrově Rhodos Dórové. Jeho význam začal upadat po založení města Rhodos a po zemětřesení r. 142 př. n. l. město zcela zaniklo. První vykopávky zde začali provádět Italové v letech 1852-1864.

Zřícenina klášter benediktinů s kostelem sv. Jana Křtitele

klášter benediktinů s kostelem sv. Jana Křtitele

Velíz
zřícenina , Česká republika, Středočeský kraj

Zřícenina Kouřimská brána a městské opevnění

Kouřimská brána a městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Středočeský kraj
Městské hradby byly vybudovány na místě pův. opevnění (13. stol.) r. 1345 na příkaz Arnošta z Pardubic. V l. 1445-1487 byly přestavěny a zpevněny branami a bastiony. K jejich zániku přispěly požáry v 17. stol., později opevnění pozbylo významu. Zachovaly se části hradeb a předbraní Kouřimské brány.

Zřícenina megalitické kameny

megalitické kameny

Holíčske Stonehenge, Holíč
zřícenina , větrného, Slovensko, Trnavský
Megality nejistého původu a stáří nalezené při vykopávkách v r. 1988 v místě výstavby sídliště. Podle některých odborníků se mělo jednat o pravěkou kruhovou svatyni, ale podle jiných jde o bezcenné kameny. V r. 1996 byla část megalitů zachráněna před zničením a přemístěna k budově manufaktury.

Zřícenina městečko Odranec

městečko Odranec

zřícenina , Česká republika, Středočeský kraj
Městečko plnilo funkci podhradí Staré Dubé, vzniklo zřejmě v 2. pol. 13. stol. Mělo dvě brány, část jedné se zachovala. Hradní komplex je v českých zemích výjimečný. Zaniklo asi spolu s hradem po r. 1446, kdy byl hrad obležen vojsky Jiřího z Poděbrad. Z této doby se dochovala i obléhací stanoviště.

Zřícenina městské hradby

městské hradby

zřícenina , Česká republika, Moravskoslezský kraj
Krátké fragmety pozůstatků městských hradeb z konce 15. či počátku 16. století, které navázaly na starší opevnění. Dochován úsek s poloválcovou baštou na sz a sv. a úsek na západním obvodě města.

Zřícenina městské hradby

městské hradby

Kežmarok
zřícenina , větrného, Slovensko, Prešovský
Zachovalé úseky městské hradby na jihozápadní, východní a částečně na severní straně města při hradu a dále hranolová hradební věž v jihovýchodním nároží hradeb a část barbakánu v západním sousedství hradu.

Zřícenina městské hradby

městské hradby

zřícenina , větrného, Česká republika, Jihomoravský kraj
Středověké městské hradby pocházejí již ze 14. století. V 16. století doplněny o okrouhlé dělové bašty na východní straně. Dochována většina východního úseku a část renovovaného severního úseku hradby.

Zřícenina městské hradby

městské hradby

zřícenina , větrného, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Pozůstatky městských hradeb postavených na přelomu 15. a 16. století. Dokončeny r. 1535. Opevnění se skládalo z kamenné hradby, 3 bran a 13 okrouhlých bašt. Dnes dochovány krátké úseky i s několika baštami.

Zřícenina městské hradby

městské hradby

zřícenina , větrného, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Město Krnov bylo opevněno již od 2. pol. 13. stol. Opevnění doplňovaly 3 brány. Kolem r. 1529 zesíleno. 1669 Krnov barokně opevněn. Dochovány krátké úseky u zámku a tzv. Švédská zeď.

Zřícenina městské hradby

městské hradby

zřícenina , Česká republika, Moravskoslezský kraj
Městské hradby Nového Jičína vybudovány provizorně již při založení města ve 13. stol. Na kamenné přebudovány r.1380. Město mělo Horní a Dolní bránu a 3 fortny. Nároží zpevňovaly bašty Vězeňská a Farská. Dochován krátký úsek u zámku a Farská bašta.

Zřícenina městské hradby

městské hradby

zřícenina , větrného, Česká republika, Olomoucký kraj
V Hranicích je dochována část městských hradeb s baštami. Město bylo opevňováno v letech 1292-1296 valovou hradbou, za Cimburků pak kamennou v letech 1435-1460. Za Pernštejnů v letech 1475-1547 vzniklo druhé kamenné opevnění.

Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz