Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny ostatních

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Středočeský kraj
Zřejmě nejlépe dochované cihlové městské opevnění v českých zemích pochází z počátku 14. století. Zejména na východní části obvodu hradby prodělaly tvrdou puristickou restauraci na přelomu 19. a 20. století.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Středočeský kraj
Raně gotické hradby královského města, které založil r. 1295 Václav II., v 15. a 16. století modernizované, se dochovaly dodnes ve velkých úsecích, většinou jsou volně přístupné jako součást parkové úpravy, součástí jsou i dvě zachovalé věžovité brány.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Jihomoravský kraj
Městské hradby byly vybudovány ve 14. a 15. stol. Byly 7 - 8 m vysoké, s ochozem, bastiony, příkopem a bránami; které se nedochovaly – první zanikla koncem 18. stol. a další v l. 1840, 1861, 1903. V 18. stol. ztratilo opevnění svůj význam a bylo postupně bořeno. Jeho fragmenty se zachovaly dodnes.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Plzeňský kraj
Sporé zbytky gotického opevnění ve východní části historického centra Plzně. Pocházejí z konce 13. století, několikrát byly upravovány. Přežily demolici většiny hradebního okruhu v polovině 19. století.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Městské hradby ve tvaru pětiúhelníka jsou tvořeny kamennou zdí a jsou téměř celé dochovány. Původní cimbuří je dnes zazděno. Do města se vstupovalo dvěma branami, které se nedochovaly.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , Česká republika, Olomoucký kraj
Přerovské městské hradby tzv. Horního města byly vybudovány ve druhé polovině 15. století rodem Pernštejnů. V současné době procházejí nákladnou rekonstrukcí. Dochovány úseky především na severu, východě a částečně na jihu.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Jihočeský kraj
Po vzniku kupecké osady byl ohrazen jen areál mariánského kostela. Před rokem 1366 vzniklo opevnění města. V I. polovině 16. století opevnění doplnila parkánová zeď s baštami. Od konce 17. století postupně opevnění upadalo, částečně zaniklo.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Plzeňský kraj
První opevnění Rokycan je z let 1293-1295, r. 1399 doloženo kamenné opevnění města s baštami a vodním příkopem. Doloženy 4 brány a 2 branky. Hradby několikrát poničeny v letech 1421, 1619 a 1639. Od 18. století ustupují výstavbě města. Dnes dochováno torzo u kostela.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Pardubický kraj
Pozůstatky opevnění poddanského městečka, přihrazeného k sousednímu hradu, pozdější raně renesanční pevnosti. Zachovnány úseky hlavní hradby, Příhrádek a zejména dominanta města, Zelená brána s předbraním.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

Skalica
zřícenina , větrného, Slovensko, Trnavský
Krátké dochované úseky hradeb obklopující město Skalica pocházející ze 14. století. Ohrazení zřejmě částečně zahrnulo do svého obvodu i starší opevněné sídlo.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

Pelhřimov
zřícenina , větrného, Česká republika, Vysočina
Opevnění, budované v období 14.–16.století, dokončené po požáru města r. 1554. Dochovány tři brány, několik bašt, městská i parkánová zeď. Zasypáním příkopů vznikly ulice obkružující městské jádro.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Královéhradecký kraj
Hradby vybudované v letech 1357 – 1359. Kromě fragmentů hradební zdi se zachovaly zbytky hradební věže chránící fortny na východní i západní straně.

Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz