Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Zříceniny ostatních

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Plzeňský kraj
První kamenné opevnění Sušice vzniklo v r. 1322. Druhý pás hradeb byl přistavěn za Vladislava Jagellonského. Dochovány části hradebních zdí, bašta vnější hradby a fortna.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Jihočeský kraj
Zbytky opevnění, které bylo postaveno ve 13. století, zvyšováno a zpevňováno bylo až do 17. století. Ze 3 bran a 4 branek se žádní nedochovala. Zachovány bašty a fragmenty hradební zdi, v r. 2006 rekonstruován parkán v místech bývalé Putimské brány.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Jihočeský kraj
Původní opevnění z roku 1323 nahradila za vlády Jiřího z Poděbrad nová hradba na severním okraji města, rozčleněná pětibokými baštami. Uprostřed se nacházela brána se dvěma věžemi, zbořená v 19. století. Hradba většinou ukrytá mezi domky.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Jihočeský kraj
Pozdně gotické opevnění Vimperka navázalo roku 1479 po povýšení na město na hradní areál. Obklopilo městečko zdí se čtyřmi branami a řadou okrouhlých bašt. Od třicetileté války ztrácelo na významu, v 19. stol. zčásti demolováno.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

Pezinok
zřícenina , větrného, Slovensko, Bratislavský
Hradby budované po roce 1647 z příkazu krále Ferdinanda III., které nahradily provizorní opevnění z počátku 17. stol. Opevnění bylo postupně likvidováno po roce 1867. Příkop zanikl, fragmenty hradební zdi se zachovaly na několika místech města.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Jihomoravský kraj
Opevnění města existovalo již v polovině 14. století. Dochovaná hradba má místy výšku 4–5 m, nikde však není zachovaná původní výška a cimbuří. Jednoduchá hradební zeď byla ve 2. pol. 15. století zesílena parkánovou zdí s baštami, bašta s klíčovými střílnami se dochovala v jihozápadním úseku.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Plzeňský kraj
První hradby získaly Klatovy v době svého založení kol. r. 1260. Nejstarší zachované části pochází z poč. 14. století. V 15. století byla doplněna vnější hradba s baštami a dalším příkopem. Souvislé úseky hradby se dochovaly v ulicích Tyršova a Plzeňská, okrouhlé věže v ul. Václavská a Komenského.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Vysočina
Královské město r. 1227 založil Přemysl Otakar I. a dal jej opevnit hradbami. Ty jsou připomínány r. 1237. Měly dva pásy zdi z lomového kamene, příkop, 2 hlavní brány a několik branek. V 15. a 16. stol. byly doplněny o bašty. U Malé branky je zazděna pozdně gotická poloplastika zvaná Kamenná panna.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

zřícenina , větrného, Česká republika, Zlínský kraj
Město nad brodem přes řeku Olšavu sloužilo od počátku jako pomezní pevnost na hranici Moravy a Uherska. Ve 13. století bylo opatřeno hradební zdí a čtyřmi branami. Zbytky zdi se dochovaly na jihu a severu, z městských bran se dochovala jediná, která dnes slouží jako vstup do Muzea J. A. Komenského.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

Modra
zřícenina , větrného, Slovensko, Bratislavský
V r. 1607 získala Modra od císaře Rudolfa II. statut svobodného královského města. Proto bylo v letech 1610 -1647 vybudováno opevnění se třemi branami, Pezinskou, Dolní a Horní. Později opevnění ztratilo význam a většina ho byla zbořena. Dodnes se zachovaly části hradeb a tzv. Horní brána.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

Trnava
zřícenina , větrného, Slovensko, Trnavský
Městské opevnění pochází z přelomu 13. a 14. stol. Opevněná plocha představuje 56 ha o rozměrech 800 x 700 m, obvod opevnění přibližně 3 km. V 19. stol. byly brány a některé úseky hradeb zbourány. Dnes zakonzervováno.

Zřícenina městské opevnění

městské opevnění

Raabs an der Thaya
zřícenina , větrného, Rakousko, Dolní Rakousko
Po r. 1156 založil tehdejší majitel hradu Konrád II. na protějším břehu Dyje městečko. Někdy koncem 1. pol. 15. stol. bylo městečko v podhradí opevněno a získalo i velký roční trh. Zejména podél řeky Dyje, na původním jihozápadním okraji města jsou zachovány úseky opevnění.

Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz