Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina pevnosti, bunkru
  • Česká republika
  • Moravskoslezský kraj
  •  Frýdek-Místek  (FM)
  • volně přístupno
49.49853300
18.74549700

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina pevnosti, bunkru Jablunkovské (Velké) šance

pahorek po substrukci věže prachárny v severovýchodním cípu pevnostního systému Velkých šancí
© Jan P. Štěpánek 01/2010
Zanikající trosky mohutné kamenné pevnosti na obranu Jablunkovského průsmyku a Slezska. Vznikla postupným vývojem od malé strážné tvrze ze 14. stol. po velkou barokní pevnost konce 18. stol. Poslední úpravy před pol. 19. stol. Poté opuštěna.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Jablunkovský průsmyk (551 - 605 m. n. m) byl odedávna významnou komunikační spojnicí, kterou již v římských dobách táhly k severu ozbrojené římské legie i obchodní výpravy, které přepravovaly své zboží do Uherska. Průsmyk byl branou z Podunají a Pováží do Slezska a dál Baltu. Již ve středověku tudy procházela známá, tzv. měděná cesta, která byla jednou z nejvýznamějších dopravních tepen střední Evropy. Již k roku 1327 je zde zmínka o strážisku v těchto místech. Po husitských válkách roku 1474 přikazuje král Matyáš Korvín zbudovat zde pevnou tvrz. Její důležitost prokázal již rok 1447, kdy bylo městečko jablunkov zničeno za uherského vpádu. Avšak teprve roku 1529 se započalo s budováním důkladnější tvrze-pevnosti. Z důvodů napadání kraje tureckými výpravami, dal těšínský kníže Adam Václav roku 1578 všechny cesty v hlubokých pohraničních hvozdech zatarasit záseky a na přechodu hranic, nedaleko Mostů u Jablunkova, dal postavit na místě staršího strážiska pevné kamenné hradby, chráněné valy a hlubokými příkopy-první etapu dnešních šancí. Hlavním úkolem šancí bylo zajistit svým opevněním území Těšínska. jako stálá posádka zde byla umístěna zemská milice-hajduci-horský lid z okolních obcí na ochranu hranice. V roce vzniku jsou šance popisovány jako..." solidní budova obklopená palisádou s ostře zakončenými dřevy, valem a hlubokým příkopem. Po roce 1602 byly šance přebudovány a posíleny. Vedle této pevnosti byly postaveny i dvě menší pevnůstky v Bukovci a Javořince. Od 30-leté války byla valašská posádka pevnosti nahrazena stálou posádkou císařských mušketýrů. Tehdy byla pevnost opravována. V době Tökölyho výpadů však byly ve velmi špatném technickém stavu, i přesto však nájezdu odolaly. Poslední významnou roli sehrála pevnost v době bojů mezi pruským králem Bedřichem II. a Marií Teresií. Pruská vojska tehdy obsadila Jablunkov a snažila se získat i šance, aby tak zabránila nájezdu uherské šlechty a husarů. Prušáci bohužel pevnost získali, ne dobyli, ale krutým způsobem, když použili ženy a děti z okolních vsí jako živý štít. Po skončení války vojsko v tichosti šance opustilo. Od té doby již nikdy nebyly šance opravovány. Po roce 1848, kdy byly ještě naposledy opatřeny hlídkou, byly s konečnou platností vyřazeny jako zastaralý opevňovací systém. V roce 1890 přešly za 800 zl. rýnských do majetku obce Mosty. Hradby byly pomalu rozebírány na stavební materiál a do dnešních dob pomalu chátrají a mizí.
Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdeckomístecku (J. Tichánek)
Jablunkovské šance v Mostech u Jablunova byly vybudovány jako hraniční pevnost chránící průsmyk, kterým již kdysi procházela známá měděná stezka a proudil zde obchod z Uher do Pobaltí. Již od 14. století v těchto místech stálo strážiště, které se v dobách tureckých výpadů a později v době 30.-leté války změnilo v mohutnou renesančně-barokní pevnost. Objekt šanců byl původně vybudován ze dřeva ve tvaru nepravidelného čtyřhranu, podobně jako tzv. staré šance položené více na jihu (dnes Slovensko) a sloužící jako pozorovatelna. Později byla k šancům přistavěna hvězdicovitá část a celá lokalita byla zpevněna pevnými hradbami, obezděným příkopem a valy. Ještě v roce 1802 je pevnost popisována jako reduta asi 60 sáhů dlouhá a 40 široká. V současné době jsou šance chráněným územím. Z kdysi mohutné pevnosti se však do dnešních dnů zachovalo pouze bývalých obezděných hlubokých příkopů a valů, zbytky hradeb a terénní náznaky bastionů a vojenských budov. Dochováno je i místo bývalé pevnostní studny. Bohužel se celá pevnost ztrácí před očima. Podle znalců pevnost za celou svou historii tak rychle nezchátrala jako za posledních 10 let. Ani obec Mosty, nad kterou pevnost stojí, se o tuto republikovou raritu moc nezajímá. Doufejme, že tato jedinečná památka brzo přestane chátrat a stane se velkým lákadlem pro návštěvníky.
Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdeckomístecku (J. Tichánek)
http://www.hrady.cz/data_g/3173/90276

Galerie

pahorek po substrukci věže prachárny v severovýchodním cípu pevnostního systému Velkých šancí
pahorek po substrukci věže prachárny v severovýchodním cípu pevnostního systému Velkých šancí
© Jan P. Štěpánek 01/2010
částečně zachovalý kamenný plášť eskarpy a konteskarpy (příkopu) v severovýchodním cípu pevnosti
částečně zachovalý kamenný plášť eskarpy a konteskarpy (příkopu) v severovýchodním cípu pevnosti
© Jan P. Štěpánek 01/2010

© Jan P. Štěpánek 05/2005
plocha přední části pevnosti

© Jan P. Štěpánek 05/2005
tzv. Uherská brána

© Jan P. Štěpánek 05/2005
pozůstatky vyzděného příkopu a odborník na archeologii ing. J. Tichánek

© Jan P. Štěpánek 05/2005
pozůstatky vyzděného příkopu

© Jan P. Štěpánek 05/2005
pozůstatky vyzděného příkopu

© Jan P. Štěpánek 05/2005
pozůstatky vyzděného příkopu a odborník na archeologii ing. J. Tichánek

© Jan P. Štěpánek 05/2005
tzv. Těšínská brána

© Jan P. Štěpánek 05/2005
pohled od Těšínské brány k Uherské.
ostrý cíp východního bastionu pevnosti
ostrý cíp východního bastionu pevnosti
© Jan P. Štěpánek 01/2010
pohled z koruny mohutné, vegetací pokryté kamenné hradby od těšínské brány na pahorek po substrukci severovýchodní velké prachárny
pohled z koruny mohutné, vegetací pokryté kamenné hradby od těšínské brány na pahorek po substrukci severovýchodní velké prachárny
© Jan P. Štěpánek 01/2010

Půdorys místa

90276

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Jablunkovské (Velké) šance na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz